atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par ticību Dieva Dēls = ?
Aivars
Iesūtīts: 2011.02.04 20:51:19
http://www.christianitytoday.com/ct/2011/february/soncrescent.html
īsumā... stāsts par to, kā no tā, kas kādam Evaņģēlijā šķiet skandalozs, izvairīties, bet vai caur to netiek pazaudēts kas būtisks Evaņģēlijā

Proti, Korānā (At-Tawba 9:30) teikts, ka Dievs nolād ikvienu, kas Jēzu sauc par ibnullâh (Dieva Dēls), un šī frāze musulmaņu kultūras ietekmētiem ļaudīm skanot kā nelaimes piesaukšana, kas liek mukt, kā arī iztēloties, ka kristieši sludina, ka Dievam bijis fizisks dzimumakts ar Mariju. Tad nu misionāri meklē, kā palīdzēt šiem ļaudīm nebaidīties no Evaņģēlija, un kādiem aizstājot `Dieva Dēls` ar `mīļotais Dēls, kas nāk no Dieva`, ir izdevies barjeru lauzt, un visai sekmīgi misionēt. Bet jautājums paliek, vai izvairoties Jēzu saukt par Dieva Dēlu, un izvairoties no Dieva Tēva jēdziena, pat ja `Dieva Dēla` vietā tiek `mesija` `Jēzus` utt, vēsts netop neskaidrāka.

tikai kristiešiem
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . >>
AutorsZiņas teksts
Protestants
# Iesūtīts: 2011.03.03 22:45:53
Aivars
Jā. Jēzus ir Dieva Dēls tikai ar augšāmcelšanās brīdi, ApD13:33. Spriedums stājās spēkā.
Aivars
# Iesūtīts: 2011.03.03 23:33:32
Protestants
Ak vai!
Un kā tad pirms tam? Jēzus Sevi taču apliecina par Dievu! Šķiet, ka tu neesi gluži protestants, vismaz ne evaņģeliskajā tradīcijā
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2011.03.04 09:19:26
Aivars...

Vljiplji... klapee teemu ciet... vinji uz gaismu naak
Tēvs Indriķis
# Labojis Tēvs Indriķis : 2011.03.05 09:50:10
Protestants , kas tādā gadījumā tiek Jaunavas Marijas ieņemts no Svētā Gara? Taču Dieva Dēls. Kurš kā zināms, ir iesākumā pie Dieva un ir Dievs.
Jēzus nepārtraukti, īpaši Jāņa Evaņģēlijā, saka - Es un Tēvs.
Tātad viņš pirms augšāmcelšanās melotu, uzdodamies par to,
kas Viņš vēl neesot? Neiespējami.
Protestants
# Iesūtīts: 2011.03.06 16:17:39
Tēvs Indriķis

Dieva Dēls vai vienkārši „dēls” ir tituls, juridiska lieta, ko var iegūt ne tikai fiziski piedzimstot. Gan Rakstos gan pat mūsu materiālajā pasaulē ir vēl cits veids kā juridiski kļūt par tēvu vai māti, un tā ir „adopcija”. Vienkārši mēs cilvēciski automātiski piešķiram „dēla” vai „meitas” titulu savām fiziski dzimušām atvasēm, nedomājot par to, ka tā būtībā ir juridiska lieta. Un nevajag arī aizmirst, ka patiesībā Dievs ir dzīvības devējs, nevis cilvēks cilvēkam. Tēva vai mātes titulu arī var zaudēt, ar tiesas spriedumu vai kādas citas institūcijas lēmumu.

