atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Luterāni - katolis - atkal luterānis?
Paulus
Iesūtīts: 2009.07.06 20:08:44
Brāļi un māsas Kristū!
Vēlējos vaicāt padomu jautājumā, kas mani nu jau pāris gadus nomoka. Iespējams, muļķīgi ir to vaicāt šeit forumā, bet nu lai...
Jautājuma būtība: cik pareizi, patiesi un godīgi ir piederēt kādai kristigai konfesijai, kuras ticības pamatpatiesībām pilnībā nespēj piekristi, nespēj teikt Āmen visam, ko tā māca?
Lai visu vēl vairāk sarežģītu, paskaidrošu, ka apzinātā vecumā kristījos LELB, bet tad pēc pāris gadiem konvertējos un nu esmu katolis. Diemžēl, esmu tāds "evanģēlisks katolis", jo man tiešām sagādā problēmas vairākas RKB dogmas.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .
AutorsZiņas teksts
Aiko_Saule
# Labojis Aiko_Saule: 2009.07.13 11:41:36
Paulus

Jautājuma būtība: cik pareizi, patiesi un godīgi ir piederēt kādai kristigai konfesijai, kuras ticības pamatpatiesībām pilnībā nespēj piekristi, nespēj teikt Āmen visam, ko tā māca?

