atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par ticību Bībele par Muhamedu
Abu Safija
Iesūtīts: 2009.06.26 01:36:10
Viņš nāks “ar desmit tūkstoši svētajiem” (Mozus 5. grāmata 33:2*)
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 21 . 22 . >>
AutorsZiņas teksts
Mulders
# Labojis Mulders: 2009.06.30 10:07:41
Gnostikjis, ir arii taads uzskats... man arii shis uzskats patiik, laigan ir argumetnaacija, ka citaats ne paaraak sakriit ar origjinaalu kad ieskataas preciizaak... tak es ne par ne pret ne vienam ne otram uzskatam! Abi divi ir ticiibas analogjijas ietvaros!
Aivars
# Iesūtīts: 2009.06.30 12:24:04
Citāts, vismaz ja aplūkojam to netulkotā veidā, ļoti labi sakrīt ar oriģinālu, cik nu vispār 4 vārdu citāts, kas ievada daudz garāku tekstu var sakrist. Atliek vien pārdomāt, ko Jēzus ar šo norādi grib pateikt.
Uldis
# Iesūtīts: 2009.07.01 23:34:16
Pārdomām
Te, lūk, viens nāk ar tādu izteikumu: "Viņš nāks “ar desmit tūkstoši svētajiem” (Mozus 5. grāmata 33:2*)"

Izteikums tiek pamatots ar izvilkumu no Rakstiem: "Viņš nāks “ar desmit tūkstoši svētajiem” Lai vairotu ticamību, fragments tiek ielikts ******ās.

