atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Jautājums Jānim Bitānam
Mulders
Iesūtīts: 2009.02.07 22:22:15
No intervijas

Jānis Bitāns savas domas par baznīcu izsaka šādi: „Manas lielākās ilgas ir redzēt mūsu baznīcā dziļu vēlmi vairāk apzināties to, ka esam nesaraujamām vēsturiskā sasaistē ar apustulisko baznīcu. Es vēlētos redzēt lielāku patriotismu pret apustulātu savā baznīcā, mīlestību uz apustulisko mantojumu.
. 1 . 2 . 3 . 4 . >>
AutorsZiņas teksts
Mulders
# Iesūtīts: 2009.02.07 22:23:26
Īsti nesapratu šo daļu!

Vai varētu plašāk izskaidrot?

Negribu kauties, gribu saprast!
p.l.dassy - dzelsslēdija :)
# Iesūtīts: 2009.02.08 09:40:12
apustulisko mantojumu = tradīciju(nezinu kontekstu, bet varētu runa iet par sukcesiju)

man gan vairāk tuvāks ir Dieva Vārda mantojums = Sv. Raksti
bet J.B. tas varētu patikt, jo viņam ir attiecība pirms kristietības dzīve(reliģiskajā ziņā) un attiecīgas ticības dzīvesbiere!
osija [81.198.237.83]
# Iesūtīts: 2009.02.10 13:18:15
Paldies tēvam Jānim par šo uzdrīkstēšanos! Vēl jo vairāk šajā Tā Kunga Tiesas laikā. Līdz 2009.10.02. vēl neviens nav atcēlis katoliski-apustuliskās baznīcas kanonus. Tas kurš to izdarīja bija tikai cilvēks ar savām kaislībām( Luters). Nekas nav jāievieš ir tikai lietas jānosauc īstajā vārdā, lai tauta saprot būtību. Katoliski- apustuliskā baznīca nav tikai katoļu baznīca.
rainars
# Iesūtīts: 2009.02.10 14:47:50
Labi jau būtu ka tikkai apustuliska būtu ar katoļiem vien .Kur tad paliek ortodoksiaļi.Ja jau ņemam vēra šīs diskusijas textu tad padomasim kas tad ir lielakie brecaji par sektām?Ko dara pašos dievkalpojumos kuri tiek svinēti pēc luteriskajam tradīcijam ar vakarediena dosanu citu konfesiju pārstāvjiem ?
neielogojies [84.237.171.203]
# Labojis redaktors: 2009.02.10 17:47:29
Šai baznīcai ir pienācis nopietns brīdis, jo gaisā arvien vairāk virmo doma, ka reformācija pēc būtības nebija reformācija(atjaunošana) bet šķeltniecība(sagraušana), un šī doma jau pamanāma baznīcas vadībā un tajos kalpotājos kas atraduši patiku vadības skatam. Bet ir skaidrs, ka šādā situācijā ilgi LELB nespēs būt luteriska pat vārda pēc....

P.S. Turklāt tā absurdā ideoloģija ko pasvieda pietists Artos jau vairs netiek apskatīta kā murgi, manuprāt,vairāk būs to kas teiks, ka šis ir gudri teicis...
Redaktora piezīme: Brīdinājums autoram. Šādi apvainojoši apgalvojumi nav pieņemami.
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2009.02.10 18:17:07
Šai baznīcai ir pienācis nopietns brīdis, jo gaisā arvien vairāk virmo doma, ka reformācija pēc būtības nebija reformācija(atjaunošana) bet šķeltniecība(sagraušana)

Šī doma jau ir gandrīz 500 gadus veca.
neielogojies [84.237.171.203]
# Iesūtīts: 2009.02.10 18:20:15
Mārtiņš Doma jau jā, bet es to teicu par LELB konkrēti un tiem, kas sevi sauc par luterāņiem.
rainars
# Iesūtīts: 2009.02.10 23:02:18
Kurš sauc sevi papriekšu par luterani un kurš par kristieti.Drosi vien ka tas pats kristietis ar tendējumu Dievkalpojumus svinet pēc luteriskām tradīcijām.
Jānis Ginters
# Labojis Jānis Ginters: 2009.02.11 11:00:30
Kau arī neesmu tas Jānis, kuram tieši tiek jautāts, pievienoju dažas pārdomas.
artos Kāds ir māc. Jāņa mērķis?
1) Atgriezties apustuliskajā baznīcā, un apvienoties ar PB (vai RKB) .


Būtu jau ļoti skaisti un cildeni, ja varētu atrisināt tūkstošgadīgo atšķirtību un apvienoties gan abām augšminētām, gan arī mums un citiem kristiešiem. Domāju, ka par ko tādu vajadzētu runāt kā par vīziju, kādai Baznīcai vajadzētu būt, nevis, kā par reālistisku, tuvu sasniedzamu mērķi.

Par kuru tieši, mantojumu ir runa, rietumu vai austrumu, vai abiem kopā?
Manuprāt Baznīca savā apostulicitātē ir gan austrumos gan rietumos.