Tātad cik noprotu Tavs garīgais ceļš ir bijis no austrumiem uz rietumiem - rietumos ieradies LELB - tad devies uz centru - RKB - bet nenonāci RKB centra centrā aizšāvi garām.
Protams garīgajos ceļojumos ir novērojama harmonijas palielināšanās vai samazināšanās, katra ceļotāja personīgajā realitātē. Ar personīgo realitāti es saprotu - visu parādību summu, kuras būtnes gars spēj uztvert apzinīgi un saprotoši un intuitīvi utt. Nu lūk - ja būtne ieceļo kādā no egregoriem - piemēram egregorā LELB - tad uz ceļotāja realitāti ir egregora LELB starojums - kurš ir ar konkrētu frekvenci 70Hz - bet ceļotāja relitātes starojuma frekvence ir piemēram 78Hz. Tad ar laiku kļūst slikti no frekvences, kura nav tādi pati, kā ceļotāja realitātē. Tad ceļotājs pamet to lauku - un dodas meklēt sev līdzīgo lauku, kuram būs tāda pati frekvence kā ceļotāja realitātē. Tad nonākam pie egregora RKB - un egregoram RKB frekvence ir 78,54323410976237 Hz. Un nu padzīvojot šajā laukā - atklājas detaļas - ka tomēr aiz komata kaut kas nesakrīt - un ka aiz komata kāds skaitlis ir vēl nepareizs un bez loģiska izskaidrojuma un ka izskaidrojumu nezina neviens latviešu tautā. Ja viss tiktu izskaidrots - tā, ka varētu saprast visu tad gan es būtu sasniedzis savu mērķi - tad es zinātu, kā ir pareizi dzīvot un tad es būšu labs - svēts bezgrēcīgs - bieži domā ceļotājs. Bet šeit nāk Svētais Īstenības gars - un uzdod jautājumu - bet kā ir Īstenībā ? Un tad ceļotāja gars nemelojot sev un Svētajam Īstenības garam - saka - nu redzi neviena mācība nespēj man iemācīt dzīvot uz planētas Zeme - pareizi - un svēti, jo es tagad neesmu svēts un es tagad grēkoju. Un Svētais Īstenības gars - novērtē ceļotāja vienu no vērtīgākajām īpašībām - spēju nemelot sev un būt atklātam Svētā Īstenības gara priekšā. No šejienes - ja ceļotājs melos sev savā realitātē - viņš nederēs arī RKB, jo ja melo savās mājās tad melos arī ciemos. Lūk kritērijs - nemelot un nesagrozīt īstenību - ja nepatīk kādas no dogmām - tad tā arī ir - un pareizāk ir pateikt, ka nevar piekrist nekā melot sev un Svētajam Īstenības garam. Īstenība ir liela - un Īstenību var iepazīt ar laiku - īstenībā ir daudz parādību un ir vajadzīgs laiks, lai visu īstenību saprastu un iepazītu tādu, kāda tā ir. Tad nāk gars Aiko_Saule un stāsta no savas pieredzes saviem novērojumiem no Īstenības. Ir daudz ceļotāji - kuri sapulcējas vienā draudzē - un katrs ceļotājs ir ar savu personīgo dogmātisko sistēmu. Ja iedziļināsies - tad redzēsi, ka vairums gadījumos indivīda dogmātiskās sistēmas viena no otras atšķiras tā, ka viņu realitātēs tikai viena vai divas dogmas ir vienādi atzītas divās realitātēs. Piemēram, divās realitātēs tiek atzīta dogma, ka JHVH ir trīsvienīgs, bet vienā netiek atzīts, ka Jēzus ir patiess cilvēks un patiess JHVH vienlaicīgi - citā netiek atzīts, ka Tēvs un Dēls un Svētais gars ir līdzvērtīgi. Un tomēr šie - ar dažādi atzītām un neatzītām dogmām - sapulcējas - vienā vietā - pie vissvētākā sakramenta - JHVH, kur arī ar laiku sasinhronizē savas dogmātiskās sistēmas - un kļūst vienoti savā starpā un ar JHVH - un piepildīsies Jēzus Lūgšana - Lai viņi ir viens - tas nozīmē lai viņi ir ar vienu dogmātisko atzīto personīgo sistēmu - tad viņi būs vienprātībā. Ar laiku JHVH atklāj - loģiski neizskaidrojamās parādības, kuras atrodas ĪStenībā un pašā JHVH.
Ja tiek meklēts atskaites punkts - tad arī atskaites punktu atradīsi - bet ja tiek meklēts JHVH tad tiks atrasts JHVH. Kad tiek atrasts JHVH - tad atskaites punkts ieņem pareizo vietu un viss sakārtojas pareizi un atklājas tāds, kāds Tas ir un ja nepietiek ar visu kas ir - tad vēl var iepazīties ar pašu JHVH - un tad ir viss iepazīts, ko vien iespējams iepazīt. Kad tas ir izdarīts - tad sākas mūžīgā dzīvošana svētlaimīgi un tie ceļotāji, kuri ir saņēmuši šādu vai līdzīgu atklāsmi - ir JHVH vadīti jau tagadnē uz planēta Zeme - un dzīvo JHVH valstībā - tautas valodā debesīs. Lūk līdz ar Jēzu Kristu JHVH valstība ir nonākusi uz planētas Zeme - un visas būtnes, kuras ir iegājušas šajās debesīs - šajā valstībā ir tādas, kuras ir uzņemtas debesīs uzņemtas JHVH valstībā - un Jaunava Marija ir uzņemta debesīs līdz ar visiem, kuri ir komūnijā ar viņu un tas nozīmē, komūnijā ar JHVH, jo JHVH ir komūnijā ar Mariju un visiem, kuri ir komūnijā ar JHVH. Ja esi komūnijā ar JHVH arī Tu esi debesīs uz planēta Zeme - JHVH valstības loceklis. Lūk šī ir Jaunā Jēruzāleme, kura nokāpj no Debesīm no JHVH. JHVH ir tas, kurš ir visu spēcīgs un visu varens - un viss notiek tā, kā JHVH grib un ko JHVH gribēs, tos uzņems debesīs - tad, kad JHVH gribēs un tādā veidā, kādā to gribēs un šo uzņemšanu atklās tiem, kuri būs gatavi - pietiekami attīstījušies, lai saprastu - jo vecumam pieaugot - rodas spēja saprast - lūk arī mēs esam kā mazi bērni JHVH priekšā - un JHVH Svētais gars mūs māca vada visā Īstenībā un sevī - mūžīgi - mūžīgā ceļošana - dzīvojot - jo mēs esam un ir JHVH kurā būt - un dzīvot. Un šeit JHVH dod baušļus - kurus ievērojot šī mūžīgā dzīvošana nav ciešanu pilna - un JHVH šos likumus netur zem pūra - JHVH tos sludina un dod par brīvu. Protams tie, kuri šo likumu jēgu nesaprot - tie tos lieto daļēji vai vispār nelieto. Un kuri nelieto - tie dzīvo elle un piedzīvo ciešanas slimības un mokas paaudžu paaudzēs - bet kuri lieto tie pilda baušļus. Lūk - JHVH ir bijis labvēlīgs un neatstāja neziņā deva likumus, kā dzīvot bez ciešanām uz šīs planētas Zeme.
Lūk Jēzus šo bauslību piepildīja - un parādīja, ka tie, kas grib dzīvot JHVH valstībā - tie arī kā Jēzus var izpildīt bauslību un tas ir izdarāms. Protams neziņa, bailes un šaubas būs pretinieki baušļu izpildīšanai - jo tas viss saistās ar drosmi ieskatīties īstenībai acīs. Redzu Tev ir drosme atzīt - ka neesi tāds, kurš atzīsts visas RKB dogmas - tagad ir jāatzīst arī tas, ka JHVH Tev personīgi vēl nav atklājis visu dogmu patieso jēgu - kontekstā ar atklāsmi, ko JHVH ir atklājis cilvēcei kopumā. Šo cilvēcei atklāto atklāsmi viens idivīds var studēt visu savu mūžu - jo tā katru dienu palielinās - jo cilvēce tiek svētdarīta - JHVH Tevi vada pa Tavai attīstībai nepieciešamiem ceļiem - katru vada savādāk - katru individuāli un kad visi būs svēti darīti - mēs visi būsim patiešām svētlaimīgi - pagaidām šī svētlaime ir daļēji piedzīvojama uz planēta Zeme, jo vēl ir daudz tādu, kuri nezina un nepazīst JHVH un nezina ka JHVH ir visu varens un taisnīgs, jo nav vēl attīstījušies, lai būtu gatavi akumulēt JHVH valstību sevi, jo mazi bērni dara sliktu - tāpēc, ka mazi un nezina, ko tie dara.
indriķis
# Labojis indriķis: 2009.07.13 12:26:44
bitukas , laba teoloģija jau ir komforta zona.
Atceros, kā es būdams tāds entuziasts, atgriezies luterāņu baznīcā, pirmoreiz sastapos ar Luteriskajās ticības apliecībās balstītu teoloģiju. Tāds miers (komforts) iestājās, ka vai..
Tā jau tas šaurais ceļš ir draņķīgs, pats kā nabaga grēcinieks - draņķīgs, daļa no ceļabiedriem -draņķi un ja vēl teoloģija draņķīga, tad ir vāks..
Starp citu, es esmu pārliecināts, ka tevis minētie vīri cenšas sludināt Evaņģēliju, kā nu kurš saprot, bet teoloģija ir visai precīza zinātne, piemēram , paņem prom mācību par Sakramentiem un viens otrs nabaga cilvēks sapīsies savās izjūtās..
Alucard
# Iesūtīts: 2009.07.13 12:38:44
> jo kas tā par mīlestību, kas spiež cilvēkus grēkot pret ticību un sirdsapziņu, liekot sacīt āmen, kad tiek dots gods elkiem

