atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Ekumēnisms
Pagris
Iesūtīts: 2012.01.18 22:22:13
Kā jūs vērtējat "Lūgšanu nedēļai par kristiešu vienotību" ievietoto informāciju izdevumā "Mieram tuvu". "Katru gadu šai nedēļai tiek izvēlēta īpaša tēma, šogad to piedāvā Polijas kristieši no Polijas Romas katoļu Baznīcas, pareizticīgās Baznīcas, kā arī veckatoļu un protestantu ekleziālajām kopienām."
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 37 . 38 . >>
AutorsZiņas teksts
Jēzus māceklis
# Iesūtīts: 2012.11.20 18:38:11
Dieva Vārds saka skaidri – viena ticība, viena kristība, viens Kungs. Kur te vietas kādai atsevišķas konfesijas īpašai interpretācijai? Tā es arī skatos uz brāļiem un māsām – neievērojot konfesionālo piederību, pieņemot viņus kā piederīgus Kristus Miesai, esot vienībā ar viņiem ticībā uz Kungu Jēzu Kristu.

Šim varētu piekrist. Tomēr jāņem vērā, ka mēs visi atrodamies lokālās nepilnīgās draudzēs, un tas nav nekas neparasts. Un ar visiem mums ir Dieva pacietība un žēlastība, viņš neatmet ar roku, un turpina savu darbu pie mums, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva Dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru.
Raimonds
# Iesūtīts: 2012.11.20 19:14:21
Jēzus māceklis
Tātad, ja vajag var nokristīt pats sevi un arī Maizi lauzt viens pats mājās? Līdzīgi arī ticēt un lasīt var mājās. Jo tāpat visi taču tic vienam Dievam un atšķirībām nav pilnīgi nekādas nozīmes un tas ir pilnīgi vienalga, galvenais, kad es gribu, tad eju un lai man to visu sniedz. Vienīgi jācīnās pret tiem, kas tā nedomā un runā par konkrētām Dieva vārdā pamatotām Kristus pavēlēm un apsolījumiem.

Atnāk jauns cilvēks un saka, gribu, lai mani nokristī! Draudzi negribu, nevienu negribu, tikai nokristī un viss! Negribu pat to neko vairāk runāt, zināt, tulīt nokristī! Mācītājs saka, parunāsim, pagatavosimies! Lūdzu nāciet, gaidu! Mācītājs un draudze vēl joprojām mīļi gaida!
dafne
# Iesūtīts: 2012.11.20 19:52:33
Raimondsnu kā tad,neies jau ar greciniekiem kopā tusēt
Jēzus māceklis
# Iesūtīts: 2012.11.20 20:20:27
Raimonds
nesaprotu ko tu ar to man gribēji teikt . Jo es piekrītu tavai nostājai, ka tā nevar.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.11.20 20:24:49
Jēzus māceklis
Tu man nupat atgādināji to ebreju anekdoti par rabīnu, kurš visiem atbildēja: "Tev pilnīga taisnība!"
Ja tu saki, ka piekrīti Ingaram, tad kā tu vari piekrist Raimondam? Manuprāt, tas ir iemesls, kādēļ tev Raimonds uzdeva jautājumu
Jēzus māceklis
# Iesūtīts: 2012.11.20 20:43:34
Aivars
es jau nelasiju visu, bet tikai to vienu tekstu. kas tur iepriekš bijis es nezinu :/
+jean
# Labojis +jean: 2012.11.20 22:08:55
Ingar,
sava komenta beigās tu uzdod jautājumus: Līdz ar to rodas jautājums – kurai konfesijai ir tiesības nosaukt sevi par Draudzi vai vietējo draudzi? Kura konfesija drīkst sevi uzskatīt par kristiešiem, bet pārējos par nekristiešiem? Tāda var būt tikai Universālā Draudze vai vietējā draudze.

