atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu par pēdējo viltuspravieti baznīcā
-Jona-
Iesūtīts: 2010.11.24 12:06:59
jo tuvāk laiku beigām, jo biežākas spekulācijas par un ap, bet baznīcā, kā jau ierasts, vai nu atklāsmes joprojām augstprātīgi noraida , vai arī paši sāk jau fantazēt...


vispirms - viltuspraviešu pazīmes no Bībeles:

melo un paši pinas savos melos, viņu "pravietojumi" nepiepildās, tātad – vnk samozvanci /Jer.14., Ec.12,13/
cenšas novērst citus no ticības /Ap.d.13/
paši var uzdoties par Jēzu Kristu /Mt. 24, Mk.13/
pat ja rāda brīnumus, viņu darbi ir ļauni /Mt.7, Atkl.19, 20/
mantkārīgi, baudkāri utt. - resp., platā ceļa gan sludinātāji, gan gājēji /2.Pēt.2/
neapliecina Jēzu Kristu, miesā nākušu, neklausa Viņa praviešus /1.Jņ.4/
brāļojas ar pasaules varenajiem /Atkl.16/


tad nu – svarīgākais, ko Kungs šajā sakarā atklājis Savai pravietei Vassulai:
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . >>
AutorsZiņas teksts
rainars
# Iesūtīts: 2010.12.13 15:19:37
ir dažādi spēki, bet viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem.
Bet ikvienam ir dota Gara izpausme, lai nestu svētību.

Bet ikvienam no mums piešķirta žēlastība tādā mērā, kādā to Kristus mums ir dāvinājis.
Pieņemiet viens otru kā arī Dievs mūs ir piņēmis caur Jēzu Kristu.
Tēvs Indriķis
# Labojis Tēvs Indriķis : 2010.12.14 10:39:51
rainars , Te vieta kur vēsturnies raksta par ceļu uz nacionālu valsti. Paši izlasīsiet cik tā laika luterisms to visu bremzējis.
Ne jau luterisms, bet konkrēto baznīcas cilvēku idejas un intereses. Un galu galā sava slinkuma un augstprātības dēļ nobremzēja pretējo - reālas alternatīvas nācijas veidošanās procesiem šajās teritorijās.
Galu galā, kas tur būtu slikts, ja mēs tagad būtu vācieši .
Jona , kas attiecas uz tml. "Dieva Mīlestības" vēstulēm, mums pietiek ar to vienu Vienīgo autentisko - Dēlu, kura rakstīta četros Evaņģēlijos.
A` tā dzīvē ir svarīgākas lietas, kurās Dievam žēlsirdīgi parādīt mums savu mīlestību, nekā ar salkaniem vēstījumiem, bez kuriem, kā jau teicu, ļoti labi iztiksim..
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.12.14 12:15:59
Tēvs Indriķis

no kādas tādas teo-matemātikas izlobāms, ka autentiski būtu tikai 4 Evaņģēliji?? kā tad ar praviešiem, kā ar Svēto Garu - jau ne tik autentiski? gribi teikt, ka Raksti mums fufeli iesmērē?
19 Neapslāpējiet Garu,
20 nenicinait pravietošanu;
21 pārbaudait visu; kas labs, to paturiet!
22 Atraujaties no visa, kas ļauns. /1.Tes.5/


un nesaki mums. ja tev pietiek, man nepietiek, iemeslus jau norādīju iepriekš. man Jēzus nekad nebūs tikai `pestīšanas automāts`.
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.12.14 12:19:18
bet tēma pamatīgi novirzījusies, gribēju paturpināt par ganiem un viltniekiem, kur luterāņiem pāvesta/gana loma kaut kā galīgi aplam izprasta.
ja Luteram bija dibināti iemesli nicināt sava laika virsganu, tas vel nevarētu būt nekāds gala verdikts (uz ko pats M.L. nemaz ar nepretendēja, ja kas)

labs gans valda mīlestībā un nekad nenostāsies par starpnieku (lasi: sienu) starp Kungu un Viņa avīm, taisni otrādi. patiesi īstais kalpos kā arī Pats Kungs kalpoja - aiudzinās, mācīs, aprūpēs... sasildīs ,pabaros dziedinās... un stāvēs nevis priekšā bet drīzāk blakus vai pat aizmugurē - jo - stāvēs tur sargādams.
un avis labprātīgi atpazīs, klausīs un pašas tieksies pēc viņa.
Raimonds
# Iesūtīts: 2010.12.14 15:58:10
-Jona-
Konsekrētā persona ir kā „tilts”, kas ved pie Dieva visus savā ceļā sastaptos cilvēkus. Taču pamats ir Kristus. Viņš pieņēma cilvēka dabu, lai mēs kļūtu par dievišķās dabas līdzdalībniekiem.