Ja mīli, tad mīli ar visām blusām, lai arī pašas blusas nemīli.
lohs74
# Labojis lohs74: 2009.07.13 23:12:34
a_masiks
Kompromiss ir kompromiss. Abi piekāpjas, panākas pretī robežškirtnei.
Aebet, kāds var būt kompromiss, ka vienam viena konfesija, 2.-cita?
Panākot soli pretim, paliek pa vidu un nav nevienam. Jeb aiziet uz trešo (reāls kompromiss-ja nav tad nav nevienam.fui).
Drīzāk tāda gadīj, tur kāds kaut ko nav sadzirdējis vai arī ir pārpratis.
hmm...j. ps. es Ne par Paulus gadījumu
Mulders
# Iesūtīts: 2009.07.14 12:29:43
a_masiks, bet vai tu pieļauj arī, ka šīs brīvās izvēles rezultātā tavi bērni top par 100% kristiešiem un apmeklē baznīcu katru svētdienu?
Mulders
# Iesūtīts: 2009.07.14 12:53:34
a_masiks, hehe tā būtībā ir cita tēma, kādreiz moš uz pirxtiem uzmetīšu kur ir podļanka!
lohs74
# Iesūtīts: 2009.07.14 13:44:14
a_masiks
> Ja es, piemēram, precētos ar kristieti - mums būtu jāvienojas, ka
> es nečakarēju viņas ticību, viņa - manu pārliecību.
Tur jau tā sāls; bet dažkārt (ja ne parasti) kādam (ja ne pat abām pusēm) ir "vajadzība" pārveidot otru par `pareizākās` konfesijas piekritēju. Tas jau, laikam, vairāk saistās ar spaidiem [ja argumentācija nelīdz].
J`pp.
lohs74
# Iesūtīts: 2009.07.14 13:48:25
Visvienkāršāk ir tiem, kam ir /pofig/. Tad `ejam-šur-ejam-tur-gandrīz-neejam-nekur`.