Atbilde.
Dievs vēlas, lai vietējās kristīgās draudzes un baznīcas pieturas, apliecina un māca Viņa Vārdu visos mācības punktos pareizi un svētos sakramentus lieto pēc Kristus norādījumiem. Citiem vārdiem, Dievs vēlas, lai Baznīcas pazīmes vietējās draudzēs būtu tīras un skaidras.
Bet es jūs, brāļi, pamācu mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, lai jūsu starpā būtu vienprātība un neceltos šķelšanās, bet lai jūs visi pilnīgi vienoti stāvētu vienā prātā un vienā domā. [1.Kor.1:10]

Ir divējādas draudzes, draudžu asociācijas un baznīcas:
1. Draudzes, kurās sludina pareizu mācību un ticību.
2. Draudzes, kurās piejauj sludināt maldu mācību.

Pareizās mācības Baznīca iesākumā sastāvēja no apustuļu draudzēm, vēlāk no tām draudzēm, kas tika attīrītas luteriskās reformācijas iespaidā, mūsdienās tā ietver reformācijas mantojumam uzticīgās luterāņu baznīcas un draudzes.

Maldu mācību baznīcas, pēc aputuļu laikā ietvēra, piemēram, ariāņus; mūsdienās Romas katoļus, pareizticīgos, reformātu baznīcas, pārkristītāju kustības un nominālluterāņus.

Kristietim cieši jāturas pie pareizās mācības Baznīcas,
Savas ticības stiprināšanas labad mums ir uzcītīgi jāapmeklē dievkalpojumi un citas sanāksmes, jāklausās mums sludinātā mācība, kā arī jālieto svētie sakramenti. Mums uzticīgi jākalpo pareizās mācības baznīcas garam, kā arī savu iespēju robežās jāziedo Kungam, tādējādi palīdzot uzturēt draudzes darbošanos un Dieva skaidrā vārda izplatīšanu.
Mums neklājas atkrist no pareizās mācības baznīcas tikai tāpēc, ka tā ir maza vai tiek vajāta. Mums arī pacietīgi jāpanes vienam otra vājības un jāizrāda ticībā brālīga mīlestība citam pret citu.
Ingars
# Iesūtīts: 2012.11.21 10:37:01
dafne

Kristīts, iesvētīts gan esmu, taču luterāņu baznīcās pie Vakarēdiena neeju tikai viena iemesla pēc – neatbalstu nodalītu Vakarēdienu no pārējiem kristiešiem. Visur, kur pie Vakarēdiena kristiešus nešķiro pēc konfesionālās piederības, es piedalos.

Raimonds

Nu gan tu jauc divas pilnīgi dažādas lietas – komunismu ar Draudzi. Vienkārši paņem rokās Bībeli un sāc lasīt Svētā Gara vadībā. Kur tur ir konfesijas? Pāvils asi vērsās pret šādu tendenci un nosauc to par miesīgumu. Kur tieksme pēc baznīcām (ēkām)? Viņi sapulcējās mājās un citās vietās. Tas, protams, nenozīmē, ka vietējā draudze nedrīkst būvēt ēkas savām vajadzībām. Nē, runa ir par to, ka nav nepieciešama speciāla ēka – templis, kā, piemēram, Vecās Derības laikos. Par svētdarbībām gan es neesmu teicis, ka tās nevajag.

Aivars

Kāda gan vienība, ja tu tikai sasildies un barojies pie Kristus miesas, bet liec tai izbaudīt vien dzēlienus un kasīšanos? Tos, kas apliecina ticību un turās pie draudzes tu gāni un lamā burkšķēdams par Bābeles bordeļiem.

Kā reiz tieši intitucionālās draudzes barojas no Kristus Miesas, šķeļ to, karo savā starpā un liek Patiesajai Draudzei izbaudīt dzēlienus un kasīšanos. Un, vispār, labāk nerunā par Kristus Miesu, ja patiesībā pats to darbos noliedz, turēdamies pie savas sektas, pārējos nodalīdams. Tos, kas apliecina kristīgo ticību un turās pie draudzes, es neesmu gānījis, nedz arī Draudzi esmu nosaucis par Bābeles bordeli. Varbūt kādu skarbu vārdu esmu veltījis tiem, kuri apliecina konfesijas radīto ticības interpretāciju un turas pie sektas, varbūt esmu nosaucis par Bābeles bordeli šīs sektas – par to es nestrīdos.

