atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu par pēdējo viltuspravieti baznīcā
-Jona-
Iesūtīts: 2010.11.24 12:06:59
jo tuvāk laiku beigām, jo biežākas spekulācijas par un ap, bet baznīcā, kā jau ierasts, vai nu atklāsmes joprojām augstprātīgi noraida , vai arī paši sāk jau fantazēt...


vispirms - viltuspraviešu pazīmes no Bībeles:

melo un paši pinas savos melos, viņu "pravietojumi" nepiepildās, tātad – vnk samozvanci /Jer.14., Ec.12,13/
cenšas novērst citus no ticības /Ap.d.13/
paši var uzdoties par Jēzu Kristu /Mt. 24, Mk.13/
pat ja rāda brīnumus, viņu darbi ir ļauni /Mt.7, Atkl.19, 20/
mantkārīgi, baudkāri utt. - resp., platā ceļa gan sludinātāji, gan gājēji /2.Pēt.2/
neapliecina Jēzu Kristu, miesā nākušu, neklausa Viņa praviešus /1.Jņ.4/
brāļojas ar pasaules varenajiem /Atkl.16/


tad nu – svarīgākais, ko Kungs šajā sakarā atklājis Savai pravietei Vassulai:
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 14 . 15 . >>
AutorsZiņas teksts
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.11.24 12:08:46
MANA RADĪBA IR KURLA. DUMPINIEKS

1989. gada 30. janvāris


"... ak, Kain! Kain? Kur ir Gars, ar kuru tevi apveltīju? Vai atkal dodies pretim savai pazušanai? jau kopš tās dienas, kad tu piedzimi, Es zināju, ka esi vardarbīgs… zinādams, ka Man nekas nav apslēpts, tu nāc pie Manis nomaskējies augstā priestera drānās; tu esi apvilcis Manas drēbes, izgreznojis sevi ar zeltu un sudrabu, tā vēlēdamies apslēpt Melnā Zvēra dotās tumšās lupatas; tevī nav gaismas, un tu esi aizslēpis savu pretīgo seju aiz maskas, lai tavs izskats pieviltu pat Manus izredzētos; tomēr tava maska nespēj piekrāpt Mani, jo Es zinu, ka aiz jēra maskas tu esi apslēpis neaptveramu iznīcību, ar Ļaunā palīdzību tu esi apbruņojis sevi līdz zobiem!
tagad tu plāno iekarot pasauli un likt izplēnēt no cilvēkiem tam gaismas mazumiņam, kas viņos vēl ir atlicis; tu esi iecerējis vairot nelikumību un pilnīgi iznīcināt visu, kas ir Svēts, tu esi iecerējis pabīdīt malā spēcīgo vīru un piesavināties sev Manu Svētnīcu;
šīs, Mans bērns, ir odzes, kuras tev parādīju vīzijā un kuras ložņā pa Maniem Svētajiem Sakramentiem un Manu Tabernākulu; viņš pievils daudzus, un daudzi būs kā akli, jo viņus pievils viltvārža drānas; šīs nabaga dvēseles domās, ka tas, ko viņi redz savā priekšā, ir pats Augstais Priesteris! viņa žilbinošā izlikšanās atnesīs Baznīcā Lielo Atkrišanu, viņš tajā ienesīs postu, un viņa izrādi pavadīs brīnumi un lielas zīmes debesīs;
Manu Svēto Upuri viņš nosviedīs zemē un mīdīs kājām, un iznīcinās; tomēr šī atkrišana būs neredzama, viltīga un grūti apjaušama; tā kā viņi nebija pievērsuši uzmanību Maniem brīdinājumiem, tad Svētā Pilsēta atradīsies Kaina varā..."

