atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Kas ir luteriskā reformācija?
Konfesionāls luterānis
Iesūtīts: 2010.10.29 16:20:48
Uz jautājumu, kas ir luteriskā reformācija, brīnišķīgu atbildi dod Hermaņa Zasses grāmata Kas ir luterisms?.

"Pareiza luteriskās baznīcas izpratne un pareiza luteriskās reformācijas izpratne nosaka viena otru. Šodien .. reformācijas pareizā izpratne zudusi tādēļ, ka tā vairs nav aptverama, pamatojoties baznīcā, tādēļ, ka, lai vispār spētu saprast lielo un mīklaino reformācijas notikumu, mēģina tverties pie vēsturiskām un filozofiskām teorijām, kurās balstoties šo notikumu nekad nevarēs izprast. Par Reformācijas būtību: http://www.ebaznica.lv/?p=5405
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 ... 21 . 22 . >>
AutorsZiņas teksts
Svētais
# Iesūtīts: 2010.11.04 21:27:15
Konfesionāls luterānis
Attaisnošanas posmi kā tādi nepastāv. Tas ir pabeigts darbs, ko ir izdarījis Jēzus. Bet posms pēc attaisnošanas darba ir tāds, ka tu apliecini savu ticību labajos darbos, un ja tā nenotiek, tad tu neesi saņēmis patiesi attaisnošanu. Jēzus tiesās arī pēc darbiem, ne tikai pēc ticības. Par to arī runā Jēkabs savā vēstulē, ka no darbiem tu topi taisnots ne no ticības vien.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 21:32:29
Svētais Attaisnošanas posmi kā tādi nepastāv.
Izskaidro to pindriķim, kurš nemitas apgalvot (pats nesaprazdams, ko runā), ka viens no šiem attaisnošanas jeb grēku piedošanas posmiem ir svētdarīšana (attaisnošanai sekojošie labie darbi).

Ko tu īsti domā, sakot, ka Jēzus tiesās arī pēc darbiem, ne tikai pēc ticības?
Svētais
# Iesūtīts: 2010.11.04 21:37:01
Konfesionāls luterānis
ka viens no šiem attaisnošanas jeb grēku piedošanas posmiem ir svētdarīšana (attaisnošanai sekojošie labie darbi).

Redzi , skatoties uz šo apgalvojumu, es varētu tam piekrist, pamatojoties uz manu iepriekšējo skaidrojumu, ko es ar to saprotu.

Ko tu īsti domā, sakot, ka Jēzus tiesās arī pēc darbiem, ne tikai pēc ticības?

Jēzus tiesās mūs pēc mūsu vārdiem un darbiem, tos, kuri būs saņēmuši taisnošanu 100% pēc ticības, bet nebūs šo ticību eksponējuši darbos. Tāpēc Jēkabs arī saka, ka no darbiem cilvēks top taisnots un ne no ticības vien.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 21:41:00
Svētais
Vai šie izteikumi tev neliekas pretrunīgi?

Attaisnošanas posmi kā tādi nepastāv.

viens no šiem attaisnošanas jeb grēku piedošanas posmiem ir svētdarīšana
Svētais
# Iesūtīts: 2010.11.04 21:43:41
Konfesionāls luterānis
Redzi. Viņi abi ir vienlaicīgi savstarpēji nesaistīti un vienlaicīgi savstarpēji saistīti.

1. Posms. saņemam attaisnošanu pēc ticības.
2.Posms. Svētdarīšana, kas seko mūsu attaisnošanai pēc ticības parādās mūsu labajos ticības darbos.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 21:46:33
Svētais
Vai 2. posms ir 1. posma sastāvdaļa? Jā vai nē?
Svētais
# Iesūtīts: 2010.11.04 21:48:44
Konfesionāls luterānis

Gan Jā, gan Nē.

2.Posms ir pirmā posma sastāvdaļa pie nosacījuma, ka viņam ir obligāti jāseko pirmajam posmam.

2.Posms nav pirmā posma sastāvdaļa, kas attiecas uz manu pilnīgu taisnošanu Jēzū Kristū pēc ticības un ne pēc darbiem.
Svētais
# Iesūtīts: 2010.11.04 21:52:08
Redzi, kā var saskaņot šīs rakstu vietas par kurām runā Jēkabs, ka ne no ticības vien cilvēks top taisnots, bet ka darbi līdzdarbojas viņa ticībai. Ja darbi nelīdzdarbotos ticībai, tad no ticības vien cilvēks taisnots nebūtu, jo velns arī tic. Tāpēc šiem darbiem ir obligāti jāseko, bet kā secīgajam otrajam posmam.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 21:52:47
Svētais

