atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Kas ir luteriskā reformācija?
Konfesionāls luterānis
Iesūtīts: 2010.10.29 16:20:48
Uz jautājumu, kas ir luteriskā reformācija, brīnišķīgu atbildi dod Hermaņa Zasses grāmata Kas ir luterisms?.

"Pareiza luteriskās baznīcas izpratne un pareiza luteriskās reformācijas izpratne nosaka viena otru. Šodien .. reformācijas pareizā izpratne zudusi tādēļ, ka tā vairs nav aptverama, pamatojoties baznīcā, tādēļ, ka, lai vispār spētu saprast lielo un mīklaino reformācijas notikumu, mēģina tverties pie vēsturiskām un filozofiskām teorijām, kurās balstoties šo notikumu nekad nevarēs izprast. Par Reformācijas būtību: http://www.ebaznica.lv/?p=5405
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 21 . 22 . >>
AutorsZiņas teksts
Aivars Lapšāns
# Iesūtīts: 2010.11.02 20:55:48
Voldemārs

Jēzus publiski savu māti nesauca par māti , bet par sievu. Bībelē apustulis saka : es sievai nepieļauju mācīt. Ar šo rakstu vietu nevar celt milzīgas teoloģiska retorikas, jo apustlim vajadzētu pajautāt , ko viņš ar to domā. Kas tā par situāciju?
Ja sievai Dievs neatļautu mācīt , tad kāpēc Marija pamācīja savu Dievu Kānā lai Jēzus ķeras klāt pie misijas izpildes?
ja ar putām uz lūpām mēs izceļam korintiešu vēstuli : sievas , ja ko nesaprot , lai prasa vīram mājās.....tad kāpēc no tās pašas korintiešu vēstules mēs aizsedzam savu sirdi un nepamanām tā paša Pāvila pamācību sapulces laikā : sieva , kura pravieto , vai lūdz, lai ir ar galvassegu? Vieni taisa kultu ar dažām rakstu vietām , bet sievas taču netaisa kultu no viņu attaisnojošām rakstu vietām , bet vienkārši iet un sludina .
Raimonds
# Labojis Raimonds: 2010.11.02 20:59:48
Voldemārs
Šobrīd, domājot par sagatavotajiem formulējumiem Satversmē (tāpat visas līzdšinējas sarunas: krīze + ierosinājumi), tur šie jautājumi dabiski rodas. Mācītāji un draudžu priekšnieki to pārrunā. Jo nebūt neesam tik liela Baznīca, lai cits citu galīgi nepazītu. Un vai Satversmes panti, definējot skaidrākus spēles noteikumus, ir tas akūtākais un efektīvākais līdzeklis, kā vairot savstarpēju uzticēšanos.
Aivars Lapšāns
# Labojis Aivars Lapšāns: 2010.11.02 21:08:39
Voldemārs

Mazs ieskats par kalpošanu Tev, brāl.

Tīra un neapgānīta kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī: pieskatīt bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi no pasaules pasargāt neapgānītu.
--------------------------------------------------
Te man Tev jautājums = vai no svētas sievas var apgānīties? Daži tā domā un nesēžas blakus mācītājai, bet meklē piesēt pie kāda , kurš neapgānīs. Bet tieši tas Tevi apgānīs tekdams : vai kāds Tu malacis , ka neapsēdies tai blakus, es arī nogāju viņai garām....

Jā un tur nav teikts , ka galvenā kalpošana ir vakarēdiena izdalīšana....uttt
Aivars Lapšāns
# Labojis Aivars Lapšāns: 2010.11.02 21:15:12
Voldemārs

Tad vēl brāl, ....
Tu rūgti maldies , ja domā ka mācītāja amats ir kas sevišķs , kas varētu līdzināties ar vecās derības priesteriem. Tas , ka mācītājam viss ir uzkrauts draudzē, nenozīmē , ka tas ir pēc evaņģēlija gaismas.
Mācītājs-skolotājs identificējas ar pavēli = svēto sagatavošana. Bet ne vakarēdienu dalīšana, saprecināšana, kapu kalpošana , bīskapa amats...utt . Tā mēs paši esam mācītājiem visu uzkrāvuši, paaugstinājuši, atdevuši visu varu draudzē un brīnamies , ka daudzās draudzēs nekas nenotiek. Nenotiks jau arī, ja viņš nepildīs galveno, ko viņam pavēl evaņģēlijs.
Ja tu sievai ko aizliedz , tad kāpēc otram atļauj to, kas nu skaidri un gaiši pateikts, ka tas viņam nav jādara?
Aivars Lapšāns
# Labojis Aivars Lapšāns: 2010.11.02 21:23:45
Raimonds