Bet padomāsim, ko nozīmē teikums: ar desmit tūkstoš svētajiem. Neko. Bet pirms šā izteikuma es varu ielikt ko vien gribu. Lūk, piemēram: saule uzlēks "ar desmit tūkstoši svētajiem"; vai, ievēlēsim parlamentu "ar desmit tūkstoši svētajiem", vai, no rīta celsimies "ar desmit tūkstoši svētajiem" utt.
abdullāh
# Labojis abdullāh: 2009.07.02 04:27:09
"Patiesības Gars" -ir trinitāriešu patvaļīgs tulkojums no aramejiešu Ahmad.
Līdz Jēzus (SAAS) nākšanai, izraēlieši vēl joprojām gaidīja 5. Mozus grāmatā 18:18 pareģoto pravieti, līdzīgu Mozum. Kad Jānis Kristītājs ( nāca, viņi jautāja vai viņš ir Kristus (grieķiski – Mesija (gaidītais, iezīmētais)) un viņš teica, “nē”. Viņi jautāja, vai viņš ir Ēlija un viņš teica, “nē”. Tad viņi jautāja viņam: "Vai tu esi gaidāmais pravietis?" un viņš atbildēja, "nē", kas acīmredzami norāda uz 5. Mozus grāmatu 18:18.
Jāņa evaņģēlijā (nodaļas 14, 15, 16) Jēzus runā par “Paraklētu” jeb mierinātāju, kas nāks pēc viņa un kurš būs Tēva sūtīts cits “Paraklēts”, kas mācīs jaunas lietas, kuras Jēzus laikabiedri nespētu nest. Kaut arī Paraklēts ir aprakstīts, kā patiesības gars (kas līdzinās Muhammeda ( slavenajam titulam Al-Amin- uzticamais), tomēr vienā paragrāfā viņš ir identificēts, kā Svētais Gars (Jāņa evaņģēlijs 14:26). Šāds apzīmējums tomēr ir pretrunā ar Paraklēta aprakstu. Bībeles vārdnīcas vārdiem runājot: “Šī informācija nepieļauj viscaur loģisku priekšstatu”. Jo, piemēram, tad nesakrīt gramatikas forma, jo ir lietota vīriešu dzimte, nevis citas grieķu valodas iespējas, kurām atbilstu „Svētais Gars”. „Svētais Gars” jau bija ar Jēzu , savukārt Jēzus runā par Paraklētu, kura pagaidām vēl nav, bet nāks tikai pēc Jēzus aiziešanas. Nejēdzīgi ir teikt, ka kristiešiem būtu vajadzīgs mierinātājs pēc viņuprāt labajām ziņām, ka Jēzus ir krustā sists. Viņiem tās ir labās ziņas, ko tur mierināt?
Vēsture stāsta, ka patiešām daudzi agrīnie kristieši saprata Paraklētu esam cilvēku un nevis garu. Tas varētu izskaidrot sekotāju reakciju pret kādu pretendējošo neatrodot viņā Jēzus izvirzītos kritērijus pret gaidāmo “Paraklētu”.
Paraklēts bija pravietis Muhammeds , pēc Jēzus Dieva sūtīts mierinātājs, palīgs, pamācītājs. Viņš apliecināja Jēzu , mācīja jaunas lietas, kuras nebija izpildāmas Jēzus laikā, viņš runāja to, ko dzirdēja (atklāsmi) un viņš dzīvo ar ticīgajiem (caur labi saglabātu mācību). Mācība tāda arī paliks, tāpēc ka viņš bija pēdējais Dieva vēstnesis, vienīgais Vispasaules Vēstnesis cilvēces apvienošanai zem Dieva un vešanai pa SAGLABĀTĀS Patiesības ceļu. Viņš pavēstīja par daudzām lietām, kuras piepildījās līdz pat sīkumam, kas ir Mozus dotais kritērijs, lai atšķirtu patieso pravieti no viltus pravieša (5. Mozus grāmata 18:22). Viņš (viņa vēsts) bija pasaules pārliecinātājs par grēkiem, taisnību un tiesu (Jāņa evaņģēlijs 16:8-11).
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 04:31:49
5. Mozus grāmata 33:1-2 apvieno norādes uz Mozu, Jēzu un Muhammedu Tā runā par Dieva (t.i. Dieva atklāsmi) nākšanu no Sinaja, celšanos no Seīra (iespējams Sairas ciemata pie Jeruzalemes) un atspīdēšanu no Pāranas. Pēc 1. Mozus grāmatas 21:21 Pāranas tuksnesīgajā apgabalā apmetās Ismaēls (t.i. Arābijā, konkrēti Mekā). Psalmu grāmatā 84:4-6 ir pieminēti svētceļnieki, kuri ir šķērsojuši Bekas (cits Mekas nosaukums) ieleju. (Tulkotāja piezīme: Dažās Bībeles versijās izmantojot samērā vāju argumentāciju, šis Mekas nosaukums tiek tulkots dažādos variantos.) Jesajas grāmata 42:1-13 runā par Dieva izredzēto. Viņa izredzētais un vēstnesis nesīs likumus, kurus gaidīs salās un “Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes.” 11 pants saista gaidāmo kādu ar Kedara pēcnācējiem. Kas ir Kedars? Pēc 1. Mozus grāmatas 25:13 ir Išmaēla otrais dēls, Muhammeda sencis.
Tas ,ka Pāvils tik ļoti neieredzēja Ismaēlu un viņa māti dieva plānus nekādi neizmainija.
Ingars
# Iesūtīts: 2009.07.02 09:03:45
abdullāh
Kurš no Muhameda pravietojumiem ir piepildījies?

Piepildījies ir Jēzus pravietojums par Svēto Garu

Joēla grāmata 3. nodaļa

1 Un tad notiks, ka Es izliešu Savu Garu pār visu miesu un jūsu dēli un jūsu meitas pasludinās nākamas lietas, jūsu vecaji redzēs atklāsmes sapņos, bet jaunie redzēs parādības.
2 Arī pār kalpiem un kalponēm Es izliešu tais pašās dienās Savu Garu.
3 Es parādīšu brīnuma zīmes pie debesīm un virs zemes: asinis un uguni, un dūmu mākoņus;
4 saule pārvērtīsies tumsībā un mēness asinīs, pirms nāks Tā Kunga lielā un briesmīgā diena.
5 Tad notiks, ka izglābs sevi ikviens, kas piesauks Tā Kunga Vārdu. Jo Ciānas kalnā un Jeruzālemē būs glābšana, kā to Tas Kungs apsolījis, arī visiem pārējiem, ko Tas Kungs būs aicinājis.

Kas arī notika - apustuļi runāja mēlēs, pravietoja, darīja lielas zīmes un brīnumus, kas notiek arī šodien.

Nejēdzīgi ir teikt, ka kristiešiem būtu vajadzīgs mierinātājs pēc viņuprāt labajām ziņām, ka Jēzus ir krustā sists. Viņiem tās ir labās ziņas, ko tur mierināt?