Un, kad luteriskā baznīca būs iemīlējusi apustulisko mantojumu, tad vai tā vairs būs luteriska?
Labs jautājums, kas skar luterisma identitāti.
Vai Luteram bija mērķis padarīt Baznīcu luterisku? Manuprāt Luteriskās reformācijas būtība ir koriģēt izkropļoto praksi un atgriezties tieši pie apustuliskā mantojuma. Tieši tādēļ TA un Lutera darbos ir atsauces uz Baznīctēviem, gan rietumu gan austrumu.
No Augsburgas ticības apliecības priekšvārda:
..lai pēc tam, kad novērsts un izlabots (..) atgrieztu pie vienas vienkāršas patiesības un kristīgas vienprātības (..) lai mēs varētu dzīvot vienā kristīgā baznīcā vienotī­bā un vienprātībā.
Ingars
# Iesūtīts: 2009.02.11 11:22:33
No ārējas vienotības nebūs nekādas jēgas. Drīzāk nākotne būs sadarbībā starp konfesijām, kopīga evaņģelizācija, kopīga labdarība, neskatoties uz mācības atšķirībām, to var panākt
Kristofers
# Iesūtīts: 2009.02.11 11:27:57
osija [81.198.237.83]

# Iesūtīts: 2009.02.10 13:18:15
Paldies tēvam Jānim par šo uzdrīkstēšanos! Vēl jo vairāk šajā Tā Kunga Tiesas laikā. Līdz 2009.10.02. vēl neviens nav atcēlis katoliski-apustuliskās baznīcas kanonus. Tas kurš to izdarīja bija tikai cilvēks ar savām kaislībām( Luters).


Nezinu, pie kuras konfesijas osija pieder. Ja pie LELB, tad tas ir vienkārši šausmīgi . Mūsdienās pat katoļi šitā par Luteru neizsakās, un cik es esmu lasījis pareizticīgo autorus, tie vienmēr par Luteru ir izteikušies ar cieņu.

Ja cilvēki ar šādu arttieksmi kā osijai ir LELB, tad mūsu Baznīcai ir ārkārtīgi nopietna identitātes krīze.
Kristofers
# Iesūtīts: 2009.02.11 11:34:44
Lai ilustrētu manis teikto, nocitēšu fragmentu no amerikāņu pareiztīcīgo autora, diakona Džons Vaitforda grāmatas VAI TIKAI RAKSTI VIEN?

Tik tiešām, ja mēs mēģināsim nolikt sevi tādu reformātoru vietā kā, piemēram, Mārtiņš Luters, mums būtu jāsaprot iemesls, kas viņiem lika izvirzīt tēzi, ka tikai Raksti vien ir nekļūdīgs kristīgās ticības mācības avots. Ja ņemsim vērā Romas Baznīcā valdījušo morālo pagrimumu, aplamās idejas, ko tā izvirzīja, un to kroplo Mantojuma izpratni, ko tā aizstāvēja, un, ja vēl ņemsim vērā to faktu, ka vairāku gadsimtu garumā Rietumiem nav nācies saskarties ar pareizticīgo Tradīciju, ar ko tiem bija kopīgas saknes, tad ir grūti iztēloties, kā, atrodoties šādos apstākļos, tāds cilvēks kā Luters būtu varējis savādāk reaģēt, lai nonāktu pie labākiem rezultātiem. Kā gan Luters būtu varējis vērsties pie Mantojuma, lai cīnītos pret nelikumībām, kad šis Mantojums (kā visi uzskatīja latīniskajos Rietumos) iemiesojās tai pašā pāvestībā, kas arī bija galvenā ļaunprātību vaininiece? Lutera acīs tas bija no ceļa nogājis mantojums, un, ja viņš gribēja pārveidot Baznīcu, tad, pirmām kārtām, viņam bija nepieciešams to nostādīt uz stingra pamata, pievēršoties Svētajiem Rakstiem. Patiesībā Luters nekad negrasījās pilnībā atteikties no Mantojuma, un viņš nekad neizmantoja “tikai Rakstus vien”. Ja arī viņš pateišām centās ko izdarīt, tad tā bija Rakstu izmantošana, lai atbrīvotos no tās daļas Romas mantojumā, kas tikusi izkropļota. Diemžēl viņa retorika izrādījās stiprāka par viņa praksi un daudz radikālākie reformatori “tikai Rakstu vien” ideju noveda līdz pilnīgam absurdam.
Kristofers
# Iesūtīts: 2009.02.11 11:45:29
osija [81.198.237.83]
Līdz 2009.10.02. vēl neviens nav atcēlis katoliski-apustuliskās baznīcas kanonus.


