atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par ticību Arhib.-metr. Z. Stankeviča sprediķis Aglonā 15.aug.
Raimonds
Iesūtīts: 2011.08.16 18:20:24
Kristieši parasti seko līdzi, kas notiek pašmājās vai pie citiem. Katoļiem tādi svētki ir 15.augusts Aglonā. "Sprediķis." Jūsu pārdomas! (Tēma kristiešiem!)
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 17 . 18 . >>
AutorsZiņas teksts
dafne
# Iesūtīts: 2011.08.19 13:07:19
svētais
par kuru autoritati sseit ir striids?
Uldis
# Iesūtīts: 2011.08.19 13:08:48
armilo
Protams, lielie baznīcas svētki ir četri. Baznīcas gada secībā tie būs Kristus dzimšana, Augšāmcelšanās, Vasarsvētki jeb Piecdesmitnieks un kā pēdējie – Trīsvienības svētki. Tomēr no tiem centrālais notikums ir Kristus augšāmcelšanās. Tam sekojošais ir Vasarsvētki, kas ir cieši saistīti ar Augšāmcelšanos. Tāpēc jau arī to sauc par Pentecost vai Piecdesmitā diena pēc Kristus augšāmcelšanos. Kristus dzimšanas svētki nāca krietni vēlāk, bet Trīsvienības svētki kā vispārēji Baznīcas svētki ap 11.-12. gs., lai gan tos atsevišķās vietās svinēja jau agrāk.

Tāda visu pestīto augšāmcelšanās vēl nav notikusi. Tā vēl mums tikai sekos. Pagaidām vienīgais, kas ir augšāmcēlies, ir Kristus. Tas tiešām pareizi un par to neviens nestrīdas. Ja mēs runāja par visu ticīgo atpestīšanu, tad tie ir augšāmcelšanās svētki, jo atpestījis mūs ir Kristus ar savām ciešanām un nāvi, ar savām izlietajām asinīm un Augšāmcelšanos. Nevienam citam te nav nekāda nopelna un neviens cits nedrīkst Viņam te stāvēt blakus, pretējā gadījumā tas nav kristietis un pestīšanu ir zaudējis. Ja kādam patīk runāt par kaut kādu simbolisku ieskaušanu, tad te var būt runa tikai par Kristu, jo Baznīca pieder Kristum un nevienam citam.

Debesīs uzkāpis un sēdies pie Dieva Labās rokas ir tikai Kristus. Tā visi ticīgie apliecina ticības apliecībā. Kristus saka: „Kas tic un top kristīts, tas taps svēts.” Bet par uzņemšanu Debesīs – šis ir notikums, kas vēl mums visiem ticīgajiem stāv priekšā. Tāpēc ticība, ka Marija jau ir uzņemta Debesīs nav Rakstos pamatota un neatbilst patiesībai.

Marija nekādi nav baznīcas simbols. Ja mēs gribam lietot šādu terminoloģiju, tad to var drīzāk attiecināt uz Kristu. Bet arī šāda simbolika ir aplama pati par sevi, jo Baznīca ir Kristus miesa. Kā tā var būt Kristus miesa un vienlaikus Marijas simbols. Pat ja ir simbols, tad simbols ir tikai tēls –kaut kā attēls, bet ne realitāte. Bet Baznīca kā Kristus miesa ir realitāte. Ja „Romas katoļiem Marija ir Baznīcas simbols”, tad tā nav kristīga, bet gan marīniska.

„Pāvests saka, ka pasauli novēl Marijai, ar to luterāņi droši drīkst saprast pasaules novēlēšanu Baznīcai.” Lūk, šim te tiešām ir jāpiekrīt, ka pāvests pasauli ir novēlējis Marijai. Tad nu gan ir dāvaniņa! Kāds dižs labvēlības iemiesojums! Mateja evaņģēlijā esmu lasījis, ka arī sātans bija gribējis Kristum nodot visu pasauli. Kristus toreiz atteicās no šīs dāvanas. Nez vai Marija ir pieņēmusi šo pāvesta dāvanu? Katrā gadījumā no Dieva šāda dāvana Marijai nav bijusi. Bet paldies, ka mēs, luterāņi, „drīkstam saprast”, ka tas ir tas pats, kas pasaules novēlēšana Baznīcai. Tātad, Baznīcai pieder pasaule?! Jā! Tagad es sāku saprast Zbigņeva sprediķa īsto mājienu, uz ko viņš tēmē un pēc kā tiecas.