Dievs sauc vārda to kas vēl nav itkā tas jau būtu. Un tā Viņš dara attiecinot uz visu kas ir Viņa nākotnes plānā, kas nolemts no pasaules radīšanas (Rm16:25,Atk13:8), un kas no VD laikiem skatoties tikai vēl būs. To var redzēt kaut vai kā Dievs VD laikā nepārtraukti runā "Es (tikai) būšu tad jums par Dievu ...ja...", izvirzot vēl cilvēkam neizpildāmus nosacījumus. Tādas Dieva izteiktas frāzes loģiski liek saprast, ka Viņš neuzskata Sevi par Dievu tādiem grēkā kritušiem cilvēkiem. Un tas ir loģiski, jo grēcinieks pretojas Viņam, netic Viņam, uzskata, ka Dieva nav, Dievs viņiem nav vajadzīgs, nebīstas zaimot Viņu, utt. Bet viss mainījās ar JD iedibināšanu, ar Jēzus augšāmcelšanos, kad cilvēks tiek glābts jau pēc Dieva žēlastības, ticībā. Ar to Dievs kļuva cilvēkiem par Dievu jau subjektīvi, garīgi, cilvēkam jaunpiedzimstot un ar to mainot cilvēka iekšējo, garīgo dabu, nodibinot patiesas, garīgas attiecības Dieva – cilvēka starpā.

Jaunavas Marijas gadījumā viņai piedzima Bērns, kura iekšējais, garīgais cilvēks bija Dieva Persona, kuru sūtīja cita Dieva persona. Tā Persona, kura Viņu sūtīja jau sauc avansā (avansā, līdz Jēzus augšāmcelšanās) Viņu vārdā Dēls, un otrādi - otra Persona sauc avansā „Tēvs”, jo Dievs sauc vārdā to kas nav it kā tas jau būtu, arī attiecinot to uz Sevi. Ja satrauc iekšējais-ārējais Jēzus, jeb Jēzus duālisms, tad jāsaka, ka cilvēka duālisms daudz parādās JD arī attiecinot uz parastiem cilvēkiem, piem., „jaunais cilvēks”-„vecais cilvēks”, „iekšējais cilvēks” – „ārējais”, „garīgais cilvēks” – „miesīgais”.
Aivars
# Iesūtīts: 2011.03.06 18:07:33
Protestants
Ko nozīmē Jāņa 8:58 Jēzus atbildēja viņiem: "Patiesi, patiesi Es jums saku: pirms Ābrahāms tapa, esmu Es." u.c. līdzīgas vietas, kas apliecina, ka Jēzus dievišķība nav vēlējuma izteiksmē?
Anita_
# Iesūtīts: 2011.03.06 18:16:13
Jēzus vārds, kas ir Jēzus:
Lūkas evanģēlijs 4nodaļa:
16 Tā Viņš nonāca Nacaretē, kur Viņš bija uzaudzis, un pēc Sava ieraduma Viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu.
17 Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts:
18 "Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā
19 un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu."

20 Un, grāmatu aizvēris, Viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz Viņu.
21 Un Viņš iesāka uz tiem runāt: "Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts."
...
Piemēram:
Jesaja 42 un Lūkas 4
Pravietojums - piepildījums Jēzum to sakot
Aivars
# Iesūtīts: 2011.03.06 18:21:43
Anita_
Labāk pameditē par šo
Lūkas 20:41 Bet Viņš tiem teica: "Kā var sacīt, Kristus esot Dāvida dēls?
42 Jo Dāvids pats saka psalmu grāmatā: Tas Kungs sacīja uz manu Kungu: sēdies pie Manas labās rokas,
43 tiekāms Es Tavus ienaidniekus lieku par pameslu Tavām kājām.
44 Tātad Dāvids Viņu sauc par Kungu; kā tad Viņš var būt viņa dēls?"
Anita_
# Iesūtīts: 2011.03.06 19:23:31
Labāk pameditē par šo
Lūkas 20:41