Kas tie par kanoniem? Ja ir domāti 7 vispasaules koncilu kanoni, tad pāvests ir atcēlis veselu strēķi. Teiksim vēl precīzāk - apustuļu un un koncilu nolikumu vietā pāvestība ir nolikusi Kanonisko tiesību kodeksu.
Mārtiņš
# Iesūtīts: 2009.02.11 13:36:01
artos
Tapēc arī es sev uzdodu jautajumu:
1) Aiziet no LELB un pievienoties pilntiesīgajai katoliskajai un apustuliskajai Baznīcai (RKB vai PB); vai
2) Palikt savā LELB, kur Kristus mani ir atgriezis ticībā, un pacietīgi "lapīt caurumus" mūsu teoloģijā un garīgajā dzīvē.


Draugs, kā rīkojās Jēzus, kad tika konfrontēts ar tradīcijas praksi pretstatā mīlestības (agapes) praksei? Ko Jēzus atbild, kad Viņam (dažādās situācijās) vaicā, kamdēļ Viņa teiktais vai darītais atšķiras no Mozus vai tēvu likumiem un prakses?
Tu raksti, ka iekš LELB Kristus Tevi ir atgriezis ticībā. Tad atbildi sev (un Kristum), vai, līdzībā runājot, Tu vienkārši nemeklē sev Tavuprāt labāku lauleni esošās vietā?
kristoferam [81.198.237.83]
# Iesūtīts: 2009.02.11 13:42:18
Mulsinoši, ka Luters Konkordijas grāmatā Nīkajas ticības apliecību atstāja sagrozītā variantā.Veicot "reformu" viņam to vajadzēja zināt.Tādu maigi izsakoties "nepilnību" tur ir daudz. Tāpēc viņš ir vienīgi cilvēks ar savām kaislībām.Džons Vaitfords nav mēraukla, bet Teofans Vientuļnieks , Kronštates Jānis un vēsturiski aiz viņiem stāvošie svētie tēvi ir apustuliskā mantojuma tieši mantinieki un mēs līdzi ar viņiem. Nešaubos,ka tas ir Jāņa Bitāna domas pamatā.
Jānis Ginters
# Iesūtīts: 2009.02.11 13:44:35
artos Pagaidām man nav laika dot izvērstu atbildi, to darīšu vēlāk. Vienīgi der padomāt, ka tajā pusē, kurā neesi "zālīte vienmēr šķiet zaļāka". Un pamanot problēmas pie sevis, nenozīmē, ka līdzīgas problēmas nav otrā pusē. Tikai "otrā pusē" esošās problēmas visai bieži ir visai atšķirīgas no tām, kādas tika uzskaitītas, piem. 16.g.s. ....
Kristofers
# Iesūtīts: 2009.02.11 14:13:03
kristoferam [81.198.237.83]

# Iesūtīts: 2009.02.11 13:42:18
Tāpēc viņš [Luters] ir vienīgi cilvēks ar savām kaislībām.Džons Vaitfords nav mēraukla, bet Teofans Vientuļnieks , Kronštates Jānis un vēsturiski aiz viņiem stāvošie svētie tēvi ir apustuliskā mantojuma tieši mantinieki un mēs līdzi ar viņiem. Nešaubos,ka tas ir Jāņa Bitāna domas pamatā.

Šaubos vai J. Bitāna domas pamatā bija Lutera atmešana un aicinājums LELB ieviest pareizticīgo teoloģiju un dievkalpošanas praksi.
Kristofers
# Iesūtīts: 2009.02.11 14:17:23
Artosam . Pirms kaut kur skrien projām, palasi kā pareizticīgie kritizē katoļus un pāvestību. Un tad palasi kā nežēlastībā kritušais pareizticīgais priesteris Jānis Kalniņš apraksta šausmīgo stāvokli Maskavas patriarhātā un zem tā esošajā Latvijas Pareizticīgajā Baznīcā.
osija [81.198.237.83]
# Iesūtīts: 2009.02.11 15:46:05
Tas Kungs man deva gadu ,lai izzinātu patiesību.Rezultātā esmu bijušais luterānis.Tas bija ilgu pārdomu un lūgšanu gads saistīts ar apustuliskā mantojuma izzināšanu.Dārgie brāļi,lai Tas Kungs palīdz arī jums pieaugt mīlestībā.
osija [81.198.237.83]
# Iesūtīts: 2009.02.11 18:36:53
Izvēles priekšā ir vienkārši jānogaida, jo Tas Kungs redz un dzird sava bērna jautājumu.Viņš arī pasniegs palīdzīgu roku pieņemt pareizo un vienīgo lēmumu.Pirms tam gan ir daudz jāmācās no apustuliskā mantojuma.Man bija neremdināma vēlēšanās atrast savas ticības pamatlicējus , Baznīcu , ko Jēzus Kristus dibināja ar Savu Apustuļu un Baznīcas tēvu palīdzību .Šajā gadījumā nekāda " reanimācija" nelīdzētu .Izziņas ceļā nācu pie atziņas ,ka pirmie septiņi baznīcas konsili ir vienīgais pamats mana lēmuma pieņemšanā.Mūsu tēvi ir ienesuši pasaulē ortodoksāli kristīgo ticību un arī es gribu tai piederēt un šodien tai piederu.
. 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 57 , pavisam kopa bijuši: 2351