Bet, FM uztvērēju/raidītāju noskaņo nevis uz 87MHz, bet cenšamies konsekvanti 87MHz +/-0.2*10^2Hz (konkrētā feq.kā piemērs), un pīxtam, ka nav īstie Hz....
lohs74
# Iesūtīts: 2009.07.16 11:22:23
a_masiks
...es kaut kur tepat kaut ko līdzīgu lasīju fõrumā. iepatikās ideja, ka atšķirība ir par tik sīkām vienībām, ka tā ietekme nav būtiska pie lietas jēgas. J.
Krii_stiine [81.198.160.53]
# Iesūtīts: 2009.09.17 14:15:56
Paulus mani nomoka tieši tas pats, kas tevi. Piederu katoļu konfesijai - bet nesaku ,,āmen``, kad priesteris saka lūgšanu ,,esi sveicināta``, nemetos ceļos un nelūdzos to jaunmodīgo lūgšanu ,,par Jēzus sirdi, kas turpinās ar marijas pielugšanu``. Un kopš pārcēlos uz Rīgu, tad tajā katoļu draudzē, kur eju uz misi priesteri runā apmēram šādi ,,jums jāvar, jums jākļūst, jums jāmīl, centieties , dariet , mīliet utt.`` Un paliek tāds milzīgs smagums - es taču kādreiz centos, bet tas viss noveda mani `tādā rezignācijā - jā es ticu Kristum, bet nevaru sevi tā pārveidot, lai kļūtu Viņam pieņemama. Un kādu laiku tā arī dzīvoju - ar domu, ka būt Dieva bērnam ir nenormāli smags darbs, biju pazaudējusi tai laikā bērnišķīgo ticību un uzticēšanos Kristum.
Krii_stiine [81.198.160.53]
# Iesūtīts: 2009.09.17 14:19:59
Bet Kristus jau savas avis nepamet, un nu, es turos pie Jaunās derības vēsts - ja es esmu pieņemama Dievam, tad tikai , Kristus nopelna dēļ. Man nav nekā, ko Dievam dot par savu glābšanu, kā tikai pateicība un vēlreiz pateicība.
Nu lūk, un tā nu es arī apsveru sevī domu par konvertēšanos luterāņos. Rītdien došos izrunāt visu šo ar priesteri
Krii_stiine [81.198.160.53]
# Iesūtīts: 2009.09.17 14:27:26
Donachka nu acīmredzot labo darbu nopelnu teoloģija plaukst un zeļ daudzās draudzēs . jocīgi - harizmāti taču ir tie, kas turās tikai pie rakstiem - jeb nē? Mani ļoti uzmundrināja jūsu foruma sarunas - guvu apliecinājumu, ka neesmu es vienīgā tāda.
Mulders
# Iesūtīts: 2009.09.17 14:28:21
Krii_stiine... Viena no Dievbijiibas stadijaam... kad Dievs laupa muusu elkus... mees pie tiem ejam un ejam... bet tie vairs neatbild, nesargaa nedod mums remdinaajumu... Dievs mums atnjem visu, lai instinktiivi kjertos piekjertos pie vieniigaa, kas ir stabils - Dievs!