---
Meditēt nemāku, bet...
...
Interesanti:
Lūkas 20:41
Mateja 1: 20
un
Vai Jēzu saka, ka viņš ir Dāvida dēls?
Mateja 22:41-46; u.c. Mateja 9:27; Mateja 12:23; Mateja 15:22; Mateja 20:33; Marka 10:47; Marka 12:35...
Aivars
# Iesūtīts: 2011.03.06 19:35:20
Anita_
Atver apziņu un ieklausies, ko Kristus smaidot pasaka!
Anita_
# Iesūtīts: 2011.03.06 20:02:46
Atver apziņu un ieklausies, ko Kristus smaidot pasaka!
---
...Ko Kristus smaidot - t.i. bez vārdiem ....saka?...
Protestants
# Iesūtīts: 2011.03.07 00:38:11
Aivars
Dievam nav obligāti vēlējuma izteiksmē jārunā par nākošām lietām. Viņš runā arī par nākotnes lietām no skata punkta it kā tās jau būtu notikušas. Attiecībā uz Jņ8:58, Jēzus nerunāja pats no sevis Jņ7:17, bet Dievs runāja caur Viņu, Jņ6:63. Arī 8.nod. 26p, 28p, 38p, 40p., vai Erb1:2.
Anita_
# Iesūtīts: 2011.03.07 08:58:38
Attiecībā uz Jņ8:58, Jēzus nerunāja pats no sevis Jņ7:17, bet Dievs runāja caur Viņu
---
Dievs teica, ka Dieva kalpā būs Dievs gars (Jesaja 42)
Jēzus to apstiprināja (Lūkas 4:17-21)
Tātad...sanāk, ka......caur Jēzu runā Dieva gars, kurš bijis jau pirms Abrahāms tapa. (Jāņa 8:58)
Aivars
# Iesūtīts: 2011.03.07 09:41:55
Protestants
Varbūt, godīgāk būtu atzīt acīmredzamu faktu, kas izriet no gramatikas, ka Jēzus tomēr šeit runā par sevi. Pat tie " 8.nod. 26p, 28p, 38p, 40p " runā par Jēzu, kura liecību apstiprina Tēvs, un kurš saka to pašu ko Tēvs
Protestants
# Iesūtīts: 2011.03.07 11:03:43
Aivars
Ja uzskati ja Jēzus runā par sevi, tad tev vajag to pamatot. Vēlreiz saku, ar Jēzus augšāmcelšanos no mirušiem, ApD13:33, viss tika piepildīts. Ar augšāmcelšanos, Jēzus arī ieguva titulu no Dieva - "Kungs", Ap.D. 2:36 "Tad lai viss Israēla nams zina un nešaubās, ka Dievs Viņu ir darījis par Kungu un Kristu, šo pašu Jēzu, ko jūs esat situši krustā."
Tēvs Indriķis
# Labojis Tēvs Indriķis : 2011.03.07 11:23:22
Protestant , adopcionisma kristoloģiju vēl imperatora Kārļa Lielā laikos Kristus Baznīcā noraidīja kā herēzi dēļ savas neatbilstības Svētajiem Rakstiem.
tad tev vajag to pamatot. Pamatot nevari tu, kā redzams. Jāņa evaņģēlija prologs ir vairāk nekā skaidrs. Vārds, Kas bija iesākumā Dievs un Kas tapa Miesa.
Rakstus var saprast vienīgi, aptverot visus Kristus izteikumus par Sevi un apustuļu par Viņu, nevis izvēlēties vienu, un pārējos noraidīt ar neko neizsakošām frāzēm Dievam nav obligāti vēlējuma izteiksmē jārunā par nākošām lietām. Vai tu mācīsi Dievu, kā Viņam jārunā par nākamajām lietām?
Tev paskaidroja elementāru lietu, ka sunim dzimst suns, kaķim kaķis, cilvēkam cilvēks, bet Dievam Dievs.
Kristus gadījumā patiess 100% Dievs no Dieva un patiess 100% cilvēks no Jaunavas Marijas. Pilnvērtīgs vidutājs starp Dievu un cilvēci.
Un ekumēniskajās ticības apliecībās Baznīca to vienmēr ir apliecinājusi, nosodot dažādas nomaldīšanās.
Raimonds
# Labojis Raimonds: 2011.03.07 11:30:12
Protestants
Ar augšāmcelšanos, Jēzus arī ieguva titulu no Dieva - "Kungs"

Kristīgajā Baznīcā tomēr pamatizpratne ir nedaudz cita. Piemēram katru svētdienu draudzes apliecina savu ticību ar šādiem vārdiem: "Es ticu... uz Jēzu Kristu, Dieva Vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas..."