Citāts no raksta "Pāvests: konsekrētā dzīve – nesavtības un mīlestības zīme". (katedrale.lv 3.02.2010.) Šis citāts vien parāda milzīgu spriedzi, kas šeit pastāv un kādas problēmas zem tā visas var slēpties. No vienas puses vidutājs un no otras - kalps. Un, treškārt, ideja par līdzdalību dievišķajā dabā. Vai cilvēks un viņa dvēsele maz spēj vienmēr tikt ar to galā?

Vēsture saka un vēl jau ne tik sena, - nespēj! Baznīcā var būt vēl sarežģītāk, jo visam var sekot aizbildināšanās ar Dievu; vai to grib Jēzus; to pavēl Viņa svētie; To saka Viņa Gars! utt. Nu, ko pret to var iebilst? Mēroties spēkiem? Tradīcijām. Radurakstiem. Brīnumiem. Relikvijām.

Viens spilgts piemērs, A.Solžeņicins. Viņš slavens ar to, ka ne tikai piedzīvoja totalitārā režīma cietumus, nometnes, bet mācēja arī visai pasaulei par to labi uzrakstīt. Tas ir laiks, kurā Staļins jau dzīvs būdams vienkāršās tautas acīs bija kļuvis mitoloģizēta persona, pusdievs. Viņu uzrunāja kā tētiņu , tēvu utt. Un tad, kad viņš nomira daudzi raudāja un teica, kā mēs tagad bez viņa dzīvosim? Solžeņicins ar savu lielo dzīves pieredzi rakstīja tā, ka viņš cilvēkus var dalīt trīs lielās grupās: tirāni, nodevēji un cietumnieki.

Diemžēl kur ir ļoti liela varas koncentrācija t.sk.baznīcā ar to tiekam kārdināti. Ne jau velti arī mums Evaņģēlijs raksta, kā Jēzus tiek kārdināts ar varu pār pasaules tautām. Bet uz to Viņš atbildēja, ka "būs pielūgt vienīgi Dievu To kungu." Tāpat viņš saka, nesauciet nevienu par tēvu, vai skolotāju...

Parasti nedaudz piemirstās, bet pirmais bauslis runā un brīdina par elkiem un elku radīšanu, kam parasti domas viegli paslīd garām, domādami, ka tas kristiešus vairs neskar. Tāpēc Kristus aicina meklēt un iet vienu citu ceļu, nevis verdziskas pazemības, iztapšanas, elkdievības, bet garīgi veselīgi pieaugt un būt nedaudz brīvākiem. Jo tā var būt, ka arī kristiešiem nav jau tik viegli.


Tēvs Indriķis
# Labojis Tēvs Indriķis : 2010.12.14 17:15:38
Gnidrolog , gan jau mēs būtu, tikai špreherētu citā mēlē un citos vārdos dēvētos.
Jona , lieta tāda, ka ar šiem Dieva Providences izraudzītiem un Gara iedvesmotiem četriem evaņģēlijiem pilnīgi pietiek, lai Dievs mums dāvātu autentisku Atklāsmi par Starpnieku - Viņa Dēlu Jēzu.
A` par "pestīšanas automātiem" - vai tik pate mums nemeties dedzīgi popularizēt Vasulu un tml. un apbižojies, kad pasaka - iztikām bez tās un iztiksim.
anton [46.109.97.248]
# Iesūtīts: 2010.12.14 17:24:35
Tēvs Indriķis autentiska Dieva atklāsme ir Toma evaņģēlijā!
-Jona-
# Labojis -Jona-: 2010.12.14 17:52:42
Raimonds Vai cilvēks un viņa dvēsele maz spēj vienmēr tikt ar to galā? ... Vēsture saka un vēl jau ne tik sena, - nespēj!


resp., ar pāvesta uzticības saldo smago nastu? biežāk laikam gan nav spējuši. bet tas vienalga nenozīmē, ka tāpēc Jēzus nozīmētais Pēteris būtu atmetams. vai tad Jūdas dēļ atmetams apustulāts kā tāds? vai tad priesteru/mācītāju dēļ (no kuriem absolūtais vairums pilnīgi noteikti neatbilst JD pieprasītajiem svētuma kritērijiem) baznīcā kāju nespersim?
Lutera lielā kļūda bija, ka viņš šo garīgo problēmu risināja laicīgiem līdzekļiem, - asti gaisā un prom! bet neviens īsts Svētais tā nav rīkojies un nerīkojas - Svētais lūdzas, pacieš, atkal lūdzas un atkal pacieš... cik nu ilgi vajadzīgs, bieži dzīves laikā atzinību nemaz nepieredzēdams.
lūgšanu īstā dimensija nekad nav pa īstam novērtēta un mēs varam tikai iedomaties, kāda šodien būtu baznīca (es nedomāju tikai M.L.) ja viss būtu noticis savādāk.