„Atklāsmes grāmatas saulē tērptā sieviete ir tradicionāli saprasta kā Kristus līgava, jeb kristīgā Baznīca. Katoļiem tradicionāli ir labpaticis Baznīcu personoficēt Marijas tēlā.” Lūk, te mēs sastopamies ar pirmo Armilo izteikumu, kas ir loģisks. Un tas parāda, ka luterāņi turas pie Rakstiem, bet RKB – pie cilvēku izgudrojumiem (lasi: pāvesta izgudrojumiem). „Neredzu šeit nekādas pretrunas” – tāpēc, ka tu esi akls. Tu negribi lasīt Rakstus, bet cilvēku izgudrojumus. Dieva lēmums, ka sieva un sievas dzimums, „kurš sadragās čūskai galvu” te runā ne par ko citu, kā par Kristu. Sieva te gan tiek pieminēta. Tā, protams, ir Jaunava Marija. Bet viņai šeit ir piešķirts, ja tā varētu teikt, līdzekļa status, caur ko Dievs dzims pasaulē. Dievs piedzims kā cilvēks dabiskā ceļā, kā visi cilvēki, bet tik ar to starpību, ka sievas apaugļotājs ir Svētais Gars – tātad, nevis cilvēciskās iekāres vadīts, bet gan pēc Dieva lēmuma.

Toreizējais pāvest gan arī gribēja visu teikšanu nodot sievai, bet tas Kungs viņam pateica: „tas tev sadragās galvu.”

„Tātad 15. augustā Aglonā, Baznīca svina pirmā atpestīta cilvēka debesīs uzņemšanu. Tā es to saprotu, un patiesi priecājos kopā ar visu Baznīcu par šo notikumu, kas sagaida arī mani un Tevi.” Un kā ir ar Ābrahāmu, Mozu, Eliju un daudziem citiem svētajiem, kas ir bijuši pirms Jaunavas Marijas? Kā ir ar Stefanu – pirmo mocekli? Atceries, ka arī Pēteris Sīmanis, Jānis un Andrejs strīdējās savā starpā par to, kas būs pirmais un tuvākais pie Kristus. Kristus toreiz aizrādīja, ka šāda laika kavēšana nav veselīga. Ne jau par to mums ir jādomā un jāvelta sava uzmanība. Ir pat noticis vēl ļaunāk, jo novērš cilvēku uzmanību no Kristus, kas ir vienīgais un īstais pestīšanas avots un neviena cita nav. Patiesībā, tādi kā Armilo nicina Jaunavas Marijas patieso cēlumu, apmuļķo daudzus lētticīgos, aptumšo viņu prātus un atņemt ticību Kristum.

Šo komentāru esmu ielicis tāpēc, ka varbūt tas varētu kalpot Armilo par iesākumu patiesības noskaidrošanai. Bet, ja ne viņam, tad varbūt kādam citam, kas šo te visu lasa.
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2011.08.19 14:58:05
svētais
Garā Jēzus bija dzimis Dievs, tas ir pilnīgi skaidrs, taču pēc miesas, Viņš kā Cilvēka dēls nāca no Dāvida cilts, no Marijas un Jāzepa.

Raksti mums vēstī, ka pēc miesas Jēzus nāca tikai no Marijas, bet Jāzeps bija Viņa audžutēvs.
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.19 14:58:30
dafne
katrs piesauc savu autoritāti. Jābalstās uz Rakstiem.

Mārtiņš
# Iesūtīts: 2011.08.19 14:59:16
Papucs
Draugs, tieši tas jau arī tiek darīts - godāts Dieva lielais noslēpums, kā, pateicoties vienkāršai meitenei, pasaulē varēja piedzimt Dieva Dēls un mūs visus atpestīt

Pateicoties Dieva žēlastībai, vienkārša meitene laida pasaulē Dieva Dēlu.
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.19 14:59:56
Mārtiņš
Jā, bet Dievs norāda, ka Jēzus nācis ir no Dāvida dzimuma, un Jāzeps ir no Dāvida saknes. Protams, ka Jēzus ir iedzimis no SV.G. un Viņš ir Dievs. Bet kā Cilvēka dēls tas ir nācis no Jāzepa dzimuma.
dafne
# Iesūtīts: 2011.08.19 15:00:53
svētais
ja atoritate balstas uz Rakstiem..ko tad?
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.19 15:03:00
dafne
bet Raksti jāskaidro ar Rakstiem, balstoties uz savu atklāsmi. Kāda cita atklāsme var kalpot tev par stirpinājumu un tu vari to lietot, bet nevajag vairāk runāt par to, ko citi saka un teica, bet jārunā par to, ko Dieva Vārds saka kādā jautājumā.
dafne
# Iesūtīts: 2011.08.19 15:05:06
svētais
nu ja,pareizi Raksti skaidro Rakstus,pilnigi piekritu
redz sij tema laikam jau iet runa par nobidem no Rakstiem..nevis par autoritatem
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.19 15:07:25
Es piem. nesaku, ka jaunava Marija jāpielūdz. man tas liekas nepareizi un ačģārni. Bībelē es neredzu nevienu piemēru tam. es neredzu vispār nevienu piemēru tam, ka kāds svētais būtu jāpielūdz! Es balstu savu ticību tajā, ka jāpielūdz tikai trīsvienīgais Dievs. Dievs Tēvs, Dievs Dēls un DIevs Sv.g. Vēl vairāk , es redzu to, ka atklāsmes grāmatā ir strikta norāde nepielūgt nekādus svētos pat ēeņģeļus, kur nu vēl cilvēkus! Turklāt tur ir pieminēti tavi brāļi pravieši un lai cik svēti tie būtu tos nav jāpielūdz un arīdzan visi , kas tur grāmatas ( Dieva Vārda-atklāsmes) vārdus- arī tie !!!Atkl. 19:10 Tad es kritu pie viņa kājām, gribēdams viņu pielūgt. Bet viņš man saka: "Nedari to! Es esmu tāds pats kalps kā tu un tavi brāļi, kam ir Jēzus liecība. Pielūdz Dievu!" Proti, Jēzus liecība ir praviešu gars.