Kādā veidā amnestijai (acumirklīgam apžēlošanas pasludinājumam) neizslēdzams posms var būt apžēlotā noziedznieka labā dzīve (pateicībā par apželošanu), kas seko amnestijai?
Svētais
# Labojis Svētais: 2010.11.04 21:57:11
Konfesionāls luterānis
Labs piemērs. Tomēr tas ir izņēmums( ja tūlītēja nāve), par kuru es jau minēju iepriekš. Noziedzniekam, kam piemērota amnestija pēc žēlastības un ne pēc darbiem, ja viņš tūlītēji mirst, un nespēj ( nevar) parādīt šo apzēlošanas darbu pēc ticības savos labajos ticības darbos, tad viss ir kārtībā. Taču, ja noziedzieks, kurš ir apžēlots ies pa dzīvi tālāk nedarot labos darbus, pat ja tiem nav nekāda sakara ar apžēlošanas darbu viņa labā, tāds noziedzieks tiks tiesāts pēc saviem darbiem, kas nav bijuši pareizi.
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 22:00:36
Svētais
Koņčai mudriķ! Kādā veidā noziedznieka labā vai sliktā dzīve var būt posms apžēlošanas sprieduma pasludinājumā? Kā ir iespējams ceļot laikā? Jāsauc marsieši palīgā?
Svētais
# Iesūtīts: 2010.11.04 22:04:15
Konfesionāls luterānis
Kādā veidā noziedznieka labā vai sliktā dzīve var būt posms apžēlošanas sprieduma pasludinājumā?


ļoti tiešā veidā.Mēs visi topam apželoti 100% pateicoties Jēzus darbam mūsu labā, ko mēs caur ticību pieņemam. Mums nav nekāda nopelna pie tā, kā vienīgi tas, ka caur ticību esam to saņēmuši. Taču pēc šī apžēlošanas darba, ja mūsu dzīvē neparādās labie ticības darbi, tad mēs esam tukši cilvēki un tiksim tiesāti pēc mūsu darbiem. Par to runā Jēkabs ka ticība bez darbiem ir nedzīva.
Svētais
# Labojis Svētais: 2010.11.04 22:11:25
Konfesionāls luterānis
Jēzus piemērs ir ar cilvēku, kam atlaida lielu naudas summu ( apžēloja), tomēr viņš savā dzīvē neeksponēja tālāk šo apžēlošanas darbu ar saviem labajiem ticības darbiem un neatlaida parādu savam darbabiedram. Tad saimnieks dzirdēdams par šādu kalpa rīcību nodeva viņu mocītājiem ( viņš saņēma taisnīgu sodu par savu rīcību) , neskatoties uz to, ka pirms tam tika apžēlots.
Konfesionāls luterānis
# Labojis Konfesionāls luterānis: 2010.11.04 23:06:25
Svētais
Kur tieši jau nolasītā apžēlošanas rakstā kā posms parādās noziedznieka vēl priekšā stāvošā dzīve?

Konkordijas formulas Epitome/VG 475-476:

"Tādējādi mēs ticam, mācām un apliecinām, ka šī ir mūsu taisnība Dieva priekšā, tas ir - ka Dievs piedod mums grēkus no tīras žēlastības bez kādiem mūsu iepriekšējiem, tagadējiem vai nākamajiem darbiem, nopelniem vai cienīguma, dāvina un pielīdzina mums Kristus paklausības taisnību. Šīs taisnības dēļ mēs tiekam uzņemti Dieva žēlastībā un uzskatīti par taisniem.
..
Mēs ticam, mācām un apliecinām, ka pēc Svēto Rakstu izteiksmes veida vārds "taisnot" šajā artikulā nozīmē to pašu, ko pasludināt grēku piedošanu..
"

Ja Bībelē attaisnošana = grēku piedošanas pasludinājums, tad kur šajā pasludinājumā var parādīties svētdarīšana? Jo ja svētdarīšana ir posms taisnošanā, tad grēku piedošanas pasludinājumam būtu jāizklausās apmēram šādi: "Tev tavi grēki ir piedoti Kristus nopelna un tavu labo darbu dēļ."
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.04 23:49:26
H. Zasse Kas ir luterisms? 100.-101. lpp.:

Kad vairāk nekā 8000 vācu mācītāju parakstīja Konkordijas formulu, luteriskās baznīcas raksturs nebija mainījies. Bet tās raksturs bija skaidri izteikts jau Augsburgas ticības apliecības vārdos, kas arī turpmāk piederēja evaņģēliski luteriskās baznīcas kā konfesionālas baznīcas būtībai: ar skaidri noteiktu baznīcu robežu tā nošķīrās ne vien no Romas baznīcas un fanātiķiem, bet arī no kalvinistiskā tipa reformētajām baznīcām.

Šī vecās luteriskās baznīcas izšķiršanās bija baznīcas mācības uzskati un nekas cits. Vēlāk tas vairs nav ticis saprasts.”
Svētais
# Labojis Svētais: 2010.11.05 09:06:05
Konfesionāls luterānis
Mēs runājam par dažādām lietām un nesaprotamies.