"... tomēr, pateicoties dvēselēm, kuras labo citu kļūdas, lūdzas un upurējas, Kaina pēdējais valdīšanas laiks būs īss; jūsu upuri nav bijuši veltīgi, un Es tos esmu uzlūkojis; netaisnība un atkrišana var tikt apslāpētas ar jūsu lūgšanām;
- Kungs, kas notiks ar Taviem svētajiem?
diemžēl daudzus pievils šī atkritēja āriene, jēra maska, kuru viņš valkā; tās dēļ viņš daudzus pārvilks savā pusē; tomēr Es esmu jums atļāvis ieraudzīt, kas ir viņā – nāvīga Odze;
Vassula, ar spēcīgu pērkona grāvienu un Savu Uguni Es nogāzīšu no troņa šo Dumpinieku un viņa sekotājus, Es samīdīšu viņu patvērumu, jo tas ir uzcelts no Viltus, Es to pārvērtīšu putekļu saujā, jo tā pamati ir būvēti no Meliem;
tad Es aicināšu Savus Ābelus un ar lielu mīlestību tos apkampšu, Es tiem ļaušu patverties Savā Svētajā Sirdī, tie būs kā šķīsti baloži, bet Mana Sirds – jumta dzega, uz kuras apmesties; palūkojies sev apkārt, vai neredzi? vai neesi pamanījusi, ka daudzi no Maniem brāļiem vij intrigas pret Mani?
Manu bērniņ, Mani ir nodevuši Manējie... "

http://www.tlig.lv/content/view/648/116/
NEVĒRĪGIE KALPI.

1988. gada 26. jūlijs


- Kungs?
- Mana Baznīca ir tikusi nežēlīgi ievainota... un drīz vien Tās pamati tiks satricināti; pirms tam tiks ar saknēm izrauti visi, kuri ir cirtuši tai Brūces, kuri Manā Miesā ir apvienojušies ar nolūku darīt tai ļaunu;
šis ir tikai Viņas pārbaudījumu sākums; Jeruzalemes sienas sagrūs, pārvēršoties putekļu saujā, lai Mana Jaunā Jeruzaleme varētu tikt uzcelta; Es, Kungs, pats viņu uzcelšu no jauna, Es atjaunošu tās sienas, Es to izgreznošu, lai jūs visi varētu patverties zem viņas jaunā jumta, Jaunajām Debesīm un Jaunās Zemes, un Mīlestība atgriezīsies virs zemes kā Mīlestība, tā dzīvos jūsu vidū; Es būšu jūsu Dievs, un jūs visi dzīvosiet mierā zem Mana Vārda, jūsu garu piepildīs svētums un šķīstība;
jā, Vassula, Es nonākšu no augšienes kā zibens un pilnībā to atjaunošu; pārbaudījumu būs daudz, jo viņi ir izpostījuši Manu Namu, viņi to ir izlaupījuši; vai tu saproti, Vassula, ja nama saimnieks būtu uzticējis namu saviem kalpiem, stingri pieteikdams uzturēt namu kārtībā un uzmanīties no laupītājiem, bet tie savā vienaldzībā un nevērībā nebūtu ievērojuši viņa norādījumus, tad atgriezdamies saimnieks atrastu savus kalpus guļam, savu namu izlaupītu, visu vērtīgo – aiznestu; ja šie kalpi nebūs paklausījuši, bet sacēlušies pret saimnieka pavēlēm, tad, saimniekam atgriežoties, viņi tiks sodīti ar vislielāko bardzību;
atgriezdamies Es ieraudzīšu Savu Namu izpostītu, un tajā trūks daudzu Pamata sastāvdaļu; Manas avis būs izkliedētas un nomērdētas badā; ak, Vassula, Man tik daudz kas ir jāsalabo! Manis stādīto liliju un rožu vietā aug vienīgi ērkšķi, tie vienu pēc otra ir nomākuši Manus ziedus; izauguši ar Sātana palīdzību, tie ar saviem valgiem cenšas apvīties ap Manu Ziedu;1 ar katru dienu tie nonāk arvien tuvāk viņam, uzmācoties ar saviem indes pilnajiem dzeloņiem, šie ērkšķi viņu nožņaugs; Pēteris ir iemānīts slazdos un stāv bezpalīdzīgs viņu vidū;
- Vassula?
- Jā, Svētā Māte.
- tici; viss notiekošais liek Mana Dēla Miesai noasiņot vēl vairāk; Pētera gals ir tuvu; pietrūkst Mīlestības;
______________
1 Pāvests Jānis Pāvils II.