ko tad šodien mēs protestantismā labāku redzam, ir spējuši tikt galā? nē protams! toties daži elka vietā nu ir iecēluši Luteru pašu, toties pārējie pārsvarā - paši sevi!
tā kā pravieši arī pa kluso norakti, tad Galva ar to pašu nu atvietnota pavisam... tā nu tas ir.
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.12.14 17:57:37
Raimonds

es te mobilizējos un izlasīju visu šo `ekumenisko mocību ceļu` (ko arī cenšas risināt saviem pašu spēkiem, ne pēc Kunga norādēm!)
http://www.rarzi.lv/ejietunmaciet/em_38_V.Kaspers.htm

nu simpātisks jau tas Kaspers , bet ko viņam ar protestantismu īsti pasākt? kā lai atzīst tādus par pilntiesīgu Baznīcu, ja palicis vien tāds jātnieks bez galvas? uz kāda pamata?
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.12.14 17:59:45
Tēvs Indriķis

par Vassulu kā tādu vispār nav runa, viņa ir instruments. svarīga tikai tiktāl un tapēc, ka Kungs Savu Gribu (kā jau vienmēr) dara zināmu mums tieši šādā ceļā - caur praviešiem. patīk tas kādam vai nē.
Aivars
# Iesūtīts: 2010.12.14 18:04:04
-Jona-
Vienmēr licies interesanti, kāds mazohisms gan spiež dažus, kam tik ļoti riebj Luteriskā Baznīca, sevi pieskaitīt luterāņiem un runāt to vārdā.
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.12.14 18:09:39
Aivars

tad ej un apspried to ar tiem, kuriem riebj.
παλαιό ανόητος
# Labojis παλαιό ανόητος: 2010.12.14 18:11:21
Kritizē - tātad mīl.
Salus animarum suprema lex.
Aivars
# Iesūtīts: 2010.12.14 18:14:17
-Jona-
Nu Tu te pati paspēji visādas riebīgas muļķības sarunāt par luterāņiem, nezkādēļ izlikdamās par vienu no viņiem. Ej taču pati uz Reliģisko lietu departamentu, nokliedzies "Viens ir ceļš pie Kristus - Vassula, un Jona ir tās augstā praviete", un reģistrē savu draudzi, lai nav jāvaid par Lutera elku, noraktiem praviešiem un atvienoto Galvu.
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.12.14 18:17:16
Aivars

es sarunājos nevis vaidu. ja nespēj lasīt normālu sarunu, varbūt noliec modera pilnvaras? nav jau ikurāt jāmokās.
Raimonds
# Iesūtīts: 2010.12.14 18:25:20
-Jona-
Ir ļoti lielas atšķirības domāšanas veidā. Un varbūt šeit arī tas parādās. Viens ceļš ir teikt vai pret , bet otrs ceļš ir - mēģināt saprast, kāpēc citi domā, kā viņi domā. Ja jau luterāņi domātu kā katoļi, tad viņi būtu katoļi. Strap citu, arī kard. Kaspers saka, ka ekumēniskajās sarunās ir pienācis laiks godīgi saukt vārdos atšķirīgo mācībā un izpratnē.
Aivars
# Iesūtīts: 2010.12.14 18:26:09
-Jona-
-Jona-
Teci, ka nu tecēdama savu taciņu! Taviem norādījumiem klausīt nozīmē neceļos aiziet.
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.12.14 18:56:18
Raimonds

bet Jēzus nebūt nesaka, ka mums nu būtu steigšus jāpārtop katoļos!

Aivars

jātek vīram vakariņas padot, novēlu Aivaram tik pat gardus tos neceļus


tad līdz rītam, mani kungi!
armilo
# Iesūtīts: 2010.12.14 21:02:13
Raimonds
"Ja jau luterāņi domātu kā katoļi, tad viņi būtu katoļi."

Atļaušos iebilsts. Luterāņi IR katoļi.
Raimonds
# Labojis Raimonds: 2010.12.14 22:42:46
armilo
Atļaušos iebilsts. Luterāņi IR katoļi.

Tādā gadījumā, ja luterāņi ir katoļi vai katoļi vairs ir katoļi? Tavuprāt vai bez luterāņiem un katoļiem, kas ir katoļi vēl ir kādi citi katoļi, kurus varētu saukt par katoļiem?
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 44 , pavisam kopa bijuši: 282