Jo tas, ko Tu saki ir ar savām tālejošām teoloģiskām konsekvencēm. Kristus patiesā cilvēcība un vienlaikus patiesā dievišķībā. Sv.Trīsvienība utt.
Protestants
# Iesūtīts: 2011.03.07 12:35:13
Tēvs Indriķis , arī Raimonds
Saprotu Jūsu neizpratni un negribu Jūs aizskart, tas nav mans nodoms. Atzīstu to ka mani uzskati nesaskan ar tradicionālo konfesiju uzskatiem šajās lietās, bet galvenajā lietā esam liekas vienā prātā - mēs ticam ka Dievs uzmodināja Jēzu no mirušiem dēļ mums, un Viņš ir mūsu Kungs un pestītājs. Tā ir īstā ticības apliecība, uz ko balstās Jēzus Kristus neredzamā baznīca.

Savukārt attiecībā uz Jņ1:1 un Jņ1:14 viss ir kārtībā. 1p ir vienošanās ar lēmumu Dieva Personu starpā ( skat, to ko rakstīju par Jēzus duālismu, Tēvu-Dēlu). Bet attiecībā uz Jņ.14p mans uzskats ir tāds, ka Jņ1.not. sākot jau no 4.p jau runā par augšāmcelto Jēzu, tātad arī 14p. 14p vārdi "mājoja mūsu vidū" jau to arī apstiprina, jo Viņš sāka mājot tikai tad kad cilvēki varēja dabūt Svēto Garu (Jņ20:22), t.i. pēc Viņa augšāmcelšanās. Un uzskatīt 14p miesu par no Marijas (Ādama) mantoto cilvēcisko miesu ir problemātiski , jo caur šo miesu Jēzus tika kārdināts un beigās tā no Ādama mantotā miesa tika iznīcināta Ebr 2:14, 1.Kr15:44-56.
Anita_
# Iesūtīts: 2011.03.07 12:58:27
Tev paskaidroja elementāru lietu, ka sunim dzimst suns, kaķim kaķis, cilvēkam cilvēks, bet Dievam Dievs.
---
Viedoklis:.....Dievam (garam) piedzimst Dieva gars.......(kurš ietērpts cilvēkiem atpazīstamā veidā kā cilvēks, lai saprastu Dieva garu iespējams viņiem saprotamākā veidā)....
armilo
# Iesūtīts: 2011.03.07 14:18:07
Man šķiet, ka pierādīt Jēzus mūžīgo dievišķību Jehovas lieciniekiem utml. ir bezjēdzīga nodarbošanās. Ir jāpriecājās, ka viņi tic grēku piedošanai Jēzū Kristū. Lai mūs nesatrauc viņu nepilnīgā izpratne par svētās Trīsvienības personām un to iekšējām attiecībām. Kristus dievišķība ir visdārgākā pērle, visaugstākā atziņa, kādu ir lemts saņemt grēciniekam. Šo atziņu var dot tikai Kristus pats, un kuram Viņš pats to vēlās atklāt. Es negribu teikt, ka sektu cilvēki ir cūkas, tomēr aicinu jūs brāļi nemetiet savu visdārgāko pērli pretī katram garāmgājējam.

To vai cilvēks meklē dziļāk izprast Kristu var nojaust pēc viņa sarunas. Protestants ar Anitu šeit ir atnākuši "misijas vadīti" - apgaismot luterāņus. Kamēr viņi negrib mācīties, tikmēr nerādiet viņiem savu visdārgāko pērli. Pagaidām ir jāpriecājās par viņu ticību, un jārunā viņiem tik cik viņi spēj nest. Es ticu, ka arī sektanti taps pestīti, kuri apliecina pestīšanu Jēzū Kristū. Tas, ka viņi nezin, ka Kristus ir pats Dievs, nav viņu vaina. Gan Kristus sevi atklās, kad būs gatavi to saņemt.
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 145 , pavisam kopa bijuši: 10568