atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Draudzes attīstība
vilks
Iesūtīts: 2012.03.17 12:01:21
Kas jūsu pieredzē ir lietas, kas veicina draudzes attīstību? Un no kā noteikti jāizvairās?

Lūdzu konkrētākas atbildes par "lasi Bībelē" (nu vismaz iecitējiet konkrētas Rakstu vietas )
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 49 . 50 . >>
AutorsZiņas teksts
Aivars
# Iesūtīts: 2012.04.12 00:29:19
Ingars
ak...
Nu nesaskan Tevis teiktais ar Dieva vārdu! Nesaskan!
Tu iedomājies uniformēt un `pāringarot` Kristus miesu, kas funkcionē dažādībā. Lai gan tas nav nekas jauns. Dažs romas pāvests arī to mēģinājis
dafne
# Labojis dafne: 2012.04.12 00:29:50
Ingars
moins..ari tad kad jus..nezinu kas..pulcejaties uz savam lugsanu sapulcem,tur nav nekadas kartibas,ne?visi dara ka ienak prata..neviens neko nemaca,ne?tur nav neviena vaditaja,ne?vai tu esi vaditajs?
JK draugs [46.109.49.240]
# Iesūtīts: 2012.04.12 22:20:54
konkrētas lietas, kas veicina draudzes attīstību ir draudzes brāļi un māsas - kas paklausa Jēzum Kristum, kā teikts Apustuļu darbu 5. nod. 32. "Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī Svētais Gars, ko Dievs devis tiem, kas Viņam paklausa". Svētais Gars tiem, kas VIŅU paklausa! Vai mēs klausam?
Merlins
# Labojis Merlins: 2012.04.12 23:13:26
Ingars

Lūk, evaņģēliskās brīvības un radikālā protestantisma kvintesences izpausme vsā krāšņumā! Paldies, sen nebiju to redzējis tik kaislīgi formulētu!

Tomēr vai Tev neliekas mazliet neticami, ka Tu esi vienīgais Svētā Gara vadītais cilvēks visā kristietības vēsturē? Vai ticamāk nav tas, ka Sv.Gars aizvien ir vadījis savu Baznīcu jeb savus ļaudis? Augšāmceltais Kristus pūta uz saviem apustuļiem un teica: "Ņemiet Svēto Garu!" Viņi to ar roku uzlikšanu nodeva saviem sekotājiem (2.Tim.1:6). Svētā Gara spēkā CILVĒKI radīja cilvēcisku struktūru - Jauno Derību. Svētā Gara vadībā viņi izveidoja dievkalpojumu - luterāņu liturģija ir veidota pēc Emaus notikuma parauga. Svētā Gara vadībā viņi izveidoja garīgo amatu - bīskaps, prezbiteris, diakons. Vai tas, ka šajā struktūrā Svētais Gars nes augļus, ved cilvēkus pie ticības un svēttapšanas, neliecina, ka tā ir no Dieva?
Juris Saivars
# Labojis Juris Saivars: 2012.04.13 06:11:23
Merlins CILVĒKI radīja cilvēcisku struktūru - Jauno Derību

oy gevalt! nu nav smuki šitā baidīt ticīgus ļaudis!

Bibliski pareizāk būtu teikt, ka Jēzus iestādīja Jauno Derību (ἡ καινὴ διαθήκη), kurai kalpot cilvēkus atjaunoja Svētais Gars pēc Kristus Augšāmcelšana/ās.
Merlins
# Iesūtīts: 2012.04.13 08:47:13
Juris Saivars

Tev taisnība, pārprotama paviršība no manas puses. Varbūt šitā būs skaidrāk: "Svētā Gara spēkā CILVĒKI uzrakstīja un kanonizēja Jaunās Derības rakstus."
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.04.13 12:34:08
vilks
Mani pārņem tāda dīvaina sajūta, dzirdot, ka Baznīca attīstās. Ko tas nozīmē? Pa ģimeni, piemēram es nekad neteiktu, ka tā attīstās. Bet ģimene ir mājas draudze.
Pater Henricus
# Iesūtīts: 2012.04.13 15:08:49
Ēvalds Bērziņš nu ja, ģimenē tu nekad neveidotu, piemēram, nozaru kalpošanas, valdes vai atbildīgās komitejas, pat ja ģimenes locekļu skaits to ļautu. Ģimenē, šķiet, viss notiek reālāk un neformālāk.
Ingars
# Iesūtīts: 2012.04.13 15:46:22
Aivars

Brāli, nejauc dažādību kalpošanās ar šķelšanos. Lūk, kur Dieva Vārdā tieši tas pats, par ko es runāju:

Jāņa 17:21 Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.