Piedod , Raimond..atvēru sinodes rakstu rulli. Tur pat nav debašu laiks ielikts. Nekompetence turpinās. Tur piem. ir Jaunās dziesmu grāmatas prezentācija. Vai tiešām tas ir jādara sinodes laikā. Grāmatas melnraksts ir jāprezentē draudžu mūziķiem , ne jau draudžu vecākajiem. Ja tā grāmata nebūs ar ar akordiem ...es vismaz dziesmu svētku dziesmās neredzēju , tad ....tas ir tikai tāds darbs priekš ērģelniekiem.....Jā , tā var notikt starpbrīžos. Bet......garīgie, baznīcas pastāvēšanas jautājumi vispār nav dienas kārtībā. Kāds gribēs izteikties , bet ...viņš paveroties dienas kārtības rullī neredzēs iespēju izteikties un....ko .....visi tā viens uz otru blenzīs ....
Tas viss var beigties ar šķelšanos. Kapitālākā muļķība. Šai sinodei bij jārunā tikai un vienīgi par LELB stavokli protestantisma evaņģēlija mācības kontekstā.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.02 21:52:40
indriķi (labs)
Vai tu nepadalītos ar savu pieredzi par "iekļaušanos struktūrās"? Un vai šobrīd bez tevis ir kāds, kuram tu esi pakļauts? Kas ir tavs bīskaps?
Aivars Lapšāns
# Iesūtīts: 2010.11.02 22:00:23
Konfesionāls luterānis
Tas džeks ir savā laikā atšķēlies ....un nu, pats ir lielā činā.
Konfesionāls luterānis
# Labojis Konfesionāls luterānis: 2010.11.02 22:08:47
H. Zasse Kas ir luterisms? 78.-79. lpp.:

Tā evaņģēliskie kristieši stāvēja izvēles priekšā: paklausīt pāvestam vai Dieva vārdam, atsacīties no skaidrās Evaņģēlija mācības vai arī - no ārējās baznīcas kopības ar Romas bīskapu un viņa piekritējiem. Viņi panesa ekskomunikāciju no pāvesta baznīcas un Tridentas koncila nolādējumu pēc tam, kad līdz pēdējai iespējai bija centušies novērst ārējās šķelšanās skandālu, gatavi jebkuram citam upurim, tikai ne nodevībai pret Evaņģēliju."

Vai šajā forumā luterāņu teologi un mācītāji spēj konstatēt, ka indriķa apgalvojums - "svētdarīšana ir neizslēdzams posms taisnošanā" - ir pāvestības maldu mācība un nodevība pret Evaņģēliju?
Aivars Lapšāns
# Iesūtīts: 2010.11.02 22:19:56
Konfesionāls luterānis
Ne tikai tur Indriķis maldās. Viņam Jēzus patiesā miesa ir tikai gaļa. Vairāk nekas.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.02 22:27:29
Aivar Lapšān
Indriķim vispirms ir jāapgūst pirmais mācības gabals - desmit baušļi, pirms runāt par augstām lietām - kristoloģiju vai Altāra Sakramentu.
Aivars Lapšāns
# Labojis Aivars Lapšāns: 2010.11.02 22:42:01
Konfesionāls luterānis

Bet viņš ir mūsu brālis. Es gadiem ar viņu esmu diskutējis par dažādiem jautājumiem. Ar Indriķi var saprasties tīri labi un , domājams arī kopā kalpot būtu prieks. Mēs te varam viens otru stiprināt idejās par evaņģēliju...pat paplēsties , bet tas lai nav par apgrēcību pret brāli. Bet par pamācību. Esmu arī no Indriķa šo to ņēmis vērā. Mums visiem piemīt viena nejauka īpašība = rēķināt Kristu, rēķināt savu esību draudzē vienpatībā , bet ne kopā sēžot ar brāļiem un šo tirzājot ar Svētā Gara palīdzību. Esmu šokā bijis par atziņām , kad Svētais Gars palīdz Bībeles stundā risināt kādu īpatnēju rakstu vietu. Šādās reizēs klāt ir arī eņģeļi un ar lielu interesi noklausās brāļu atziņās ko piespēlē Svētais gars. Arī viņiem tas ir interesanti. Šādas bībeles studijas mums reiz manifestējās ar eņģeļu parādīšanos. Brālis teica : krītam zemē un pateicamies par to Dievam.
Visi bijām uz ceļiem.
Nu , vai mēs nevarētu šajā forumā apspriest lietas ar Svētā Gara palīdzību, kā vien tik ar savu zināšanu arsenālu... ?! Jo zināšanas ir jau uzrakstītas , mācītas, bet Svētais Gars ir šodien. Mums pašiem ir jābūt jaunu atziņu rakstītājiem. Droši. Lai cits to lasītu un ierakstītu sirds diktafonā....
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.03 07:51:14
Aivar Lapšān Mums pašiem ir jābūt jaunu atziņu rakstītājiem.
"Kas tas ir?" Lūdzu, paskaidro.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.03 09:04:56
H. Zasse Kas ir luterisms? 85.-86. lpp.:

Toreiz, reformācijas un daudzu noniecinātās ortodoksijas laikā, arī vācu tauta, kuras vidū norisinājās liela daļa šo smago cīņu, iemācījās visdziļākajā nopietnībā jautāt pēc patiesības. .. Tik nopietni kā toreiz šis jautājums nav ticis uzdots nekad.. vismaz vienā ziņā ortodoksijas laikmeta cilvēki pārspēja mūsu apgaismotā laika cilvēku. Viņi zināja to, ko modernais cilvēks vairs nezin un arī negrib zināt. Viņi zināja, ka mēs, cilvēki, katrs atsevišķi un visa tauta, burtiski dzīvojam no patiesības un , burtiskā nozīmē, mirstam no meliem. Tādēļ viņiem nav pazīstama modernā relatīvisma vēsā skepse un gurdenā rezignācija, kura izskan uzskatos par to, ka pastāvot tikai relatīvas patiesības, nevis viena absolūta patiesība un ka tādēļ arī neesot vērts cīnīties par patiesību. .. Viņu taujāšana pēc patiesības, viņu cīņu par patiesību daudz vairāk noteica pārliecība, ka eksistē Viņš, kas pats ir Patiesība un runā uz visu gadsimtu patiesības meklētājiem: „Kas ir no patiesības, tas dzird manu balsi.” Viņš, kas savai baznīcai virs zemes apsolījis Svēto Garu, vadīs to visā patiesībā. Tā kļūst izprotamas visas reformācijas laika smagās cīņas .. par skaidru dievišķās patiesības mācību.
indriķis (labs)
# Labojis indriķis (labs): 2010.11.03 10:47:01
Nu, ja , ar ko tava sirds dibena kambarīša "kibernētiskais" de facto nemaldības pieprasījums sev un dažiem tevis vietā un nevietā piesaukt iemīļotiem teologiem ir īpaši atšķirīgs par šo kura tur pāvesta no citiem Romas katoļu bīskapiem maldīgi reiz izspiesto "nemaldību"sev.


Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.03 10:57:12
indriķi (labs)
Luteriskā reformācija bija Evaņģēlija atkalatklāšana, proti, ka pāvestības un arī tava mācība (svētdarīšana ir neizslēdzams posms taisnošanā) ir nekristīgi maldi. Tie ir klajā pretrunā ar ATA IV Par taisnošanu - pretrunā ar ticības centrālo artikulu, ar kuru baznīca stav vai krīt. Vai tu apzināti apliecini romiešu maldus vai savas lielās muļķības dēļ, nespējot saprast, par ko ir runa?
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.03 11:31:03
H. Zasse Kas ir luterisms? 87. lpp.:

..baznīca vienmēr nonāk nāves briesmās, ja tā pārstāj cīnīties par patiesību un pazemībā nelūdz savu Kungu, lai Viņš to pasargā no velna viltus un maldu mācībām.
indriķis (labs)
# Labojis indriķis (labs): 2010.11.03 12:01:14
Ko var darīt, Pēk , ja tu esi attīstījies vienpusīgi, proti, ass prāts tev ir ( pietiekami, lai sakompilētu teologu citātus), bet ar saprātu , kā prāta darbības ietvaru ( īpaši kristīgā kontekstā) tev ir pašvaki.
Tava darbošanās no shizmatiķa pozīcijas ap un ar LTA, de facto dikreditējot konfesionālu luterismu,pēc būtības ir nekristīgi maldi.
Ir dzirdēts, piemēram, ka jaunie teologi atsakās no tuvākas iepazīšanās ar svētīgā Hermaņa Zasses teoloģiju tieši tavas šķeltnieciskās darbības dēļ, nepārdomāti tevi sasaistot ar tiem, kas ir teologi ar lielo burtu, ne tev līdzīgi shizmatiķi , (piemirstot, ka tieši Zasse ir mācījis nepārtraukt baznīcas sadraudzību dēļ radikālām personiskām ekseģēzēm. Nemaz nerunājot par taviem papildu motīviem...)

Tev derētu pāris gadus sakārtot ar Dieva lūgšanu sevī kristīgās pamatlietas un tad atsākt savu teoloģizēšanu jau no pozitīva kristietības skatījuma t.i. - reāli sev atklājot Evaņģēliju un parādot tā Gara augļus.
indriķis (labs)
# Labojis indriķis (labs): 2010.11.03 12:52:54
Kl , nē, es kādu laiku atpakaļ palasīju Romas bīskapa rakstu par priesterību.
Ar nedaudz pielabojumiem, (ņemot vērā to ka luterāņu un romiešu teoloģiskā valoda atšķiras) - laba luteriska teoloģija un raksta konstruktīvā ievirze arī labāka par tavu nepārtraukto aizraušanos ar teoloģisko negativa, radot maldīgu un maldinošu iespaidu, ka luterāņi māk tikai apkarot . .
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.03 13:00:33
indriķi (labs)
Vai tu esi kaut ko dzirdējis par kristīgās ticības artikulu, ar kuru baznīca vai nu stāv vai krīt?
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.03 13:05:51
indriķi (labs) Kāpēc tu māci pretēji ATA IV Par taisnošanu, neatsaucot savus taisnošanas posmus? Tāpēc, ka tu negribi aizvainot savus jaunos draugus, romiešus?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 21 . 22 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 38 , pavisam kopa bijuši: 1753