Grūti tevī saskatīt Kristus miesas locekli.

Pareizāk sakot – no tava skatījuma grūti manī saskatīt tavas konfesijas locekli.

Bet par to unifikāciju runājot, paskaties ka nu pats, ko Dieva vārds SKAIDRI saka: kā tur ir ar tiem, kas neturas `pie mums`, kā tur ir ar tiem jūdiem, samariešiem un grieķiem utt..., un atšķirībām kaut vai attieksmē pret diētas un apgraizīšanās mācības jautājumiem

Par kādiem „mums”, tavuprāt, ir runa? Par „mums kristišiem” vai par „mums tādas un tādas konfesijas kristiešiem”?

Uz kāda pamata mēs turam sadraudzību savā starpā – uz Kristus Miesas pamata vai konfesionālās interpretācijas pamata? Vai nav tā, ka tad, kad augstākā autoritāte Draudzē ir Kristus, nevis klerki, tad valdīs arī vienprātība apustuliskā mācībā un tradīcijā? Kad visi turas pie Kristus ne tikai vārdos, bet arī reāli darbos, tad tiem ir mīlestība savā starpā, tad tie visi kopā meklējot Patiesību Kristū (nevis konfesionālā interpretācijā), nonāks pie saskaņas un harmonijas. Kad situācijā, kur radušās kādas savstarpēji pretrunīgas mācības, visi kopā to uztic Kristum, paliek Kristus mīlestībā, lūdz, lai Kristus Pats atklāti atšķir Patiesību no meliem, tad nevienprātības problēma tiks atrisināta neizraisot šķelšanos.

Jēzus māceklis

Šim varētu piekrist. Tomēr jāņem vērā, ka mēs visi atrodamies lokālās nepilnīgās draudzēs, un tas nav nekas neparasts. Un ar visiem mums ir Dieva pacietība un žēlastība, viņš neatmet ar roku, un turpina savu darbu pie mums, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva Dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru.

Pāvils rakstīja, ka novirzieniem jābūt, taču viņš nerakstīja, ka uz šo novirzienu pamata (pat, ja tie ir uz Patiesību balstīti) drīkst šķelt Draudzi. Drīzāk jau Draudzes vienotība uz Kristus Pamata ir tā garantija, ka Patiesība netiks upurēta mīļā miera labad, bet gan Dievs Pats parūpēsies, lai Patiesība tiktu atklāta ar dievišķu autoritāti tā, ka visi meli un iebildumi tiktu skaidri izgaismoti un atklāti.

+jean

Ir divējādas draudzes, draudžu asociācijas un baznīcas:
1. Draudzes, kurās sludina pareizu mācību un ticību.
2. Draudzes, kurās piejauj sludināt maldu mācību.


Dieva Vārds gan mums māca ko citu, proti, ka ir tikai Viena vienīga Draudze, bet viss pārējais ir pasaule, ārējais pagalms, kas atstāts pagāniem, suņiem, burvjiem un visiem visiem, kuri noraida Kristu.

