atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Kas ir luteriskā reformācija?
Konfesionāls luterānis
Iesūtīts: 2010.10.29 16:20:48
Uz jautājumu, kas ir luteriskā reformācija, brīnišķīgu atbildi dod Hermaņa Zasses grāmata Kas ir luterisms?.

"Pareiza luteriskās baznīcas izpratne un pareiza luteriskās reformācijas izpratne nosaka viena otru. Šodien .. reformācijas pareizā izpratne zudusi tādēļ, ka tā vairs nav aptverama, pamatojoties baznīcā, tādēļ, ka, lai vispār spētu saprast lielo un mīklaino reformācijas notikumu, mēģina tverties pie vēsturiskām un filozofiskām teorijām, kurās balstoties šo notikumu nekad nevarēs izprast. Par Reformācijas būtību: http://www.ebaznica.lv/?p=5405
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 21 . 22 . >>
AutorsZiņas teksts
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 10:23:02
indriķi (labs)
Citā forumā tu publiski atzini, ka tava mācība "svētdarīšana ir neizslēdzams posms taisnošanā" saskan ar ATA IV Artikulu: Par taisnošanu. Lūdzu, izdari to arī šeit.
Un tad dodies pie tuvākā priestera, vai pie kā nu tādos gadījumos dodas, un saki: te nu es esmu - mājās, Romas klēpī.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 10:28:59
devonas reksi - No VG 466 esmu citējis vairākas reizes. Tev lēnu aiziet?

"Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka vienīgā norma un mēraukla, pēc kuras jāizvērtē un jāiztiesā visas mācības, kā arī mācītāji, ir tikai un vienīgi Vecās un Jaunās Derības praviešu un apustuļu raksti.."
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 10:34:53
indriķi (labs) - Man nav ilgi jādomā, lai secinātu, kas saka, ka Dieva nav. - Muļķi. Jo tā stāv rakstīts. Izteikumu "Dieva nav" nevar labi izskaidrot vai uzskatīt par "neveiklu". Tāpat arī tavējo - par taisnošanas posmiem. Atliek tikai atrast kādu, kurš saprot ATA IV un KF III, un viņš to apstiprinās. Dodamies meklēt!
Konfesionāls luterānis
# Labojis Konfesionāls luterānis: 2010.11.04 11:20:33
indriķi (labs)

Taisnošana = grēku piedošana. (VG 96, 547)

Svētdarīšana, atjaunošana seko attaisnošanai, grēku piedošanai. (VG 547)

Kā tas, kas kaut kam seko var būt neizslēdzams posms iekš tā, kuram tas seko?

"Jo labie darbi nenāk pirms taisnošanas, bet gan seko tai, un personai vispirms jātop taisnotai - iekams tā var darīt labus darbus." (VG 549)

Līdzībā:

Vai amnestijai (apžēlojošam acumirklīgam juridiskam pasludinājumam) sekojošā amnestētā noziedznieka labā dzīve (pateicībā par parādīto nepelnīto žēlastību) ir amnestijas (jau iepriekš notikušā acumirklīga juridiska pasludinājuma) neizslēdzams posms?
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 15:22:09
Labdien, indriķi (labs), Romas dēls! Nu, kurš ta tev tagad tavs priesteris, kurš - tavs bīskaps?
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 15:26:45
indriķi (labs) Cik reizes tad anatemizēsi? Kaķa lāsti debesīs nekāpjot.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 15:38:43
indriķi (labs)
Neticēt, ka "svētdarīšana ir neizslēdzams posms taisnošanā", ir grēks tikai tavu jauno ticības brāļu - romiešu - starpā.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 15:58:06
H. Zasse Kas ir luterisms? 98.-99. lpp.:

„.. luteriskā teoloģija īpaši uzsver, ka evaņģēliskā baznīca nav cita, bet gan tā pati viduslaiku katoliskā baznīca; tiek atmestas tikai maldu mācības un negantības. Luterāņu teologs zina, ka viņš piederīgs tai pašai redzamajai baznīcai, kurai piederējuši Akvīnas Toms, Bernhards no Klervo, Augustīns un Tertuliāns, Atanasijs un Irenejs. Likumīgais viduslaiku katoļu baznīcas turpinājums atrodams nevis Tridentas koncila un Vatikāna koncila baznīcā, kas līdz ar Reformāciju atmetusi Evaņģēlija patiesību, bet gan patiesi ticīgajā evaņģēliskajā baznīcā; jo tā ir identiska ar visu laikmetu patiesi ticīgo katolisko baznīcu. .. Ne jau kādas baznīcpolitiskas diplomātijas dēļ ATA tik noteikti konstatē evaņģēliskās mācības identitāti ar visu laikmetu patiesi ticīgās katoliskās baznīcas mācību;”
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 16:10:44
indriķi (labs)

Taisnošana = grēku piedošana. (VG 96, 476, 547)

Svētdarīšana, atjaunošana seko attaisnošanai, grēku piedošanai. (VG 547)

Kā tas, kas kaut kam seko, var būt neizslēdzams posms iekš tā, kuram tas seko?