Atkl. 22:9 Bet viņš man saka: "Nedari to! Es esmu tāds pats kalps kā tu, kā tavi brāļi pravieši un visi tie, kas tur šīs grāmatas vārdus. Pielūdz Dievu!"
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.19 15:35:20
dafne
vēl piem. ko es esmu nomanījis, ka šeit spriedelē mācītāji un gudri teoloģiski izglītoti cilvēki. Taču viņu sirdis reizēm ir absolūti greizas attiecībā uz cilvēkiem, lai gan viņi ir zinoši, tic pareizi, tiem ir atklāsme un atziņa. Bet nav paša svarīgākā mīlestības pret otru cilvēku un pareizas attieksmes pamācot. tas visu arī sabojā, jo aizstāvoties tie sāk uzbrukt ar apvainojumiem, ceļ savu paštaisnību uz konfesijas rēķina un domā, ka tas patīk Dievam.
Aivars
# Iesūtīts: 2011.08.19 15:42:06
svētais
Man patīk, ka Tev vienmēr ir kategorisks viedoklis, pat ja tam nav pamata
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.19 15:43:40
Aivars
nav kategorisks. vienkārši mans novērojums kāds gars valda šeit forumā pamatā pamācot citus ( jālasa cīnoties ar citiem)
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.19 15:45:15
Aivars
katrā ziņā es uzskatu, ka te ir tikai daži garīgi cilvēki, pārējie ir ļoti miesiski. bet ja gribi es izdēšīsu to savu komentu?
Aivars
# Iesūtīts: 2011.08.19 15:49:02
svētais
Nu skatoties, cik raiti tu pasludini spriedumus, piedāvājot par augstāko autoritāti pats sevi, nevis Sv. Rakstus... nu... gan jau tu ko zini par miesiskiem cilvēkiem
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.19 15:53:09
Raksti māca , ka jāpanes otra vājības un jāmīl cilvēki. Ja cilvēkus nemīl, tad var viņu sadragāt ar Dieva vārdu, jo tas ir veseris un zobens. Ar tiem dragā klintis un cērt galvas. Jēzu nesauktu par muitnieku un grēcinieku draugu, ja viņš viņus nemīlētu, jo pavadīja laiku ar tiem. Tāpēc ir svarīgi , ka mēs aizstāvam rakstu patiesību, bet daram to lēnprātības un mīlestības garā.

P.S. Jā, tev taisnība es esmu ļoti miesisks vēl. par to nav šaubu. tomēr izteicu savu viedokli.
dafne
# Iesūtīts: 2011.08.19 16:07:08
svētais
nu es no sim diskusijam daudz macos..ja gribas "pa miiljo" papljapat eju ikdienas pljapaas
svētais
# Iesūtīts: 2011.08.19 16:08:06
dafne
mācīties, jā. protams, ka es ar mācos. visi mēs mācamies kaut ko kādu atziņ uatklāsmi.
Aivars
# Iesūtīts: 2011.08.19 16:21:14
dafne
Nu tu mācies, bet kolēģis, kā redzams, labāk nodarbojas ar pamācīšanu ne mācīšanos
Bet ja nopietni, te klasiski parādās neprasme atšķirt kritiku, kas vērsta pret cilvēka paustu ideju, no vēršanās pret cilvēku. Akadēmiskās diskusijās cilvēki dažkārt oponē ļoti asi, bet ne jau ar naidu. Tā demagoģija par `mīlīgo runāšanu` ir vienkārši `kristīga` demagoģija, kas pa lielam nav pat piemērojama Jēzus paša vārdiem.
Taču diskusija laikam bija par Stankēviču un viņa Marioloģiju
armilo
# Iesūtīts: 2011.08.19 16:21:49
Uldis
"Šo komentāru esmu ielicis tāpēc, ka varbūt tas varētu kalpot Armilo par iesākumu patiesības noskaidrošanai. Bet, ja ne viņam, tad varbūt kādam citam, kas šo te visu lasa."

Cik ironiski. Cilvēks, kas īsā laikā ir piedalījies divās luteriskās baznīcas šķelšanās, piedāvā man "noskaidrot patiesību". Ej, ka Tu... ar mieru! Komentāru nebūs.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 17 . 18 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 78 , pavisam kopa bijuši: 44416