Tas ir Dieva Gars, kurš uztur ticību, jo kristietība māca, ka cilvēks pats par sevi nevar ticēt, bet vienīgi Dieva Gara spēkā. Šis Gars visu laiku bij klātesošs israēlam, taču tagad tas ir izliets ticīgo sirdīs, tāpēc vairs nav nepieciešama Vecās Derības kārtība, kas bija ticības uzturētāja līdz Jēzus nākšanai.

Te būs Jēzus saruna ar vienu no mācekļiem
Mateja evaņģēlijs 16. nodaļa
13 Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, Viņš vaicāja Saviem mācekļiem un sacīja: "Ko ļaudis saka par Cilvēka Dēlu, kas Viņš esot?"
14 Un viņi atbildēja: "Citi saka: Jānis Kristītājs, citi: Ēlija, vēl citi: Jeremija vai kāds no praviešiem."
15 Viņš uz tiem sacīja: "Bet ko tad jūs par Mani sakāt, kas Es esmu?"
16 Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja: "Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls."
17 Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja: "Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs.
18 Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.
19 Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs."

Lūk šī ir tā klints - ticība, ka Jēzus ir Dieva Dēls mūsu Pestītājs.

Abdullāh, man jums ir jautājums - kā jūs zināt, ka jums jūsu grēki ir piedoti, kā jūs zināt, ka nokļūsiet paradīzē? Jeb vai jums šķiet, ka par saviem grēkiem spējat maksāt? Vai nav rakstīts vecajā derībā, ka grēka alga ir nāve? Kaā tad jūs domājat ar to problēmu tikt galā? Bez asins izliešanas nav piedošanas - jebšu vai taisnīgais Allāhs tā vienkārši mums piedotu mūsu grēkus svētceļojuma vai labo darbu dēļ? Vai ar to ir pietiekami? Ja jau Viņš Pats ir sacījis, ka bez asins izliešanas nav piedošanas, tad vai nenāktos katram, kurš grēkus Mekā nožēlo, izliet savas asinis līdz pat pēdējai lāsei, kā to Allāhs ir pavēlējis?
Mulders
# Labojis Mulders: 2009.07.02 10:10:19
abdulla, Rakstos nav neviena norāde uz Muhamedu, kā vien tās, kur Kristus brīdina par viltus praviešiem, kas daudzus pievils, kuri tad nogalinās ticīgos, ar to domājot Dievam kalpojam... atslābsti, atšķirībā no Musulmaņiem, kuri daudzi prot citēt visu Korānu no galvas, bet pat arābu valodu nesaprot, tādējādi nesaprot ko paši citē, Kristieši ne tikai spēj rakstus lasīt, bet arī saprast, tāpēc paši Raksti kristieti veido par to cilvēku kas Dievam ir tīkams, kurpretī Islāmā tu paklausi visai tuftai kas nāk no anti-kristīgiem avotiem, tos pat nepārbaudot, tādējādi diskreditējot gan sevi personīgi, gan Islāmu, jo runā Islāma vārdā! Nez vai tavi skolotāji to atbalsta!
raimunds [91.200.65.140]
# Iesūtīts: 2009.07.02 12:00:48
Muhameds pārstāv primitīvu monoteisma konceptu, ieceldams vienīgā dieva kārtā arābu cilšu panteona galveno dievu-Allahu.
Arī sagrozītās atsauksmes uz patiesas Atklāsmes Svētajiem Rakstiem Vecajā un Jaunajā Derībās apliecina viltuspravieša Muhameda jebkādu pretenziju uz dievišķu autorizēšanu nepamatotību. Korāns, Habarda , Mormona un citu kultu grāmatas ir vienā plauktā liekamas, Bībele pavisam citā.
Ingars
# Iesūtīts: 2009.07.02 12:35:01
raimunds [91.200.65.140]
Tomēr jāņem vērā, ka Allahs ir tas pats Dievs, tikai arābu valodā. Vispār līdzīgi ir ar Samariešiem - arī viņi pielūdza jūdu Dievu, tikai bieži vien nepareizi, tāpēc arī piemēram bij tas gadījums, kad samarieši gan tika kristīti, taču, par zīmi, ka pestīšana nāk no jūdiem - Svēto Garu viņi saņēma pēc jūdu izcelsmes kristiešu, apustuļu Jāņa un Pētera roku uzlikšanas
Mulders
# Iesūtīts: 2009.07.02 12:37:57
Ingars, nevajag putrot vaardu ar to, ko shis vaards apziimee!