"Jo labie darbi nenāk pirms taisnošanas, bet gan seko tai, un personai vispirms jātop taisnotai - iekams tā var darīt labus darbus." (VG 549)

"Mēs noraidām un nosodām .. maldīgās mācības:

8) ka taisnošanā ticība ir pirmajā vietā, tomēr arī atjaunošanās un mīlestība piedr mūsu taisnībai Dieva priekšā; tādējādi atjaunošanās un mīlestība gan nav galvenais cēlonis mūsu taisnībai, tomēr bez atjaunošanās un mīlestības mūsu taisnība Dieva priekšā nav pilnīga;

9) ka tas, kas tic uz Kristu, Dieva priekšā ir taisns un pestīts vienlaikus ar pielīdzināto Kristus taisnību un ar iesākto jauno paklausību .."

Tātad - kādā veidā ticībā darītie labie darbi ir posms cilvēka attaisnošanā jeb viņa grēku piedošanā?
Konfesionāls luterānis
# Labojis Konfesionāls luterānis: 2010.11.04 16:21:15
indriķi (labs)

Ja vārdiem kādā valodā vēl ir nozīme, tad tava romiskā apliecība ir nepārprotama - tu iekļauj attaisnošanā labos darbus.

Ja vārdiem piešķir citu nozīmi, kā to darīja Cvinglijs ar mazo vārdiņu "ir", tad cilvēkiem zud iespēja sarunāties.
Konfesionāls luterānis
# Labojis Konfesionāls luterānis: 2010.11.04 17:28:59
indriķi (labs)
To, ka cilvēks pats nesaprot, ko viņš runā, sauc par muļķību.

Tas, ka Cvilnglijs teica, ka tic Dievam, neliedza viņam nākamajā brīdī vārdiņu "ir" izskaidrot pa savam - pretēji tai nozīmei, ko devis Dievs, kuram viņš ticot.

Tas, ka tu citē LTA, tev netraucē nākamajā teikumā apgalvot LTA pretēju mācību: "svētdarīšana ir neizslēdzams posms taisnošanā".

Vai Luters bija cietsirdis un šķeltnieks, ka nesniedza Cvinglijam brāļa roku viena maz vārdiņa "ir" izpratnes dēļ?

Ja svētdarīšana ir posms taisnošanā, kā tu pats apgalvo (vismaz to tu taču nenoliegsi), tad kādi ir citi posmi tajā? Kā tie ir sakārtoti un kurš kuram seko? Varbūt, ka tas ir vienīgais posms?

" No šā artikula [Par taisnošanu] mēs nedrīkstam novirzīties vai atkāpties, kaut vai debesis un zeme sabruktu un viss cits, kas nav paliekošs.. Un uz šā artikula balstās viss, ko mēs mācām un darām pret pāvestu, velnu un pasauli. Tāpēc mums par to jābūt drošiem un mēs nedrīkstam šaubīties.." (VG 294)
indriķis (labs)
# Labojis indriķis (labs): 2010.11.04 19:26:43
Kl ,
Mani nebeidz pārsteigt tava uzdrīkstēšanās piedēvēt otram to, ko viņš nav sacījis?

Kāpēc tu domā, ka ir jebkāda nepieciešamība ar tevi sarunāties ( vai iespējama saruna ar negodprātīgu uzmācīgu ideju apsēstu cilvēku) savādāk, kā vien aicinot tevi uz grēku ( tostarp melīguma ) nožēlu .
Lai nu tas Kungs tev uz to palīdz, ja neesi vēl savu sirdi pret Viņu pagalam apcietinājis.

Svētais
# Iesūtīts: 2010.11.04 20:20:21
Konfesionāls luterānis
Paklau, vai tā nevarētu būt, ka zem šīs frāzes "svētdarīšana ir neizslēdzams posms taisnošanā" katrs saprot savu?

Es saprotu tā. Ka topu taisnots bez manu darbu līdzdalības. Bet pēc taisnošanas, man ir jāapliecina sava ticība ar labiem darbiem. Saki, kur ir pretruna manis teiktajā, un šajā frāzē? Turklāt, vēstulē ebr.10:14 teikts, ka Jēzus ir darījis pilnīgus tos, kas tiek darīti svēti. No tā izriet, ka vienreiz uz visiem laikiem Jēzus mūs ir darījis pilnīgus garā, bet mēs topam darīti svēti savās dvēselēs un ticības labajos darbos savā ikdienā dzīvojot svētu dzīvi. Lūdzu paskaidro, ja es kļūdos, un saprotu kaut ko nepareizi, saviem vārdiem, ja vari, nelietojot ticības artikulus.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 20:31:40
Svētais
Lietas būtība ir tāda, ka pindriķis reiz parakstīja kādu dokumentu, ko vai nu nebija lasījis, vai nespēja saskatīt, ka tas ir pretrunā ar LTA. Uz šī maldu un melu pilnā dokumenta pamata viš izraisīja šķelšanos ortodoksā luterāņu baznīcā. Ja viš tagad atzītu sevis parakstīto un neatsaukto izteikumu par maldiem, viņam nāktos atzīt savu teoloģisko nekompetenci un savu šķeltniecību.