Ja runājam par konfesionālajām draudzēm, tad uzreiz jāsaka, ka nevienā no tām nesludina pilnīgi pareizu mācību un ticību, tajās visās pieļauj sludināt maldu mācību. Dievs nav atļāvis šādā veidā sadalīt Draudzi. Jau rakstīju par to, kā Pāvils gan atzīst novirzienus, bet ne uz šo novirzienu pamata dibinātas draudzes. Nav iespējams uz pareiza novriziena pamata dibināt draudzi, jo, vismaz viena mācība jebkurā gadījumā tādā draudzē būs nepareiza – par draudzes sadraudzības Pamatu. Šāda atšķelta grupa var apliecināt pareizu ticību un sludināt pareizu mācību, taču darbos tā ir nostājusies pret Kristus Miesu, līdz ar to arī pret Dievu ar Paša Dieva Vārdu. Arī Pāvils savulaik vajāja Kristu, domājot ar to kalpojam Dievam. Pareizi mācoša un pareizi ticoša draudze uzticēsies Svētajam Garam vairāk nekā pasaulīgām metodēm, kā tikt galā ar maldu mācībām un ķecerībām. Parieiz mācoša un pareizi ticoša draudze pratīs atklāti atšķirt Patiesību no meliem, neizraisot šķelšanos, saglabājot vienotību uz Kristus, nevis mācības pamata. Ja tu turēsies pie Kristus, tad tev būs arī pareiza mācība, jo tikai Kristū mēs esam spējīgi izšķirt Patiesību. Ja tu turēsies pie mācības, atrauti no Kristus, tad kaut tā arī būtu pareiza, tu tomēr to uztversi caur savu miesīgo prātu un tā to sagrozīsi.

Dievs nepieļauj nekādu citu nodalīšanos, kā vien ticīgo nodalīšanos no pasaules. Ja Kristus kādu ir pieņēmis, tad arī tev viņš ir jāpieņem, kaut arī viņa mācība nav pareiza. Viss, kam tev būtu jābūt svarīgam, lai kādu pieņemtu, ir – vai viņš pieder Kristum, nevis, vai viņš atzīst tādu vai citādu mācību. Pareiza mācība izriet no Kristus, nevis no konfesionālās interpretācijas. Protams, ir pseidokristīgie kulti, kuri uzskata sevi par kristiešiem un pat par piederīgiem Kristum, taču tai pat laikā noliedz pašu Kristus būtību. Kā mums Dieva Vārds māca pārbaudīt garus? Pēc mācībām? Nē, pēc tā, vai tie apliecina Kristu, kā arī pēc augļiem. Vai, piemēram, baptisti, pentekosti, adventisti no luterāņu viedokļa ir pseidokristīgi kulti? Itkā nē. Vai viņi tiek pieskaitīti draudzēm, kurās pieļauj sludināt maldu mācības? Šķiet, ka jā. Tad ir jautājums – uz kāda pamata šāds spriedums? Uz Bībeles pamata? Bet varbūt uz caur miesas prātu izfiltrētas Bībeles pamata? Taču mums vajadzētu lasīt Svētos Rakstus Svētā Gara vadībā, tas ir – kad mēs visu vērtējam Kristus Miesas kontekstā uz apustuļu un praviešu pamata, kura Stūrakmens ir Jēzus Kristus. Tas ir – atsevišķai konfesijai nav tiesību autoritatīvi pasludināt kādu mācību par pareizu vai nepareizu. Tādas tiesības ir tikai Draudzei, kas ir Kristus Miesa.
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2012.11.21 10:41:04
Izskatās, ka Ingars glorificē un pielūdz pašu vārdu "Draudze". Šķiet, šis vārds Ingaram ir kā svētbilde, kā paša Dieva atspulgs, kuru nedrīkst aptraipīt cilvēciskais grēciskums.
Ingar, Bābele ir, kad sakām vārdus, bet nesarunājamies. Mēs, latvieši, ar "draudze" (kas ir pilnvērtīgs latviešu vārds) saprotam praktisku ļaužu organizāciju uz reliģiska pamata, pamatā - kristīgu. Bābele iestājas, kad katrs maļ savu, un sarunu no vārdu nozīmes pārnes uz burtiem.
dafne
# Labojis dafne: 2012.11.21 11:13:52
Ingars
Kristīts, iesvētīts gan esmu, taču luterāņu baznīcās pie Vakarēdiena neeju tikai viena iemesla pēc – neatbalstu nodalītu Vakarēdienu no pārējiem kristiešiem.
ka tas domats...nodalits Vakarediens no parējiem kristiesiem?
...... [87.246.165.252]
# Iesūtīts: 2012.11.21 11:47:46
Ļoti vienkārši. Luterāne apprecējās ar baptistu, attiecīgi pāriet uz vīra draudzi un pie Vakarēdiena luterāņu baznīcā vairs netiek. Spitālīga kļuvusi, vai?
dafne
# Iesūtīts: 2012.11.21 12:01:19
...... [87.246.165.252]ja jau pargaja uz vīra draudzi,tad jau SV.V var saņemt vīra draudzē,ne...
...... [87.246.165.252]
# Iesūtīts: 2012.11.21 12:21:25
dafne
Un ja ilgāku laiku jābūt prom?
...... [87.246.165.252]
# Iesūtīts: 2012.11.21 12:22:13
Un kas izmainījās cilvēkā, ka viņš piepeši kļuvis nepieņemams?
Raimonds
# Iesūtīts: 2012.11.21 12:25:02
Ingars
Vai Tu modelē kāda, tavuprāt, draudze varēt būt, kādai tai jābūt, bet vai praksē tāda draudze var pastāvēt? Vai drīzāk tā nav iedoma, jauka jūsma par to kā varbūt tas varētu būt? Pasaki, kā savienot vienā draudzē, kas neatzīst Kristību ar to, kas to uzskata par pestīšanai nepieciešamu? Vai arī vieni nesvin Sv.vakarēdienu, bet citiem, Tas ir centrālālais notikums dievkalpojumā? Kādā vīzē savienot tos, kas Dieva vārdu uzskata par vēsturiskām metaforām un tiem, kam tas ir dzīvs Dieva vārds?