Vai Allahs apziimee to pashu Dievu, kuru pieluudz Kristieshi? Ja jaa, tad tev ir arguments, ja nee, tad kaada noziime, ka tu dazhaadas lietas sauc vienaa vaardaa? Tieshi tas arii rada konfuuzu, un mums ir zinaams tikai viens Gars, kursh par Dievu grib uzdoties, taapeec vinjsh nekad nenaak ar savu vaardu iisto, bet adoptee Dieva vaardu, jeb, ja nevar to, tad vismaz Gaismas Engjelja vaardu!
Ingars
# Iesūtīts: 2009.07.02 12:56:57
Mulders
Nu tādā kategorijā ja skatamies, tad arī varam sacīt, ka Jehovas liecinieki un mormoņi sludina citu Jēzu
Mulders
# Labojis Mulders: 2009.07.02 13:38:49
Ingars, nu bet taa jau arii ir Taapeec man ir ljoti lielas shaubas, vai Jehovas Liecinieks var tapt pestiits...

Jo kaa saka Kristus - Kas nepaliek MANII, tas kaa zars izmetams ugunii! Bet Kristus jau nerunaa, ka mums jaapaliek dajebkuraa zankjii, kas sevi par Jeezu sauc, bet tikai palikshana tajaa iistajaa, vieniigajaa Jeezuu, kursh 1 gadsimta Palestiinaa dziivoja un sludinaaja, ir pestiisihana!
abdullāh
# Labojis abdullāh: 2009.07.02 15:13:02
Allāh neparsa nekādas asinis,viņš ir Visžēlīgais un piedod jebkuram,kurš paprasa piedošanu un nožēlo nodarīto.
Ar Kurānu vispilnīgāko un vinīgo līdz mūsdienām saglabāto Svēto Grāmatu abrama ,Mozus un Jēzus Dievs atcēla visas iepriekšējās daļēji vai pilnībā nozaudētās,apzināti un tulkojumos izkropļotās(tai skaitA Tora ,Psalmi un Evnģēlijs.)Dieva Grāmatas
Tā kā ja agrākos laikos bija jāupurē dzīvnieki,lai iegūtu grēku piedošanu tad tagad pietiek veikt mazo apmazgāšanos un noskaitīt lūgšanu(tas aī ir upuris,sava laika ,iegribu un ūdens)
tev Mulder taisnība Allāh ,vienīgais Dzīvais Dievs ,Visuvarenais visuma Radītājs un Uzturētājs nav tas pats ,kas kristiešu pagāniskais Deus.
p.s. ja kāds vēl to nezin kristieši Sātanu saucat par Svēto Garu
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 15:26:51
par laimi Dievs skaidri norādīja,ka Kurāns ir pēdēja Dieva Tiešā runa cilvēcei un Muhammads pēdējais pravietis,.
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 15:40:55
Tora,Psalmi,Evanģēlijs un Kurāns ir neradītais Dieva Vārds ,kurš ir tika pat pilnīgs un nemainīgs ,kā pats Dievs .Dievs un Viņa atribūti ,kā arī Viņa Vārdi ir ārpus laika un telpas un Dievs ir perfekts Viņa plāns ir perfekts un tāpēc nemainīgs
Mulders
# Iesūtīts: 2009.07.02 15:56:00
Allāh neparsa nekādas asinis,viņš ir Visžēlīgais un piedod jebkuram,kurš paprasa piedošanu un nožēlo nodarīto.

Leeti var cauri tikt? Tad kaapeec juuseejie spridzina cilveekus? Tu tach biji kaadreiz neticiigs, bet tad tapi ticiigs? A ja tevi uzspridzinaatu pirms tu Islaamam pieveersies? Sanaak kaut kaa stulbi... juus pashi spridzinaat savus potenciaalos konvertiitus... Ko teix Allaahs, kad vinjsh tiesaas shitos karstgalvjus, kuri Allaaha tiesai pa priekshu skrien un pasham Allaaham ar pirxtu raada, kaa neticiigos tiesaat?

