atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Jēzus Kristus aicina: Lai visi ir viens!
armilo
Iesūtīts: 2011.08.27 15:09:24
„Lai visi ir viens, itin kā Tu, Tēvs, Manī un Es Tevī, lai arī viņi ir Mūsos, lai pasaule ticētu, ka Tu Mani esi sūtījis.” (Jņ.17:21)

Paklausot mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus pavēlei, aicinu Arhibīskapu Jāni, bīskapus, prāvestus, mācītājus un visus Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas (LELB) lajus uzsākt apvienošanās procesus ar Romas Katolisko Baznīcu.
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 ... 27 . 28 . >>
AutorsZiņas teksts
Uldis
# Iesūtīts: 2011.08.30 12:27:49
Terpsihora [199.48.147.35]

Es domāju, ka vienota struktūra redzamajā baznīcā būtu laba un vajadzīga. Tā ļautu brīvāk un priecīgāk svinēt citam citu un visiem kopā Kristu. Kristus bērni, kas te strīdas cits ar citu, varētu priecīgāk cits citu sveicināt un kopā kalpot evaņģelizācijai.

Redzi, par kādu vienotibu tu runā - vienota struktūra redzamajā baznīcā. Bet tā nav patiesā vienotība. Patiesā vienotība ir tā, kad ir mācības vienotība. Struktūra patiesai vienotībai nav vajadzīga, jo baznīca jau ir Kristus miesa, kurā nav nekādas struktūras. šīs miesas galva ir Kristus.

Par kādu vienotību runā Kristus Jņ. 17. nodaļā. Protams, par neredzamo vienotību Kristū Jēzū. Tā ir mācības vienotība par Trīsvienīgo Dievu, par Kristus personu, par Kristus darbu, par pestīšanu; tā ir mācība par cilvēku - kāds ir cilvēks; par grēku utt.

Tāpēc jau mēs strīdamies, jo mēs gribam, lai mēs visi atrastos patiesā, nevis iluzorajā strukturālajā vienotībā. Mēs strīdamies, lai noskaidrotu, kas mūs šķir un kas mūs vieno; gribam noskaidrot, kas ir nepieciešams, lai šie traucēkļi tiktu novērsti. Kāpēc baznīcā ir notikusi šķelšanās? Tieši nevienprātības dēļ mācības jautājumos.

Ievērības cienīgs ir pagājušās svētdienas perikope, kuras galvenā tēma ir tā, ka Kristus ir tas Jaunais Templis, ko Dievs pats ir uzcēlis.

Un vien no apakštēmām ir - Jēzus šķīsta templi, izdzīdams visus baložu pārdevējus un naudas mijējus. Arī visas šīs mūsu diskusijas pēc būtības ir Kristus darbs mūsos. Kristus ir tas, kas ierosina katru diskusiju baznīcā ar mērķi, panākt ticības vienotību.
svetais [95.68.109.32]
# Iesūtīts: 2011.08.30 12:49:34
Patiesā vienotība ir tā, kad ir mācības vienotība.

Tas ir viens no vienotības aspektiem, tas tiesa, bet galvenais ir mīlestība mūsu starpā no kā pazīs to, ka esam Jēzus mācekļi. Mācības pareizībai ir būtiska un izšķiroša nozīme, bet mīlestība ir pārāk par atziņu.
svētais
# Labojis svētais : 2011.08.30 12:53:27
Tie, kuri sludināja nepareizu atziņu un atklāsmi tika pakļauti sātanam . Tas ir jādara, lai neienestu aplamas mācības.

2.tim.2:15 Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu.
16 Bet no nesvētām un tukšām runām izvairies, jo viņi arvien dziļāk iestigs bezdievībā,
17 un viņu mācība kā sērga izplatās; tādi ir Himenajs un Filēts,
18 kas ir noklīduši no patiesības, sacīdami, ka augšāmcelšanās esot jau notikusi, un sagroza dažiem ticību.


1. Tim. 1:20 to starpā ir Himenējs un Aleksandrs. Tos esmu nodevis sātanam, lai viņi pārmācīti vairs nezaimotu Dievu.

Viennozīmīgi ir tas, ka ir veselīgs līdzsvars starp mācības pareizību un mīlestību mūsu starpā. Ja kāds sludina citu mācību, tad tādu nesveiciniet.