Apustuļu darbi 4:32 Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele, neviens neko no savas mantas nesauca par savu, bet viņiem viss bija kopīgs.

1.korintiešiem 1:10 Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā.
11 Jo man par jums, mani brāļi, ir pienākušas ziņas no Hloes nama ļaudīm, ka jūsu starpā ir ķildas.
12 Es gribu teikt to, ko pie jums visur dzird runājam, viens saka: es turos pie Pāvila, otrs: es pie Apolla, trešais: es pie Kēfas, bet ceturtais: es pie Kristus.

Šis pēdējais ir par jums, mīļie luterāņi, katoļi, baptisti un visi pārējie -isti, -oļi un -āņi - jūsu rīcība Bībelē tiek nosodīta. Kā redzi - es neko nemēģinu "pāringarot", drīzāk gan atluterāņot, atkatoļot, atbaptistot un visādi citādi atiskot Draudzi no visiem -ismiem un citām šizmām, kas kā sērga plosa Kristus Līgavu. Tas esi tu luterāni, tu katoli, jūsu visi pārējie -isti, kas pār-iskojat Draudzi ar savam pašu miesīgajām ambīcijām.

Kristus Miesai ir jāfunkcionē dažādo locekļu vienotībā un saskaņā. Taču tas, kas norisinās Kristus Miesā kopš 1.gs. beigām nav nosaucams par "funkcionēšanu", tā ir visīstākā disfunkcija, jo ir notikusi sistemātiska Kristus Miesas locekļu amputācija - amputācija gan no Galvas, gan arī locekļu amputācija vienam no otra. Visus šos pēdējos 19 gadsimtus Draudzē ir tikusi piekopta sistemātiska "skaldi un valdi" politika. Kā tad reāli izskatās šī "funkcionēšana dažādībā"? Vienā mikrorajonā var dzīvot 10 kristieši no dažādām konfesijām/denominācijām un viņi labākajā gadījumā viens otru pasveicina, ja gadās satikties, bet katru svētdienu viņi dodas katrs uz savu pusi - vai tā ir normāla situācija?

dafne

Tu mani nesaprati - es neesmu iestājies kādā jaunā, īpašā un "radikālā" draudzē, nedz arī esmu kādas "īpaši pareizo kristiešu grupas līderis". Šo slimību (sektantismu), paldies Dievam, esmu pārslimojis un man ir izstrādājusies imunitāte pret to. Dievs uz mani runājis caur dažiem brāļiem no citām pasaules malām par to, ka man nav "jāpievienojas" kādai draudzei, bet gan jāmeklē sadraudzība ar brāļiem un māsām vietējā apkārtnē, jo Dievs neatzīst nevienu konfesiju, denomināciju vai brīvdraudzi, Viņš atzīst tikai vienu draudzi vienā apdzīvotā vietā, kuras locekļi ir visi vietējie kristieši.

Par sapulcēm runājot - ja tu uzticies Dievam, ja uzskati, ka Kristus ir Draudzes Galva un, ka Svētais Gars patiesi vada visas aktivitātes draudzē, tad tu necentīsies neko noorganizēt, bet meklēsi VIņa vadību, VIņa gribu. Ja mēs sapulcējamies un Svētais Gars neko nedara, tad ir jāmeklē iemesls, jāsauc uz Viņu, kur mēs esam novirzījušies, nevis aizvietot VIņa iztrūkumu ar pašu izdomātām programmām un liturģijām. Ja mums tas ir jāorganizē mākslīgi, tad kāda jēga vispār sapulcēties? Tā taču ir liekulība. Taču, kad Svētais Gars sāk vadīt draudzi, tad nemaz neprasās ne pēc kāda līdera, jo Viņš Pats ir brīnišķīgs Līderis, kuru paklausa visi ticīgie, Viņš ir diriģents, Kuram paklausot, katrs dara nevis pēc sava prāta, nevis pēc kāda cilvēciska līdera sastādītas programmas, bet gan pēc Diriģenta norādījumiem un rezultāts būs brīnišķīga simfonija.