Tad no kā atteikties, ko pieņemt? Vai Tev šķiet, ka kristieša misija ir graut reāli pastāvošās draudzes un aicināt tās uz neko. Tāpat var pateikt, ka mums nevajag savu valsti, kas iezīmē robežas, kur ir kas! Vai arī Laulībai nav nekādu robežu? vai arī dzīvei nav robežu, kas parāda, vai esi dzīvs vai jau miris?
Ingars
# Iesūtīts: 2012.11.21 12:33:27
Mārtiņš

Izskatās, ka Ingars glorificē un pielūdz pašu vārdu "Draudze". Šķiet, šis vārds Ingaram ir kā svētbilde, kā paša Dieva atspulgs, kuru nedrīkst aptraipīt cilvēciskais grēciskums.
Ingar, Bābele ir, kad sakām vārdus, bet nesarunājamies. Mēs, latvieši, ar "draudze" (kas ir pilnvērtīgs latviešu vārds) saprotam praktisku ļaužu organizāciju uz reliģiska pamata, pamatā - kristīgu. Bābele iestājas, kad katrs maļ savu, un sarunu no vārdu nozīmes pārnes uz burtiem.


Dievam ir vienalga, kā tāda vai citāda tauta patvarīgi izmaina Svēto Rakstu jēdzienus. Dievam Draudze ir Kristum piederošu ļaužu kopums, kas ir Kristus Miesa – organisms, nevis organizācija. Draudzes pamats ir apustuļi un pravieši, kura Stūrakmens ir Kristus, nevis reliģija.

dafne

ka tas domats...nodalits Vakarediens no parējiem kristiesiem?

Tieši tā, kā pateikts – kristītie un iesvētītie luterisko draudžu locekļi. Nez, kad Jēzus iestādīja Vakarēdienu, Viņš neko neminēja, ka tajā drīkst ņemt dalību tikai luterāņi. Arī Pāvils neko tādu nesaka – Vakarēdienā ņem dalību visi Kristus Miesas locekļi. Vai tad tāda nav Vakarēdiena jēga, kad Kristus Miesas locekļi tajā ir vienoti?
Ingars
# Iesūtīts: 2012.11.21 12:51:58
Raimonds