2. Jāņa 1:10 Ja kāds nāk pie jums un nesludina šo mācību, tad neuzņemiet viņu savās mājās un nesveiciniet viņu.

Un ja sludina ko citu, kas nav Rakstos teikts un apstiprināts, tad lāsts pār to.

Gal. 1:8 Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to!

Gal. 1:9 Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku: ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts pār to!
dafne
# Iesūtīts: 2011.08.30 12:55:50
svētais
ja ir aplama maciba ir aplama izpratne ari par milestibu,ta nevaretu but?
Raimonds
# Iesūtīts: 2011.08.30 12:57:04
Ja viss būtu tik vienkārši, tad sen jau tas būtu noticis, stāvētu vienotības fakta priekšā. Savukārt ja to dara mākslīgi, visu jau nezināt kas katram padomā, tad redzam, kas ir jālauž un jāmaina: sākot ar mācību, dievkalpojumiem, sakramentiem, dievbijību, pasaules uztveri, nacionālo mentalitāti utt. Kā jau te kāds iesmīkņāja, ja mēs saķsim lūgt un upurēt mises sv Lutera un sv. Katrīnas vārdā, tad būsim gatavi mēs un viņi.

Mūsu ticības tēviem un priekštečiem tas nav izdevies un nevar teikt, ka viņi par to nebūtu domājuši, piedevām mūsu teoloģiskā kapacitāte diezin vai ir lielāka.

Drīzāk, kā to arī katoļi iesaka, vienotība jāsāk meklēt mums radniecīgākās "nometnēs", t.sk.pie mūsu pašu luterāņiem (uz vietas un kaimiņos). ( Nu, ja viņi visi laikam vai nu feministes un homoseksuāļi. Ak un vai!!! ) Bet teoloģiski viņi ir daudz tuvāki, nekā katoļi. Jo sanāk luteriskā identitāde kādam šķiet traucējoša vai sevi ir izsmēlusi, bet vai jauna ir iegūta? Un tad sanāk ne šis ne tas. Paši savās mājas savus brālīšus un māsiņas vairs īsti nemīlam, īsti vairs nedzirdam ko viņi saka, bet meklējam kaut kur - sazin kur, kaut ko - sazin ko!
Uldis
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:00:39
svetais [95.68.109.32]

Vai mīlestība var būt šķirta no Kristus?
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:00:51
dafne
Mīlestība ir pārāka par atziņu. Tā ir Dieva veida mīlestība. Mīlestības rīcība Pāvilam bija nodot sātanam Himenēju un Aleksandru, tos , kuri noklīda no patiesības un sagrozīja citiem ticību, teikdami, ka augšāmcelšanās jau notikusi. Šinī pamatdoktrinālajā Rakstu atklāsmē viņi bija kļūdījušies un sludināja to citiem, un draudze viņus apturēja Pāvila personā. Nodot sātanam termins ir lietots, lai cilvēks saņem savu nomaldīšanos pats pie sevis, un nesaņem draudzes lūgšanu un Dieva apsardzības atbalstu. Kad viņš ir pārmācīts, viņš tiek atkal atpakaļ pieņemts draudzē.
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:02:10
Uldis
Mīlestība nevar būt šķirta, tāpēc ir veselīgs līdzsvars starp pamatdoktrīnām un mīlestību uz ticībā vājajiem. jo atziņa dara uzpūtīgu , bet mīelstība ceļ.
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:05:03
dafne
tā var būt.
Raimonds
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:06:52
svētais
1.Tim.1:20 drīzāk ir Pāvils un draudze nostādīta fakta priekšā, ka šie sludinātāji sludina pilnīgi, ko nepieņemamu. Tā nav Pāvila izklaide.
Raimonds
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:09:14
svētais
Mīlestība Rakstos nav tik daudz attiecināta uz sajūtām, bet uz praktisku un kalpojošu mīlestību. Šodien gan, vairāk mīlestība ir oh un ah .
Uldis
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:11:42
Raimonds

Ja viss būtu tik vienkārši... - pēc būtības viss ir ļoti vienkārši, bet, no otras puses, mēs nekādi nevaram, pienākt pie šīs vienkāršības. Kas traucē? Cilvēka grēcīgā daba, kas visas vienkāršās lietas ietin tādos labirintos, no Kuriem bez Kristus palīdzības mums pašiem neatšķetināt. Es ticu, ka luteriskās ticības apliecības ir šis vienkāršais ceļš uz šo vienkāršību - Evaņģēlisko vienkāršību. Tās jau reiz panāca vienotību vienprātībā. Kāpēc nedarīt to vēlreiz?