Merlins

Kā reiz, te nav nekā no tiem -ismiem, kurus tu esi pieradis ikdienas redzēt, kā rezultātā neko citu vairs nezini. Tā ir brīvība Svētajā Garā, brīvība no burta kalpības. Turklāt es to neesmu izdomājis, nedz arī esmu vienīgais, kurš ļaujas Svētajam Garam sevi vadīt - tādu ticīgo ir daudz visā pasaulē, kuri meklē sadraudzību savā starpā nevis uz mācības vai tradīciju, nedz kādu -ismu pamata, bet gan uz vienotas Kristus Miesas pamata, proti - viņi pulcējas kopā, jo viņus vieno tas, ka viņi ir kristieši vietējā apkārtnē, nevis tas, ka viņi ir luterāņi, katoļi, vai, ka viņiem ir viens mācītājs, viens un tas pats kādas kustības pamatlicējs. Viņi sapulcējas tādēļ, ka viņi pieder Draudzei, kuras Radītājs ir Jēzus Kristus.

Svētais Gars vienmēr un visos laikos ir vadījis Savus ļaudis, Viņš vienmēr ir bijis klātesošs, gluži, kā Jēzus to apsolīja. Problēma nav tā, ka Dievs ir pametis Savus ļaudis, bet gan, ka VIņa ļaudis ir pametuši Viņu, sacēlušies un kļuvuši nepaklausīgi.

Pirmajā gadsimtā Draudze pastāvēja Svētā Gara radītajās struktūrās - tur bija apustuļi, pravieši, evaņģēlisti, gani un mācitāji, tur bija vietejo draudžu vecaji un diakoni. Šodien mums labākajā gadījumā palikuši tikai nosaukumi, bet ne šīs kalpošanas un funkcijas pēc to būtības un sākotnējās nozīmes. Problēmas sākās tad, kad vietējo draudžu vecaji sāka uzurpēt tādu varu, kas pienākas vienīgi Dievam. Līdz tam vecaji/bīskapi/pesbiteri (viens un tas pats) bija vienkārši vietējie brāļi, kuri pildīja sargu un pārraugu funkcijas, viņi bija uz doto brīdi visnobriedušākie ticīgie, kuriem bija aicinājums no Dieva uz šādu kalpošanu. VIņiem nebija administratīva vara, viņi arī neorganizēja aktivitātes draudzē, nedz arī draudzes sapulces. Viņi vienkārši sekoja līdzi, lai viss notiktu saskaņā ar Dieva gribu. Vēlāk draudžu vecaji sāka organizēt aktivitātes, draudzes kļuva institucionālas, Svētā Gara autentisku vadību uzurpēja tie, kuriem vajadzēja raudzīties, lai tieši tas nenotiek un izveidojās īpaša garīdzniecības šķira. Kur Bībelē mēs redzam viena mācītāja vai līderu komandas vadītas draudzes? Nekur! Visi, ieskaitot vecajus, pakļāvās Svētā Gara vadībai.

Sekojoši - proporcionāli institucionālisma pieaugumam, pieauga morālā degradācija un samazinājās Svēta Gara manifestāciju intensitāte. Nekur Bībelē mēs neatrodam liecības, ka tiktu veidota un organizēta kāda sapulču norises programma jeb liturģija. Tas nav no Dieva, lai gan katrs rituāls simbolizē kaut ko no Bībeles. Pirmie kristieši nekad neorganizēja savas aktivitātes pēc kādiem šabloniem, bet vienmēr meklēja autentisku Svētā Gara vadību. Viņi nespēlēja draudzi, viņi bija draudze, viņi nimitēja Jēzus mācību, bet dzīvoja Paša Jēzus dzīvi.

