atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu Mēles
Arturs
Iesūtīts: 2007.03.04 00:48:05
18 Es pateicos savam Dievam, es vairāk nekā jūs visi runāju mēlēs.
19 Bet draudzē es gribu labāk piecus sapratīgus vārdus runāt, lai citus pamācītu, nekā desmit tūkstošu vārdu mēlēs. /1.kor.14/
----
hmm... pavisam neluteriska prakse. Vai tu runā mēlēs?
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . >>
AutorsZiņas teksts
Gunīte [84.237.168.166]
# Iesūtīts: 2007.05.08 12:26:04
Ko daudz spriest un analizēt? Vai domājat, ka cilvēka prāts maz spēj izprast kaut nedaudz Dieva varenības?
"Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad vaigu vaigā: tagad es atzīstu tikai pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts." (1.Kor.13:12).
Vai Dieva vārds jau tā pilnīgi skaidri mums nesaka:
"...kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam; jo neviens to nesaprot, viņš garā runā noslēpumus. Bet, kas pravieto, tas runā cilvēku celšanai, pamudināšanai un iepriecināšanai. Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi; bet, kas pravieto, tas ceļ draudzi." (1.Kor. 14: 2-4).
Vai Dieva Vārds mums dots analīzei, bet ne kā dzīvības maize? Stāv rakstīts!!! Daram mīlestībā to, uz ko katrs esam aicināts (kas pravietot, kas sludināt, kas kalpot un kas mēlēs runāt)!
DIEVA MIERS UN ŽĒLASTĪBA LAI IR AR JUMS!
Mulders
# Iesūtīts: 2007.05.08 12:37:55
Gunīte, bet vai tad tu nenodarbojies ar analīzi, izgriežot trīs pantus no vesela konteksta, kas sākās vismaz 12 nodaļā? Pietam, Kristus mums pavēl mīlēt Dievu ar visu savu prātu! Tākā, šoreiz tu pati neapzinoties, liekuļoji, jo veici speciālu analīzi, tas ir, Dieva Vārdu lietoji selektīvi sava uzskata pamatošanai. Bet ja tu lasītu Dieva Vārdu to nesagriežot gabalos (kāpēc tad pantos, nevis vārdos vai burtos), tad tu redzētu, ka Pāvils šeit runā pārmetoši un nosodoši, nevis mācot pentakostāļu mācību! Sāc no 12 nodaļas un līdz 14, tā visa ir viena tēma.
Mulderam [84.237.168.166]
# Iesūtīts: 2007.05.08 13:13:47
Es neveicu analīzi, bet lūdzu, man nav nekas jāpamato, vai jāpierāda, es tik saku to, kas manā sirdī.
Šeit drīzāk runa ir, nevis par runāšanu mēlēs, bet vispār Dieva Vārda izpratni un pieņemšanu. Laikam pārstāvu to domubiedru viedokli, ka KATRS VĀRDS, KATRS TEIKUMS BĪBELĒ IR DIEVA VĀRDS! Un nemot vērā, ka katra sirds un ticības ceļi ir tik dažādi, diez vai šajā jautājumā kādreiz būs vienotības. Ar Mīlestību, Gunīte.
Mulders
# Iesūtīts: 2007.05.08 13:26:24
Bet lai Dieva Vārdu izrpastu tas ir jāanalizē!
Uldis
# Iesūtīts: 2007.05.09 10:19:11
Gunīte. Ko lai darām tad, kad tava sirds ir nonākusi pretrunā Rakstiem? Kam lai mēs vairāk ticām: tavai sirdij vai Rakstiem?
Ēvalds Bērziņš
# Iesūtīts: 2007.05.09 14:31:10
Ko nozīmē "neluteriska prakse"? Neluteriska prakse, manuprāt, ir Rakstu patvaļīga tulkošana.
Domāju, ka problēmas rada visai poētiskais runāšanas fenomena tulkojums. To tad tikpat poētiski interpretē tālāk...
Raksti runā par runāšanu cilvēku valodā un runāšanu eņģeļu valodā. Nevar viennozīmīgi pateikt, ka tās ir tikai virs zemes satopamas (cilvēku) valodas.
Gunīte [81.42.196.79]
# Iesūtīts: 2007.05.22 13:40:10
Uldim.Ja tie ir jautājumi, tad atbildu:1)"Es jūs slacināšu ar šķīstu ūdeni, lai jūs topat šķīsti:Es jūs šķīstīšu no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elku kalpības.Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu;Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi un ielikšu jums miesas sirdi.Es jums došu Savu Garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsiet Manos likumos un sargāsiet un pildīsiet Manas tiesas." (Eceh.36:25-27). 2)"Tuvu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā sirdī,- proti ticības vārds, ko mēs sludinām.Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi,ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts.Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana,jo raksti saka:neviens,kas uz Viņu paļaujas,nepaliks kaunā.Šai ziņā nav starpības starp jūdu un grieķi:jo pār visiem ir tas pats Kungs, kas parāda Savu bagātību visiem, kas Viņu piesauc."(Rom.10:8-12).
Dzelzs Felix [81.198.2.6]
# Iesūtīts: 2007.05.24 14:50:53
Dzelzs Felix vienreiz grabēdams nokrita. Laikam mēles mani piemeklējušas- viņš padomāja.
Balss
# Iesūtīts: 2007.05.25 17:08:55
Dzelzs Felix Drusku bezkaunīgs esi? Špāsējies? Apustulis Pāvils taču arī reiz grabēja.