http://www.tlig.lv/content/view/578/109/
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.11.24 12:12:08
SACELŠANĀS

1993. gada 17. martā


Mans bērns, bezbailīgi pacel savu balsi un pravieto … ! … lai tie, kuriem ir ausis, klausās, ko Gars šodien saka Baznīcām …
… mīliet Manu Baznīcu tāpat, kā Es to esmu mīlējis … šodien Es vēršos pie jums, lai no sirds dziļumiem teiktu to pašu, ko sacīju Savu apustuļu lokā Pēdējo Vakariņu laikā: „pret Mani saceļas kāds, kurš dalās ar Mani maizē. Es jums to saku tagad, lai tad, kad tas notiks, jūs ticētu šiem Maniem vārdiem.”
… nāks stunda, kad Manā Svētnīcā ienāks vīrs, kuram pieder vara, bet kurš pats nepieder Man. patiesībā šī stunda ir jau klāt. Es, Jēzus Kristus, vēlos brīdināt Savus priesterus, bīskapus un kardinālus; …. Mana Baznīca tuvojas lielam pārbaudījumam. ...
Es vēlos jums svinīgi paziņot, ka pavisam drīz jūs tiksiet pārbaudīti ugunī; lai spētu izturēt šo pārbaudījumu – lūdzieties un gavējiet. …
LAI ARĪ KAS NOTIKTU VAI NĀKTU GAISMĀ – PAKLAUSIET MANAM PĀVESTAM (tai laikā – Jānis Pāvils II). … Es jūs mudinu PALIKT UZTICĪGIEM PĀVESTAM UN NEKLAUSĪTIES NEVIENĀ, KURŠ CENSTOS VIŅU NOMELNOT; …
pavisam drīz jums nāksies saskarties ar ļoti smagiem pārbaudījumiem, kādus jūs vēl nekad neesat piedzīvojuši. Mani ienaidnieki ar viltīgām runām centīsies jūs uzpirkt un pārvilināt savā pusē. Ļaunais gars jau darbojas, un Izpostīšana vairs nav tālu no jums.
pāvestam (domāts Jānis Pāvils II) nāksies daudz ciest. vajās ikvienu no jums, kurš sludina Patiesību un ir paklausīgs Manam pāvestam. viņi jūs ienīdīs, jo viņu darbi ir ļauni, un ikviens, kurš kalpo ļaunumam, bailēs, ka šī postošā rīcība varētu kļūt zināma citiem, ienīst Gaismu un izvairās no tās. …
SACELŠANĀS UN TRADĪCIJAS

1993. gada 27. maijs


… ar sāpēm un ciešanām Man jāsaka, ka vienīgais, ko redzu pašreiz Savā paša namā, ir Ienaidnieks … kāds no tiem, kuri dzīvo zem Mana jumta, Mani nodod. viņš sludina mieru, bet patiesībā tiecas tikai pēc ļaunuma; viņš dedzina vīraku, bet patiesībā lielākas varas iegūšanai piesauc sātanu;

- Kungs! Man ir grūti kaut kam tamlīdzīgam noticēt…

lai arī tas patiešām notiek, šķiet, tu neizproti… viņš ar saviem sekotājiem ir nolēmis ieņemt vietu Manā Tronī un, pārģērbies pravieša drānās, valdīt pār pasauli…. ak, tik daudzus no Maniem ganiem viņu nepatiesās mācības maldina un novirza no pareizā ceļa! … esmu jūs brīdinājis, ka pēdējās dienās Manā Svētnīcā tiks uzcelta Bābele un Svētā Vieta tiks pārvērsta par laupītāju bedri, ĻAUNO GARU MIDZENI! ak meitiņ!... par mājvietu, kurā var rast patvērumu un valdīt ikviens nešķīstais gars…
jau tagad izskan eņģeļu vaimanas, un Debesis, redzot nākamās lietas, nodreb. … Ienaidnieks, kurš pretendē uz visvarenību, gatavojas pats sevi nosēdināt Manas Svētnīcas tronī. …