Kādus augļus tad šīs luteriskās, katoliskās un visas citas -iskās struktūras ir nesušas? Vai -iskā baznīca nebija tā, kas sagrābās lielas bagātības, organizēja krusta karus, piesavinājās pasaulīgu varu? Vai tad tā nebija kārtējā -iskā baznīca, kuras līderi 30-tajos gados Vācijā atbalstija Hitleru? Vai tad ne atkal kāda -iskā baznīca šur un tur pasaulē jau neatbalsta homoseksuālas laulības? Lūk kādi augļi nāk no šīm struktūrām un tas vēl nav viss uzskaitījums. Tas mazums patiesu Gara augļu nav -isko baznīcu nopelns, bet Svētā Gara devums, kur vēl ir kādi, kas kaut daļēji pakļaujas Viņam, nevis garīdzniecībai, konfesijas dogmai vai tradīcijai. KUR IR TIE JŪSU LIELIE, DIŽIE AUGĻI? AŪ, NEREDZU, KAUT KĀ. Tūliņ kāds prasīs man, kur tad ir manis paša augļi. Bet es šobrīd runāju par visu Draudzi kopumā. Tas spēks rodams tikai no visas Draudzes vienotības
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.04.13 16:04:05
Ingars
brīvība Svētajā Garā, brīvība no burta kalpības
Ja burts nepaverdzinās un nenokaus, Garam nebūs no kā atbrīvot. Jo no kā tu brīvu atbrīvosi? Bet Dievs visu labi ir iekārtojis un licis mums kalpot gan burtam, lai tas mūs nokautu, gan garam, lai tas mūs atbrīvotu.
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2012.04.13 16:09:14
Pater Henricus
nu ja, ģimenē tu nekad neveidotu, piemēram, nozaru kalpošanas, valdes vai atbildīgās komitejas, pat ja ģimenes locekļu skaits to ļautu. Ģimenē, šķiet, viss notiek reālāk un neformālāk.
Pat ar visu to es nekad neteiktu, ka mana ģimene ir attīstīta. Tas tomēr nav nekāds uzņēmums, bet Dieva iestādījums. Tāpat Baznīca vai draudze.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.04.13 16:47:00
Ingars
Zini, bija Tev līdzīgie arī pirmajā gadsimtā, kas steidza visus `atgrieķiskot`, `atpauliskot`, `atpēterot` utt, iedomātas `pareizības` vārdā, skubināja apgraizītes, neēst nepareizo gaļu, svinēt vienus svētkus ar tēvu tēvu jūdaistiem utt..
Un tad bija tādi paši no pagānu puses, kas pārdzīvoja, ka jaunatne atkrīt no sensenajām pagānu tradīcijām..
Saprotu, ka Tevi kā totalitāristu drebuļi krata, ja visi nedara vienu un to pašu vienā un tajā pašā vietā un vienā un tajā pašā formā. Bet Kristus Baznīcā nekad tā nav bijis un nebūs! Un (ka tikai tevi kondrātijs nepiemeklē) pateikšu vēl ko šokējošāku, ka dažā labā miestā cilvēki mēdz iet pat uz dažādām luterāņu (baptistu, adventistu, katoļu) draudzēm, pat būdami vienas denominācijas pārstāvji, taču tik un tā sastop to pašu Kristu. Paskaties vecrīgā vien, cik luterāņu dievnamu ir uz cik kvadrātmetriem.
Tā kā, neņem nu ļaunā, bet, ja esi apņēmies `atluteriskot, atbaptistot.. utt` Kristus baznīcu, skaties, ka prātīgāk nav to `atingarot`
rainars
# Iesūtīts: 2012.04.13 18:30:10
Jā nu ko tur var darīt ka miesīgi dzimušais vajā garīgi dzimušo. Pāvils ar pirms satikās ar Kristu bija Mesijas-Dieva svaidītā sekotāju vajātājs. Mesija ar pārmeta mācītiem vīriem templī ka tie ir nobalsināti kapi.
Ja jau Kristu esam pieņēmuši tad arī dzīvosim ar viņu saskaņā un neizaicināsim viens otru. Kristus tak ir pazemīgs un nācis kalpot un attaisnot cilvēkus . Ja jau mēs esam žēlastībā atgriezti , tad arī žēlastībā cits citu atgriezīsim un uzskatīsim viens otru augstāk par sevi.
Nu es ar tāds dedzīgs kristietis kas pirmā iemīlēšanās karstumā ne vienu vien ziepi savārījis, pat tādas kas Lelb aizkulisēs tika izspēlēta politiska spēle. Tā nu iznāca ka nevarēju ieņemt vairs atbildīgus amatus dēļ izvirzītām prasībām.
Tad kad teicu draudzes priekšā savu atteikumu lasījumos bija no Jņ.16 Kad izslēegs no draudzēm ar to domājam kalpojot Dievam.
Nu par laimi nejūtos Dieva atstāts , drīzāk jau vadīts , mācīts , norāts , stiprināts caur atklāsmēm un uz manis teikto pravietojumu piepildīšanos. Cilvēki ir arī apliecinājuši veselības uzlabošanos pēc aizlūgšanas , kurās ko sajutuši. baznīca -eklesia tak ir no pasaules izaicināto kopums. Domāt tā nav redzamā daļa bet neredzamā kas vienota ar dažādām saitēm(domāju svētā gara).
Izrādīsim pacietību kādu iesaka Pēteris:3 Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu , kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar Savu godību un spēku .
4 Ar to Viņš mums ir dāvinājis ļoti lielus un dārgus apsolījumus , lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķas dabas , jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē.
5 Tāpēc pielieciet visas pūles un parādait savā ticībā tikumu , bet tikumā atziņu,
6 atziņā atturību, atturībā pacietību, pacietībā dievbijību,
7 dievbijībā brālību, brālībā mīlestību.

sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā,
16 jo ir rakstīts: esiet svēti, jo Es esmu svēts. -

Ko nozīmē būt svētam? Darīt tos pašus darbus kādus veicis Kristus. Došu tēmu.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.04.13 18:52:47
rainars
izslēegs no draudzēm ar to domājam kalpojot Dievam.
Lūk, lūk! Par to arī ir runa, ka daži paštaisnie, kas iedomājas izslēgt visus luterāņus, baptistus, katoļus no kristiešu vidus, paši domājot, ka ar šādiem paziņojumiem kalpo Dievam
Pater Henricus
# Labojis Pater Henricus : 2012.04.13 18:55:56
Ingars Kādus augļus tad šīs luteriskās, katoliskās un visas citas -iskās struktūras ir nesušas? Vai -iskā baznīca nebija tā, kas sagrābās lielas bagātības, organizēja krusta karus, piesavinājās pasaulīgu varu? Vai tad tā nebija kārtējā -iskā baznīca, kuras līderi 30-tajos gados Vācijā atbalstija Hitleru?
Lielus augļus nesušas šīs baznīcas - cita starpā kristīgo ticību atnesušas arī uz mūsu zemi.
Un ar Reformāciju devušas tai otru elpu.
Bagātības? Tās bagātības Tu tagad redzi - krāšņos Dieva godam celtos dievnamus.
Ko vari likt pretī - īrētās sporta zāles? Vai tās bezpersoniskās halles, kuras esat uzcēluši šur tur?
Krusta kari? Normāls pretuzbrukums agresīvajam islamam.
Varbūt bez tiem Tu tagad nedēvētos Ingars, bet Džafars .
Un Ādolfiņu arī baznīcas nemaz tik dikti neatbalstīja,
vnk viņi notikumus neredzēja ar mūsu perspektīvu.
Un krusta karu laikmets arī bija pagājis.
---
Un kur ir jūsu augļi?
Tā prozelitēt kārā pārdesmit gadu paņemšanās uz Latvijas reliģiskās skatuves?

Dievs neatzīst nevienu konfesiju, denomināciju vai brīvdraudzi, Viņš atzīst tikai vienu draudzi vienā apdzīvotā vietā, kuras locekļi ir visi vietējie kristieši.
Jā, Dievs ir liels un Ingars taisās Viņam būt par pravieti...(Ne Tu pirmais. Tādi ļaudis kā Muhameds, Džozefs Smits u.c. jau mēģināja un lielu ļaunumu nodarīja.)
Skatos, esi ietekmējies vai nu no tā saucamās"Kristus draudzes" vai "Vietējās draudzes" kustībām?
Merlins
# Iesūtīts: 2012.04.14 00:02:11
Pater Henricus

Gribēju kaut ko Ingaram atbildēt, bet skatos, godātais pāters jau atbildējis, ka nav pat daudz ko piebilst. Varbūt vienīgi atcerēties, ka 4.Moz.16. nod. ir aprakstīts notikums, kur darbojas tādi kā seno laiku Ingara domubiedri:

"Un tie sapulcējās pret Mozu un Āronu un sacīja tiem: "Lai nu jums pietiek! Visa draudze tagad ir svēta, jo pats Tas Kungs ir viņas vidū; kādēļ tad jūs vēl gribat valdīt pār Tā Kunga draudzi?"