Zinaama sajuuta!
nekogudrunepateikšu
# Iesūtīts: 2009.09.17 14:42:59
Apsveicu Jūs, māsas, ar "iestāšanos "knapo" kristiešu pulciņā"!

Iekopēšu savas domas, ko jau rakstīju citā diskusijā (šis jautājums, kā redzams, ir svarīgs daudziem):

Es esmu piedzīvojis, kā draudze tiek vesta prom no Evaņģēlija - no vienkāršas un skaidras mācības par to, ka esam pestīti caur Jēzus Kristus upuri. Starp citu, zinu kādu RKB draudzi, kur cilvēki ir pamatīgi iebaidīti - viņi nemitīgi tiek apstrādāti, ka jādara tas un jādara šitas, lai viņi kļūtu cienīgi sasniegt mūžīgo dzīvi. Tas izskatās traģikomiski, kā draudzes locekļi, gandrīz grūzdami zemē savus brāļus un māsas, skrien kalpot, lai parādītu, cik Dievs viņiem ir svarīgs...
Kā galveno problēmu mācībā es pamanīju - ne jau marioloģiju, bet reliģiju - mācību, ka mums ar savu darbību jāsasniedz attiecīgais līmenis, lai kļūtu Dievam pieņemami! Un tad nav grūti piespēlēt da jebko - Mariju, svētos cilvēkus, īpaši svētītus priekšmetus, mūsdienu vēstījumus no Marijas - jebko, jo ar Jēzu, lūk, vien nepietiek!!!
Tas viss nāk no LEPNĪBAS! Un tā var iezagties ne tikai RKB, bet jebkurā draudzē, jebkurā cilvēkā. Tā ir lepnība, kas cilvēkam liek pašam darīt, un nepieņemt, ka viņa vietā izdara cits. Lepnības dēļ arī nevaram pieņemt, ka pašu svarīgāko - GLĀBŠANU - saņemam pilnīgi bez mūsu nopelna. Ja tam neticam, sākam rosīties...

Es pamazām sāku saprast vienu lietu - mums šajā pasaulē nav jābūt visam brīnišķīgi un skaisti, gan paši nebūsim tik cienīgi Dieva bērni, kā gribētos, gan draudzes un to mācītāji. TĀPĒC - ja mainu draudzi, tad ne tāpēc, ka vēlos visu perfektu - tā šeit nekad nebūs (!) - vēl nenonācis nākošajā draudzē varu jau domāt par aiznākošo... Tāpēc vienalga, ko daru, daru nevis savu iegribu dēļ, bet par PATIESĪBU! Vienmēr būs kādas atšķirības un nianses, mums jāiemācās atsķirt būtisko no nebūtiskā. Mīļi iesaku uzmanīties tad, ja nianses sāk vest prom no JĒZUS!!!
Jā, tas nozīmē, ka var neklāties viegli, bet, ja skatāmies uz pirmajiem mācekļiem - viņi cieta daudz un pat mira par PATIESĪBU - par JĒZU KRISTU!!!
Svētais
# Iesūtīts: 2009.09.17 14:55:36
Paulus Svarīgi, ka vari ticēt Dieva Vārdam cik iespējams vairāk, jo visās denominācijās būs kaut kādas nepilnības, kuras, ja ir "nebūtiskas" - tādas ar kurām vari sadzīvot, tad nekas.
Paulus
# Iesūtīts: 2009.09.19 22:28:15
Krii_stine,
jā, ticības māsa, neesi Tu viena tāda - "pārāk evaņģēliska" - RKB.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 .

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 85 , pavisam kopa bijuši: 473885