atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par ticību Bībele par Muhamedu
Abu Safija
Iesūtīts: 2009.06.26 01:36:10
Viņš nāks “ar desmit tūkstoši svētajiem” (Mozus 5. grāmata 33:2*)
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 21 . 22 . >>
AutorsZiņas teksts
Mulders
# Iesūtīts: 2009.07.02 18:27:22
jā... šausmas un posts ar to nemainīgo Dieva vārdu, pastāvīgi mainīgajā pasaulē. Tikko tas vārds ir pareizs un patiess, tā pasaule ņem pagriež pakaļu, ij viss ir kājām gaisā.... ne vairs patiess, ne pareizs, nekā...

Saucaas Kontexts
Ingars
# Iesūtīts: 2009.07.02 18:28:31
a_masiks
es saprotu, ka Abdullāh nav iepazinies ar kristīgo mācību, bet tu pats esi teicis, ka kaut ko sajēdz no tās, tad varbūt būsi arī pamanījis dažu cepšanos par tādu vārdiņu kā KONTEKSTS

Raksti skaidro rakstus un bībele interpretējama bībeles gaismā

Mateja evaņģēlijs 5. nodaļa
38 Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu.
39 Bet Es jums saku: jums nebūs pretim stāvēt ļaunajam; bet, kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru.
40 Un, kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni.
41 Un, kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to paej divas.
42 Dod tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties.
43 Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst.
44 Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā,
45 ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni, jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem.
46 Jo, ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda alga jums nākas? Vai muitnieki nedara tāpat?
47 Un, kad jūs sveicināt tikai savus brāļus, ko sevišķu jūs darāt? Vai muitnieki nedara tāpat?
48 Tāpēc esiet pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs.

Vecajā derībā bij bauslības likums, lai cilvēki mācītos bijību Dieva priekšā un saprastu, kas ir Dieva taisnība, lai aptvertu cik ļoti viņi ir nespējīgi pildīt bauslību (ko muslimi nav aptvēruši)

Bet, kad Dievs pavēlēja nogalināt kādas tautas pat sievietes un bērnus, tad tas bij tādēļ, ka Dievs redzēja nākotni - šie bērni izaugtu un novestu israēlu no ticības. Dievam ir tiesības tā rīkoties, jo Viņš visus ir radījis un patiesībā visi ir pelnījuši tādu likteni, arī zīdaiņi, jo ikviens mēs piedzimstam ar iedzimto grēku un esam ļauni un samaitāti jau no mātes miesām

Lūkas 13
1 Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas Viņam stāstīja par galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem.
2 Un Viņš tiem atbildēja un sacīja: "Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā visi pārējie galilieši, tāpēc ka tie to cietuši?
3 Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā.
4 Jeb vai jums šķiet, ka tie astoņpadsmit, uz kuriem krita Ziloas tornis un tos nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzālemes iedzīvotāji?
5 Es jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, jūs visi ņemsit tādu pašu galu."
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 18:34:17
Ingar ,ja es tev iedotu pa purnu ar kulaku,tu pieceltos un pagriezstu otru vaigu??
abdullāh
# Labojis abdullāh: 2009.07.02 18:35:53
Mulder Islāmā ir aizliegts nogalināt civilos un dedzināt ražu,bet ja kāds to dara tad tā ir vinā nevis Islāma problēma.
Eģipte nav Islāma ,bet franču konstitūcijas valsts,kuras režīmu baro un uztur evanģēliskais ASV režīms.

Es esmu Mulder savās mājās,3 planēta no saules..
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 18:40:29
8. Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных.

9. Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их себе в помощники и друзья, являются беззаконниками.(Kurān)
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 18:42:23
74 Пусть сражаются на пути Аллаха те, которые покупают (или продают) мирскую жизнь за Последнюю жизнь. Того, кто будет сражаться на пути Аллаха и будет убит или одержит победу, Мы одарим великой наградой.
75 Отчего вам не сражаться на пути Аллаха и ради слабых мужчин, женщин и детей, которые говорят: «Господь наш! Выведи нас из этого города, жители которого являются беззаконниками. Назначь нам от Себя покровителя и назначь нам от Себя помощника?»
76 Те, которые уверовали, сражаются на пути Аллаха, а те, которые не уверовали, сражаются на пути тагута. Посему сражайтесь с помощниками сатаны. Воистину, козни сатаны слабы.(Kuran sura Nisa)
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 18:42:58
По этой причине Мы предписали сынам Исраила (Израиля): кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям. Наши посланники уже явились к ним с ясными знамениями, но многие из них после этого преступили границы дозволенного на земле.
33 Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его Посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть убиты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в Последней жизни для них уготованы великие мучения.
34 Исключением являются те, которые раскаялись и вернулись до того, как вы получили власть над ними. Знайте же, что Аллах – Прощающий, Милосердный.
35 О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите пути приближения к Нему и сражайтесь на Его пути, – быть может, вы преуспеете.
Sūra AlMāida
abdullāh
# Labojis abdullāh: 2009.07.02 18:44:08
190 Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, но не преступайте границы дозволенного. Воистину, Аллах не любит преступников.
191 Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство. Но не сражайтесь с ними у Заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в ней. Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим!
192 Но если они прекратят, то ведь Аллах - Прощающий, Милосердный.
193 Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то враждовать следует только с беззаконниками.
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 18:49:38
un par šo pašu tēmu Bībele