Paskaidro man vispirms, ko latviešu valodā nozīmē, ka kaut kas ir kaut kā cita posms. Ja varēsim vienoties par to, ko tas latviski nozīmē, tad būs jēga runāt tālāk. Ar pindriķi mums nekādi nesanāk vienoties par dzimtās valodas nozīmi.
Svētais
# Labojis Svētais: 2010.11.04 20:34:38
Konfesionāls luterānis
es saprotu tā. Ka es nevaru iztikt bez labajiem darbiem pēc savas 100% taisnošanas bez darbiem. Tā nu sanāk, ka šis taisnošanas darbs ( bez maniem darbiem ) ir viens posms un otrs ir mani darbi, kuros es apliecinu savu ticību. Tie ir divi posmi bez kuriem nekādi neiztikt. Viens papildina otru. Turklāt kā gan citādi?

Tātad mana taisnošana ir viens posms un no taisnošanas izriet otrs posms, kas ir svētdarīšana manā ikdienas dzīvē ar labiem darbiem.
indriķis (labs)
# Labojis indriķis (labs): 2010.11.04 20:39:11
Svētais , laikam jau man kā šīs frāzes nosacītajam autoram ir teikšana paskaidrot, kas ar to ir domāts.
Tu paskaidro to visai tuvu īstenībai, bet arī tev ir jāuzmanās, ka Kl nemēģinās tevi pieķert maldos tavu dažu teikumu ietvaros. Viņam tā ir tāda kā uzmācīga ideja, mēģināt ķert vai , ja nav kur pieķert, izdomāt un piedēvēt citam maldus.
Viņš ir ieciklējies uz maldiem, mūsu luteriskais torkvemada.
Un ar to ir domāta pavisam parasta lieta - nav tādas cilvēka attaisnošanas ( kura pati par sevi ir tikai ticībā tikai Kristus nopelna dēļ ), kurai ( kristieša dzīvē ) izpaliktu svētdarīšana.
Ja cilvēks apgalvo, ka ir attaisnots, bet permanenti ienīst
citus kristiešus, tas varētu nozīmēt tikai to, ka viņam ir tā neīstā ticība, no kuras brīdina apustulis Jēkabs un viņš ir nonācis smagu pārpratumu gūstā.
Un Kl acīmredzot ir satraucies, ka viņš pats ir nonācis šāda smaga pārpratuma gūstā, kas viņam kā cilvēkam ar pretenzijām uz teoloģiju varētu būt nepanesama atziņa.
Svētais
# Iesūtīts: 2010.11.04 21:10:38
indriķis (labs)
Redzi par mīlestību mūsu Kungs uzsver īpaši. Ja tās nav kā motivācija visai mūsu skaidrošanai, rīcībai un pārliecības nostājai, tad ir bezvērtīga cīņa par taisnību, jo tā ir paštaišnības apliecināšanās.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 21:11:29
Svētais
Vai tas otrais posms, kas izriet no pirmā posma, ir pirmā posma neatņemama sastāvdaļa?
Svētais
# Labojis Svētais: 2010.11.04 21:16:36
Konfesionāls luterānis
Gan Jā gan Nē. Jā, no tā aspekta, ka saņemot pirmo posmu tev ir neizbēgami jāseko otram posmam, citādi tu nevari "pierādīt", ka esi saņēmis pirmo posmu. ( Izņēmums ir gadījumi, kad ir tūlītēja nāve pēc pirmā posma saņemšanas. Piemērs ar noziedznieku pie krusta.) Nē, no tā aspekta, ka pirmais posms ir 100% padarīts darbs tavā labā, ko saņemam 100% tikai un vienīgi caur ticību bez labo darbu līudzdalības. No šī apsekta tas ir atsevišķs noslēgts posms, kam neseko nekāda pielikto darbu "svara" no mūsu puses. tas ir 100% Kristus darbs mūsu labā, un mēs nevaram pie tā ne pielikt ne atņemt, bet vienīgi caur ticību saņemt un pieņemt taisnošanu.

Tādējādi ir divi nezibēgami posmi kristieša dzīvē. Pirmais ir līdz Kristus pieņemšanai un atzīšanai, kas mūs taisno pateicoties Jēzus nopelnam 100% mērā. Otrais ir mūsu ticības "pierādījums"jeb apliecināšana, kas ir mšusu dzīves nezibēgama sastāvdaļa, lai visi un arī Kungs redzētu mūsu patieso taisnošanu, kas parādīsies ticības labajos darbos.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 21:24:13
Svētais
Kādi ir attaisnošanas posmi?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 21 . 22 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 14 , pavisam kopa bijuši: 1729