Domāju, ka sirds dziļumos gan nelaiķis Voitila, gan arī Racingers sirds dziļumos saprot šo problēmu, tomēr RKB ir tādos tīklos sevi iepinusi, ka vairs ne tikai nevar, bet pat nedrīgst atteikties no šī nevajadzīgā, liekā un traucējošā balasta. Iedomājies, ja RKB tagad atteiktos no pāvstības, no aplamās mācības par Mariju, par mācību ex opere operato, par ex cathedra utt.
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:14:24
Raimonds
Nē nu protams, ka tā. neko jau savādāku es nebiju domājis.
Aivars
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:20:27
Raimonds
Par to administratīvo vienotību tā vakar ienāca prātā, ka to jau teorētiski mēģina iemiesot visādi Pasaules Baznīcu Konsili, Luterāņu Federācija utt..
Tikai interesanti, ka šādas institūcijas, kurās arī atšķirīgie tiek aicināti, pievienoties vairākuma ieskatiem, pat uzpūš zināmu seperātisma uguntiņu, ko dažs no foruma `ekumēnistiem` atzīst par labu un pareizu esam.
Varētu jau arī te spekulēt, kā daži to dara: "Vai gan Kristus vēlēšanās ir, ka Viņa baznīca šķeļas uz tādas adioforas lietas pamata kā sieviešu ordinācija vai homoseksuāli orientētu grēcinieku vēlmi pēc Baznīcas svētības viņu `ģimenes` dzīvē?"
Raimonds
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:28:01
Uldis
Īpaši mūsu luterāņiem, kur ir vienojošā, man šķiet ir vairāk, nekā šķeļošā. Piemēram, domājot par tēviem.

Par šo maldu ģeneoloģiju, jautājums, cik dziļi un kas ar ko sarasts un saaudzis? Kā Pāvils sacīja par saviem tautiešiem, ka viņi taču deg par Dievu, bet...
Uldis
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:31:54
svētais

Mīlestība nevar būt šķirta, tāpēc ir veselīgs līdzsvars starp pamatdoktrīnām un mīlestību uz ticībā vājajiem. jo atziņa dara uzpūtīgu , bet mīelstība ceļ.

Bez mācības nav Kristus. Nav Kristus, nav arī mīlestība uz Kristu. Nav mīlestība uz Kristu, nav arī mīlestība pret savu tuvāko.

svētais
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:38:10
Uldis
Mācība un Kristus ir līdzsvarā starp uzsvaru uz mācības nozīmi un uzsvaru uz mīlēt savus brāļus un māsas. Tās ir savstarpēji tik cieši savienotas un saistītas, ka piekrītu, tās atraut nevar. Bet atsevišķi var likt pārāk lielus uzsvarus uz vienu vai otru un arī nebūs pareizi.
Raimonds
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:38:55
Aivars
Šinī brīdī ap šo tēmu būs vairāk tikai teorētiskas histēriju rosinošas spekulacijas un demagoģiskas manipulācijas ar neirotiskām refleksijām.
Aivars
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:51:51
Raimonds
Nu varbūt, ir vērts izlasīt, ko tāds katolis kā Hanss Kings raksta - http://www.progressiveinvolvement.com/progressive_involvement/2009/01/if-obama-were-pope-by-professor-hans-kung.html

Lūk, tikai tāds domu eksperiments - interesanti, kas būs, ja nākamais pāvests atceļ visus tridentas lāstus un pārējos, atzīst gan sava laika konstantinopoles patriarhu, gan Luteru par svētajiem, pasludina par pilnā komūnijā esošiem ticības brāļiem kā pareizticīgos, tā luterāņus, adventistus, pentakostus, mūnistus un budistus, - lūk kur būs tas brīdis, kad tie, kas tagad kārīgām acīm skatās uz romu, spers zemes gaisā?
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2011.08.30 13:53:12
Uldis
Patiesā vienotība ir tā, kad ir mācības vienotība.
dafne
ja ir aplama maciba ir aplama izpratne ari par milestibu,ta nevaretu but?

Ne vienmēr tie cilvēki, kas praktiski piepilda mīlestības bausli, to var nodefinēt vai apliecināt mācības līmenī.
Jēzus tak arī sastapa cilvēkus, kas Viņu pazina un atzina, lai gan nebija mācības adepti.
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 ... 27 . 28 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 56 , pavisam kopa bijuši: 2525