Attaisnošana = grēku piedošanas pasludinājums. Tam es pilnīgi piekrītu. Svētdarīšana jeb ticības darbu izpausme cilvēka dzīvē ir nepieciešama tam nolūkam, lai parādītu mūsu attaisnošanas jeb grēka pasludināšanas rezultātu mūsu dzīvē. Bez šiem darbiem mūsu ticība ir nedzīva, jo velns arī tic. Ticēšanai pazūd jebkāda nozīme. Tāpēc saskaņojot šīs divas atklāsmes var redzēt to, ka mūsu dzīvē darbiem ir ļoti liela nozīme, bet ne tajā kontekstā lai sasniegtu taisnošanu! Tāpēc Jēkabs vēršas strikti pret tiem, kas tic , bet viņu dzīvē nevar redzēt ticības darbus. No šī aspekta, pat ja tu un es apliecinam Jēzu Kristu par mūsu Kungu un Glābēju, tad tomēr Kungs tiesas dienā iztiesās mūsu ticības darbus vai tie ir bijuši atbilstoši mūsu ticībai Jēzum. Vēlreiz uzsveru, ka plika ticība bez darbiem Kunga priekšā ir nedzīva. Darbi ( pēc Jēzus attaisnošanas darba ) iet rokrokā ar 100% Jēzus attaisnošanas un glābšanas darbu mūsu dzīvēs, un šo 100% attaisnošanas darbu mēs tāpat 100% esam pieņēmuši bez mūsu darbu līdzdalības un tikai uz 100% ticības pamata. Taču, lai apliecinātu šo pamatu , ko esam ieguvuši mēs darām ticības labos darbus un ja mums tādu nav, tad Jēzus mūs tiesās pēc mūsu darbiem un mūs izmetīs galējā tumsībā, jo nebūsim darījuši to, kas bija jādara.( Piemērs ar kalpu kuram bija iedota nauda un viņš neizmantoja to, kas viņam bija)

Tiesāšana pēc darbiem(Mat.16:27;Rom.2:6;Atkl.2:23;Atkl.20:12;Atkl.20:13;Atkl.22:12)
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.05 09:28:01
Svētais
Ko tu saproti ar vārdu ticība? Tikai, lūdzu, neķeries uzreiz pie darbiem. Ebr. 11:1 Jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Kur te darbi? Vai darbi ir tas, "kas cerams" un "neredzamās lietas"?

Citiem vārdiem: kas ir tava taisnība Dieva priekšā? Tikai Kristus vai Kristus + tavi ticības darbi?

KF; Par ticības taisnību Dieva priekšā/VG 552-553:

"..atjaunošana, svētošana, tikumi vai labie darbi nav.. mūsu taisnība Dieva priekšā, nedz arī tie var tikt padarīti par mūsu taisnības daļu vai cēloni vai kā citādi ar kādu nosaukumu, vārdu vai ieganstu iesaistīti artikulā par taisnošanu kā nepieciešami un piederīgi, bet .. ticības taisnība pastāv vienīgi grēku piedošanā, no tīras žēlastības, tikai Kristus nopelna dēļ.
..
Bet Jēkabs, kā [ATA] Apoloģija saka, runā par to darbiem, kuri jau tapuši taisnoti caur Kristu, samierināti ar Dievu un caur Kristu saņēmuši grēku piedošanu."
Svētais
# Iesūtīts: 2010.11.05 09:31:50
Konfesionāls luterānis
Es tev piekrītu.
Mana taisnība ir 100% Dieva priekšā Kristus bez maniem ticības vai jebkādiem citiem darbiem.

Jēkabs, kas runā par to darbiem, kuri jau ir taisnoti caur Kristu utt. Tam arī pilnībā piekrītu. Taču es uzsveru, ka bez šiem darbiem par kuriem runā Jēkabs, ja viņi neseko mūsu dzīvēs pēc taisnošanas darba uz ticības pamata, tad mēs topam tiesāti un izmesti galējā tumsībā, jo šiem darbiem ir milzu nozīme mūsu dzīvēs. Skat.iepriekš skaidrojumus.
Aivars
# Iesūtīts: 2010.11.05 09:34:58
Svētais
Tavs pestīšanas modelis tad ir tāds, ka vienreiz mūžā Dievs tev piedod, bet tālāk jau viss no Tevis atkarīgs - Tev jābūt jau perfektam un bezgrēcīgam, lai iemantotu Dieva laipnību?
Konfesionāls luterānis
# Iesūtīts: 2010.11.05 09:38:00
Svētais

Kā cilvēks (kurš taču nav Dievs un nespēj ielūkoties sirdī) var noteikt, vai cita cilvēka darbi ir darīti ticībā vai neticībā?
<< 1 ... 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 ... 21 . 22 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 14 , pavisam kopa bijuši: 1768