Lasi Jauno Derību – tur viņi nenodalās uz mācības pamata, bet piederība Kristum ir vienīgais vienotības un sadraudzības pamats. Draudzes robeža ir katra cilvēka sirdī – vai tur ir Kristus, Dieva Dēls un Pestītājs, vai nav. Pirmā gadsimta Draudzē jautājums par cilvēka piederību vai nepiederību pie Draudzes bija tieši saistīts ar to vai cilvēks uzskatāms par ticīgu vai nē, vai viņš ir pestīts vai nē, vai šis cilvēks pieder Kristum vai nē. Mācības par Kristību, Vakarēdienu un Svēto Rakstu autoritāti izriet no atklāsmes par Kristu, kas Viņš ir. Cilvēkam vispirms jāpiepazīst Kristus un tad visi ar pareizu mācību saistīti jautājumi nokārtosies paši no sevis. Tiesas Dienā tev Dievs neprasīs, vai esi kristīts un ko tu domā par Vakarēdienu. Visu izšķirs tikai tas vai tu piederi vai nepiederi Kristum. Ne ar darbiem, ne ar bauslību panākama pestīšana. Nepilnīga taču ir mūsu atziņa – vai tad uz tās var balstīt savu pestīšanu? Kurš tad noteiks, cik precīzai un pareizai jābūt mūsu izpratnei par kādiem teoloģiskiem jautājumiem, lai mēs tiktu uzņemti Dieva Valstībā? Bet, kad cilvēks pieder Kristum, tad, protams, jābūt kādai ārējai liecībai, zīmei un augļiem, taču nevajag jūgt ratus priekšā zirgam. Vienmēr būs kāds, kuram nav pilnīga izpratne par visiem doktrinālajiem jautājumiem, taču, ja šis cilvēks pieder Kristum, vari nebaidīties – Patiesība viņam atklāsies ar katru dienu ar vien vairāk un skaidrāk.
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2012.11.21 13:04:53
Ingars
Dievam ir vienalga, kā tāda vai citāda tauta patvarīgi izmaina Svēto Rakstu jēdzienus.

Vispār Dievam nav viss vienalga, ka māžojas ar Rakstu jēdzieniem (skat. Rakstos).
Bet Dievs, atļaušos apgalvot, respektē tādu un citādu tautu valodas, lai izplatītu Savu vēsti - ka Viņš žēlastība nevis labo darbu tiesnesis.
Aivars
# Iesūtīts: 2012.11.21 13:09:18
Lasi Jauno Derību – tur viņi nenodalās uz mācības pamata, bet piederība Kristum ir vienīgais vienotības un sadraudzības pamats .... Vienmēr būs kāds, kuram nav pilnīga izpratne par visiem doktrinālajiem jautājumiem, taču, ja šis cilvēks pieder Kristum, vari nebaidīties – Patiesība viņam atklāsies ar katru dienu ar vien vairāk un skaidrāk...

un

Ja runājam par konfesionālajām draudzēm, tad uzreiz jāsaka, ka nevienā no tām nesludina pilnīgi pareizu mācību un ticību, tajās visās pieļauj sludināt maldu mācību.

.. kādu skarbu vārdu esmu veltījis tiem, kuri apliecina konfesijas radīto ticības interpretāciju un turas pie sektas, varbūt esmu nosaucis par Bābeles bordeli šīs sektas – par to es nestrīdos.

Kas tā par šizofrēniju? Kuri te ir Ingara un kuri kāda dēmona vārdi?
dafne
# Iesūtīts: 2012.11.21 13:20:14
...... [87.246.165.252]
Un ja ilgāku laiku jābūt prom? Un kas izmainījās cilvēkā, ka viņš piepeši kļuvis nepieņemams?
nu tad es nezinu...kapec attiecigas draudzes macitajs pie Vakarediena nepielaiž..gan jau ir bijusi kada saruna un tam ir kads iemesls..kapec nepielaiž.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 37 . 38 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 56 , pavisam kopa bijuši: 4353