Turpat arī ir aprakstīts, kā Dievs uz to reaģēja:

"Un notika, tiklīdz viņš šos vārdus bija beidzis runāt, tad zeme, uz kuras tie stāvēja, pāršķēlās, un zeme atdarīja savu muti un aprija viņus un viņu namus, kā arī visus cilvēkus, kas bija pie Koraha, un visu šo cilvēku mantu līdz ar viņiem. Un tie dzīvi nogrima ellē ar visu, kas tiem piederēja, un zeme atkal aiz tiem aizvērās, un tie aizgāja bojā, pazuzdami no draudzes vidus."
vilks
# Iesūtīts: 2012.04.14 11:46:09
Ēvalds Bērziņš
Mani pārņem tāda dīvaina sajūta, dzirdot, ka Baznīca attīstās. Ko tas nozīmē? Pa ģimeni, piemēram es nekad neteiktu, ka tā attīstās. Bet ģimene ir mājas draudze.
Tas atkarīgs no tā, ko saprotam ar vārdu `attīstība`. Ja to uztveram kā `pilnveidošanās`, tad arī ģimenē kā jebkurā cilvēku kopībā notiek noteikta attīstība - attiecības nekad nestāv uz vietas, bet tās mainās, kļūst dziļākas, vienkārši pārmainās, mainoties cilvēkiem. Sliktākajā gadījumā atsvešinās - un tad to var saukt par negatīvu attīstību vai attīstību nevēlamā virzienā.

Tā kā vidusmēra luterāņu draudze ir lielāka par vidusmēra ģimeni, tad tur viss notiek lielākos mērogos un lēnāk - jo cilvēki satiekas retāk. Un jautājums par pozitīvu attīstību un tās veicināšanu ir jautājums par draudzes pārvaldīšanu, `bīskapošanu` - kas ir tās lietas, ko var darīt, kas veicina pozitīvu un labu attīstību, un kas ir tas, kas tādai traucē?

Tagad saprati manu jautājumu?
rainars
# Iesūtīts: 2012.04.14 19:29:55
Domājams nenosodīsim Ingaru un palīdzēsim nest viņa vājības ja esam stipri. Noniecināt jau varam. Padalīšos , ceru ka brālis Ingars man piedos, par to ka viņš uz ticību nācis tā sauktos luterāņos. Viņš dedzīgs būdams meklē ceļu pie Dieva un izgājis ārā no luterāņiem ,tai pat laikā uzturot attiecības ar brāļiem no sauktās luteriskās baznīcas. Kāpēc aizgājis , nu droši vien tāpēc ka redz virspusējumu, tas ir ļoti pareizu mācību un pareizas liturģijas nesaņemot žēlastību un dvēseles dziedināšanu.
Kā saka ko sēsi to pļausi. Iesēja viņam atprasīšanu tagad viņš atprasa. Vai tas Kristīgi? Kas no kura puses lai katrs pats tiek galā!
Domājams ar riešanu nekas nav līdzēts . Kaut kur tak ir teikts ka suņi neieies Dieva Valstībā.
Nu ta apgraizīsim sirdis un apausim k`jas ar apņemšanos kalpot Miera un žēlastības evanģēlijam ņemot par piemēru no Kristu krš pats svētīja un iesaka mums svētīt tos kas mūs nolād, zaimo(lamā).
Dziedināsim ne-pavirši tautas vainu sakot Mirs kaut miera nav. Turēsim mieru un vienādu prātu viens pret otru.
JK draugs [46.109.49.240]
# Iesūtīts: 2012.04.15 18:50:18
Manā redzējumā baznīca attīstās galīgi nepareizā virzienā (farizejiskā). Vēl viens piem. Jaunās Dz. Gr. dziesmas . Tev slava, diena jaukā. - pats virsraksts jau? 3. pants: Mums nedraud nāves vara, Kaut kapā gulsimies,- To Lielā diena dara: Ar`mēs reiz celsimies! (Slava Lielai dienai?) Tāpat līdzīgi arī daudzas citas dziesmas, vai tiešām ar šādam dziesmām var celt draudzes ticību?
Aivars
# Iesūtīts: 2012.04.15 18:53:06
JK draugs [46.109.49.240]
draudziņ, mums grāmatā ir cits teksts
Bet kādi gan iebildumi tev pret prieku par Jēzus Augšāmcelšanos, un kur tu izurbini farizejismu (jeb tas Tevī pašā mīt)?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 49 . 50 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 36 , pavisam kopa bijuši: 216237