Mani draugi un gani, iegaumējiet to; nebīstieties; sekojiet Man. jūsu pienākums ir aizsargāt Manu Vārdu un Baznīcu, pat ja jums tas maksātu dzīvību.

http://www.tlig.lv/


(izcēl. mani)
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.11.24 12:27:35
Ctulhu

nav runa par ne-kristiešiem, bet patiesiem dumpiniekiem - tiem, kas apzināti kalpo melu tēvam. bet tādi meli nav remontējami...
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.11.24 12:59:24
Taa Jona akal no bana izlaista?
danar
# Iesūtīts: 2010.11.24 13:03:07
Radiba ir nevis kurla,bet vajpratiga palikusi..
Drupie
# Iesūtīts: 2010.11.24 13:08:09
Jošs Mulders

Bet kāpēc Jonu jābano?
devonas reksis
# Iesūtīts: 2010.11.24 13:14:06
"… nāks stunda, kad Manā Svētnīcā ienāks vīrs, kuram pieder vara, bet kurš pats nepieder Man. patiesībā šī stunda ir jau klāt. " (1993.g)

Pareģojums bija pirms 17 gadiem. Tad jau tas jau ir noticis, vai ne?
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.11.24 13:15:02
Drupie, es ampeleejos... prosto shamaa ilgi nebij maniita, un parasti, kad taa notikaas, tad shamaa atveelaas ar kaarteejiem pravietojumiem un soliijumiem iet pie Arch Biiskapa suudzeeties, kaa shamo no LELB foruma bano par Dieva Vaarda (lasi - visaadu fruktu teologjisko fantastikas) sludinaashanu...

Man jau tiiri pofig ir vinja banaa vai nav...
-Jona-
# Labojis -Jona-: 2010.11.24 13:19:23
devonas reksis

nē, viņš jau ir Svētnīcā (t.i., Romā, Baznīcā) bet pagaidām vēl zem jēra maskas... pagaidām vēl gludi sprediķo un vīraku kūpina...
Jošs Mulders
# Labojis Jošs Mulders: 2010.11.24 13:20:17
Ctulhu, uuu... esmu lasiijis ij Ireneju ij Augustiinu, Jonas citeetajiem textiem liidz tam kaa zaporozhecam liidz saulei. Tie frukti vismaz ar galvu draudzeejaas... lai arii faktos ne vienmeer bij instrueeti pareizi.

Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.11.24 13:35:18
Ctulhu...

Nedraudzeejas... vienreiz speciaali notesteeju uz klasisko Ja... Tad... logjikas konstrukciju.
devonas reksis
# Iesūtīts: 2010.11.24 13:36:49
-Jona-
Vai Vassula runā tieši par RKB?
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.11.24 13:42:36
devonas reksis

tā iznāk... - ja jau runa par priesteriem, par Pēteri... (turklāt kā patiesais Pēteris nosaukts tikai Jānis Pāvils II un neviens cits!).
šeit pavisam tieši par Romu:

"... Roma, reiz tu biji Mana Ēdene un Mans iepriecinājumu Dārzs, pat Mani eņģeļi pamira apbrīnā tava pilnīgā skaistuma priekšā; svētumā un taisnībā tu pārvaldīji Manu Namu; godīgums un mīlestība bija Mana Nama dvēsele; tu patiešām biji Manas Mūžīgās Gaismas atspulgs, atstājot Maniem eņģeļiem un svētajiem neizdzēšamas atmiņas; tajos laikos tava bagātība un tavi dārgumi bija Debesīs;
šodien, Roma, tava dvēsele ir pārvērtusies Zvēra atspulgā, un tu esi ieņēmusi sargkareivja pozīciju, kurš neļauj Manam Svētajam Garam un Manā Vārdā pravietojošajiem praviešiem, kuri aicina tevi nožēlot un atteikties no ļaunajiem ceļiem, ienākt pa taviem vārtiem; lai tevi glābtu, pašreiz Es Pats nostājos pie tavām durvīm un vēršos pie tevis; vai neesi lasījusi: „Dieva bērni dzird Dieva balsi”?4 bet tevi līdz šim nav caurstrāvojis neviens Manis teiktais vārds; Mani Vārdi tev šķiet bezdarbīgi un tukši; Mana žēlastība ir tikusi atstumta, bet Mans pestīšanas plāns nonievāts; kad tiek runāts par patiesību, tu kļūsti nežēlīgi dumpīga un lepna; lai nomelnotu Manus vēstnešus, kuri pasaulei atklāj tavu tumsību, tu centies pierādīt, ka tev ir Manu dievišķo Darbu atpazīšanas spējas un zināšanas par tiem..."

http://www.tlig.lv/content/view/1158/109/
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.11.24 13:45:30
devonas reksis

btw, tas nozīmē arī , ka tieši RKB saglabāta vispilnīgākā Kunga Mācība. ja jau tiešā tekstā piekodināts sekot/klausīt Jānim Pāvilam II un tikai viņam, lai tur vai kas.

tā ka... pareizi vien ir, ka visām baznīcām jāpieliec savas galvas...
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.11.24 13:46:21
Ctulhu, nu Piili pat necentos lasiit... tur man pie pirmaa teikuma iestaajas "Does not compute"...
devonas reksis
# Iesūtīts: 2010.11.24 14:12:31
-Jona-
Tad diezgan traki tiem katoļiem tagad - pēc JP II nāves pie varas tur nonācis `Zvēra atspulgs` un nabaga katoļi ar labākajām cerībām praktizē kaut ko pavisam nepareizu?
-Jona-
# Iesūtīts: 2010.11.24 14:30:13
devonas reksis

nu ja godīgi, tad vēl mēs nevaram nevienu tieši sejā vainot. varam vien uzmanīgi sekot tālākajam.

nedomāju, ka katoļiem būtu kas trakāks kā citiem, tikai - savādāk, no cita aspekta. piem. luterāņi jau izsenis praktizē graujošas nepareizības, sākot jau ar Pētera/gana atmešanu ;/

par visu esam brīdināti, jau JDerībā... galu galā arī agrāk arī starp pāvestiem bijuši visvisādi, pat Jēzus komandā taču bija tāds Jūda.
Jošs Mulders
# Iesūtīts: 2010.11.24 14:40:17
sākot jau ar Pētera/gana atmešanu ;/

Tev nebuus citus Dievus tureet savaa priekshaa
devonas reksis
# Iesūtīts: 2010.11.24 14:46:02
-Jona-
Jā, nu par luterāņiem esmu dzirdējis arī no pareizticīgo puses, ka tiem neesot apustuliska pēctecība kārtībā, līdz ar to liela neskaidrība par to, uz kurieni viņi ved cilvēku.
indriķis (labs)
# Iesūtīts: 2010.11.24 14:57:33
Neprot brīžam pareizticīgie luterismu apjēgt,
paķer kādu Lutera citātu no viņa vairākiem desmitiem darbu sējumiem un vaimanājot plēš matus.
Pēc tādas metodes pašus pravoslavus var pataisīt par tādiem mrakobesiem , ka mūžu neatmazgāsies.
Ar daudz ko ir sarunājuši un sadarījuši šķērsām savā ilgajā vēsturē.
. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 14 . 15 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 168 , pavisam kopa bijuši: 236