Mees tiesu atstaajam sava Dieva rokaas... un Kristietiibaa nogalinaat neticiigo nav nekaads labais Dieva darbs, jo mees zinaam, ka Dievs darbojas pie neticiigajiem, lai vinjus par ticiigiem padariit... un ikviens Kristietis ir bijis neticiigs, pirms tapa ticiigs... taapeec pirms pats Dievs nav noteicis terminju, nevar neticiigo nogalinaat...

tev Mulder taisnība Allāh ,vienīgais Dzīvais Dievs ,Visuvarenais visuma Radītājs un Uzturētājs nav tas pats ,kas kristiešu pagāniskais Deus.
p.s. ja kāds vēl to nezin kristieši Sātanu saucat par Svēto Garu


Turpini turpini!
Ingars
# Iesūtīts: 2009.07.02 16:04:44
abdullāh

p.s. ja kāds vēl to nezin kristieši Sātanu saucat par Svēto Garu

Vai zini, kas ir Svētā Gara zaimošana?

Allāh neparsa nekādas asinis,viņš ir Visžēlīgais un piedod jebkuram,kurš paprasa piedošanu un nožēlo nodarīto.

tātad muslims var grēkot uz velna paraušan un žēlīgais Allāhs pēc pāris lūgšanām viņam visu piedos? Un vai ar to grēks ir izpirkts? Bet kā tad ar taisnību un sodu par noziegumu? Vai Allāhs ir tik netaisns, ka atstāj grēku nesodītu?

Vai tev teišām šķiet, ka Dievs piedod grēkus tāpat vien? Kā tu domā tikt Citadelē tāds nešķīsts un grēcīgs? Katra ļauna doma, miesaskārs skatiens, katrs ass vārds citam cilvēkam - kā tev šķiet, kas par to samaksās? Un vai visi tavi labie darbi ir pilnīgi un pietiekoši, vai vienmēr esi cītīgs bauslības pildītājs visos sīkumos? kāds ir tavs cerības pamats uz pestīšanu? Jeb tu nepilnīgs būdams ceri tikt Paradīzē?
Ingars
# Iesūtīts: 2009.07.02 16:06:53
Tora,Psalmi,Evanģēlijs un Kurāns ir neradītais Dieva Vārds ,kurš ir tika pat pilnīgs un nemainīgs ,kā pats Dievs .Dievs un Viņa atribūti ,kā arī Viņa Vārdi ir ārpus laika un telpas un Dievs ir perfekts Viņa plāns ir perfekts un tāpēc nemainīgs

Muļķības - cik man zināms, iesākumā Muhameds to "atklāsmi" mutiski nodeva un tikai pēc Viņa nāves parādījās pieraksti, tā ka tāds pat veids, kā Vecā derība, Tora
abdullāh
# Iesūtīts: 2009.07.02 16:17:33
Kurāns tika mācīts no galvas u n pierakstīts Muhammada dzīves laikā,tora 800 gadus pēc Mozus.
Allāh piedod kam grib un ,ko grib izņemot elkdievību(akmeņu,enģēļu,Svēto Garu,Jēzu,Mariju ,buddu) pielūgšanu.
Ja cilvēks nožēlo nodarīto,tad dievs pieod,ja nenožēlo,mocīsies ellē tikmēr attīrīsies.
šķiet neatisnīgi,barbariski???
bet nogalināt ne pie kā nevainīgu pravieti ,pie tam vēl nežēlīgā veidā ,lai pieodotu hitleram(katolis) tas ir žēlsirdīgi un pašsaprotami.
Svēto Garu zaimojat jūs trinitārieši ,jo neviens citds ,kā Sātans nevar likt ticēt kristiešu murgiem,mums monoteistiem to nekādi nesaprast mēs ar Sātanu nesadarbojamies
Balss
# Iesūtīts: 2009.07.02 16:22:09
abdullāh
Ieskaties kārtīgi savā attēlā...
Vai Tu būtu gatavs arī spridzināties? Jeb citus uzspridzināt?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 ... 21 . 22 . >>

:: Pievienot komentāru

Autors: 
  • Lai iekopētu autora vārdu,nospied uz tā.
  • Reģistrēti lietotāji var rediģēt tekstus vēlāk.
Bold FontItalics fontUnderlineStrike OutSubscriptSuperscriptFont colorTeletypeHorizontal LineE-mail linkhyperlinkListsimies
Atlikušas 1000 zīmes

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 78 , pavisam kopa bijuši: 133764