10 Tad sapulce nosūtīja divpadsmit tūkstošus vīru no tiem stiprākiem vīriem un tiem pavēlēja, sacīdami: "Noejiet un nokaujiet ar zobena asmeni Jabešas, kas Gileādā, iedzīvotājus - gan sievas, gan mazos bērnus!
11 Bet šī ir tā lieta, kas jums ir jādara: visi vīri un visas sievas, kuras vīriem piederējušas, jums jāiznīcina." (Soģu 21)
----------------------------------------------
5 Un Mozus tiem sacīja: "Kā tas nākas, ka jūs esat atstājuši visas sievas dzīvas?
16 Redzi, viņas bija pēc Bileāma padoma kļuvušas par iemeslu tam, ka Israēla bērni sacēlās pret To Kungu Peora dēļ, tādēļ nāca mocība pār Tā Kunga draudzi.
17 Bet tagad nokaujiet visus bērnus, kas ir vīriešu kārtas, un nokaujiet visas sievas, kas vīru ir pazinušas un pie vīra gulējušas;
18 bet ikvienu sieviešu kārtas bērnu un tās sievas, kuras vēl vīru nav pazinušas, kuras nav gulējušas pie vīra, tās atstājiet sev dzīvas. (4.Mozus)
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 18:54:39
Tu saprati pareizi Ctulhu.
incognito
# Iesūtīts: 2009.07.02 18:57:31
Mees ljaujam savaas pilseetaas jums celt moshejas un sludinaat savu ticiibu un piekopt savu religjiju briivi, neierobezhojot. Veel vairaak, Islaamam Latvijaa ir tiesiibas salaulaat un taa ir atziita par oficiaalu religjiju... pret jums Latvija izturaas draudziigi...

Izskatās, Mulderam ir radies priekšstats, ka kristieši kādam kaut ko īpaši atļauj. Bet tā nav īsta taisnība. Visas augstāk minētās lietas notiek tāpēc, ka Latvija ir sekulāra valsts. Baznīca ir šķirta no valsts un reliģija ir katra cilvēka privāta darīšana.
Domāju, ja Latvija būtu kristīga valsts, piepildītos Ļedjajeva kunga sapņi un nekādas tolerances pret citāditicīgajiem nebūtu.
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 18:59:47
kad Latvijā pie varas bija kristieši uz sārta varēja sadedzināt par dzimumzīmi ne tajā vietā un to,ka nogulēja svētdienas sprediķi.
starp citu latvijā raganu medības bija luterāņu privilēģija
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 19:07:49
Islāma valstī nāvessods pienākas tikai laulātajiem un par ārlaulības sex aktu publiski,ja to dara mājās atbistoši šariātam tevi neviens nevar sodīt,pat ja ir bijušu 3 liecinieki
incognito
# Iesūtīts: 2009.07.02 19:11:01
abdullāh
Islāma valstī nāvessods pienākas tikai laulātajiem un par ārlaulības sex aktu publiski,ja to dara mājās atbistoši šariātam tevi neviens nevar sodīt,pat ja ir bijušu 3 liecinieki

Tātad publiskie homoseksuālistu nāvessodi Irānā ir pret islamu?
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 19:27:34
ja *****s publiski veic dzimumaktu,vai atzīstas ,ka ir *****s ,vai aicina citus uz kakas stumdīšanau viņam pienākas publkisks nāvessods.
par izvarošanu nāvessods ir izvarotājam.
p.s. Mūsdienās neeksistē neviena Islāmiska valsts un judo-kristīgā pasaule izmanto visu savu mēdiju un militāro spēku,lai tāda neparādītos
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 19:39:24
Saudija un emirāti uz 90%,bet Irāna vispār ir šīītu nevis muslimu valsts
šiīti ti paši kristieši tikai Jēzus vietā viņiem Alī muhammada brālēns.
incognito
# Iesūtīts: 2009.07.02 20:00:44
abdullāh
Tu esi sunnīts?
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 21:00:29
Esmu muslims.
incognito
# Iesūtīts: 2009.07.03 08:58:30
abdullāh
Kā sanāca, ka esi kļuvis muslims? Tas tomēr ir visai eksotiski priekš Latvijas.
Rausītis
# Labojis Rausītis: 2009.07.03 09:03:59
abdullāh
Islāma valstī nāvessods pienākas tikai laulātajiem un par ārlaulības sex aktu publiski,ja to dara mājās atbistoši šariātam tevi neviens nevar sodīt,pat ja ir bijušu 3 liecinieki

Tā nu gan ir (A)morāle!!!!
1) laulību pārkāpt "pa kluso" vai ar 3 lieciniekiem ir ok, tā var visu mūžu
2) 3 liecinieki - tas vēl nav publiski, bet ko 4 jau ir, ja?
3) pārkāpējam nav variantu nožēlot un atgriezties

Tas ir amorāli un nežēlīgi. brrr ..... bet tādus likumus nemaz nav grūti ievērot.
kurš te tagad taisās "apgaismot".
Pamēģini ievērto šo Mat. 5:28 -
27 Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev nebūs laulību pārkāpt.
28 Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī.


Tad sapratīsi, cik daudz tāds muslims var būt svēts.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 21 . 22 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 17 , pavisam kopa bijuši: 18104