Uldis
# Iesūtīts: 2007.05.27 22:49:36
Gunīte. Rakstu atsauces es izlasīju. Ko tālāk?
Gunīte [84.237.168.166]
# Iesūtīts: 2007.05.30 09:23:30
Uldim . "Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām. Jo, kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju." (Jes.55:9-11)
Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!
Mulders
# Iesūtīts: 2007.05.30 10:52:17
Mulders arii nekaadi nesaprot kaads sakars Guniites uzraaditiajaam rakstu vietaam ar svešvalodām?
Balss
# Iesūtīts: 2007.05.31 07:47:31
Kā jūs domājat - vai Vasarsvētkos Jeruzālemē sanākušie jūdi no daudzām zemēm, kas katrs savā dzimtajā valodā dzirdēja apustuļus pasludinām Dieva lielos darbus - vai vai viņi SADZIRDĒJA apustuļus runājam savās dzimtajās valodās, jeb vai apustuļi RUNĀJA šajās svešvalodās?
Uldis
# Iesūtīts: 2007.05.31 14:57:41
Esmu pārliecinājies, ka Gunīte prot lasīt. Savukārt, Balss - nē.
Balss
# Iesūtīts: 2007.05.31 15:11:59
Uldis Varbūt varētu izteikties par lietu, nevis apvainot? Protams, ka esmu lasījusi. Bet tu taču nedomā, ka absolūti katrs rakstītais vārds ir jāsaprot burtiski? Jeb tomēr?
Mulders
# Iesūtīts: 2007.05.31 15:15:31
Balss, Uldis Ap.Darbos tie frukti bij tikai 11 gb a bet nosauktās valodas bij vairāk. Tātad vai nu šie runāja vairākās valodās vienlaicīgi, vai arī kaut kā tā runāja, ka katrs to saprata, ko runāja... nu tad tas uz telepātiju pavelk.
Balss
# Iesūtīts: 2007.05.31 16:29:16
Mulders Tieši uz to jau es arī gribēju norādīt! Lūk, esmu dzirdējusi par notikumu ar kādu konkrētu, harizmātiski ievirzītu Latvijas mācītāju. Uz bērēm ieradušies tuvinieki no Krievijas. Pēc apbedīšanas viņi teikuši - cik lieliski mācītājs runājis! (Jo izrādās, ka viņi visu esot sapratuši, lai gan mācītājs runājis latviski.)
Immi124 [84.245.206.179]
# Iesūtīts: 2007.10.16 03:25:20
Izlasīju sākot no 12. nodaļas, un tomēr uzskatu, ka ar runāšanu mēlēs nav domāta neviena no zemes valodām, ne esošām, ne izmirušām. Ja tā gribas analizēt ar prātu, tad, domāju, atminējumu "sarežģī" dažas pieminētās līdzības par valodām-svešvalodām, kur arī lietots tas pats vārds "mēles". Visdrīzāk runāšana mēlēs ir nekontrolēta informācijas pārraidīšana, par tās nesēju izmantojot (pareizāk būtu - tās nesējs vienkārši ir) verbālu skaņu nenoteiktas secības. Runāšanai mēlēs būtu jābūt personiskai, spontānai, bet ne prognozētai un publiskai, jo šīs dāvanas netiek plaši izdalītas, sevišķi mūsdienās ne. Un izņēmumi ir reti. Domāju, Pāvils mūs brīdina par lepnības grēku.
Janis Diekonts
# Iesūtīts: 2007.10.16 09:16:52
Diskusiju sarezgjì fakts,ka harizmàtiskàs kopienas mélés runàshanu skata neatraujami no savas màcìbas par Svétà Gara kristìbu,kamér mums tà ir Gara dàvana draudzes celshanai.
Atshkirìba ir diezgan liela plaisa,jo skar kristìbas jautàjumu-viena kristìba,kam dalja harizmàtu nevar piekrist neaizliedzot pashi savu màcìbu.
Shì plaisa paràdàs arì màcìbà par mélém- jo sho otru kristìbu,péc vinju teiktà, apliecina runàsana mélés un tà jàsanjem visiem. Tas savukàrt nesaskan ar Pàvila skaidrojumu par Gara dàvanàm,kur skaidri teikts,ka ne visi runà mélés.
Mélju konflikta sakne mekléjama Kristìbas izpratné. Tà nu més nonàkam pie Sakramentu pareizas vai nepareizas pàrvaldìshanas.
Jānis Kalniņš
# Iesūtīts: 2007.10.17 23:19:26
Es to lietu tā uztveru: Zīmes ir domātas neticīgajiem. Tur, kur mums ir aprkastīta glosolālija, mēs redzam, ka tā tādā vai citādā veidā ir bijusi zīme NETICĪGAJIEM. Tieši tas ir pentakostāļu mācības klupšanas akmens. Viņi šo zīmi iztulko kā Sv. Gara kristības pazīmi, līdz ar to būtiski mainot zīmes kā tādas jēgu.
Pāvils norāda glosolālijas nozīmi personīgajā ticības dzīvē: "kas runā mēlēs, tas uztaisa sevi, bet kas pravieto, tas uztaisa draudzi". Secinājums - draudzē runā labāk trīs sakarīgus vārdus nekā trīsdesmit mēlēs ar piebildi: ja nav tulka. Te nu atkal pentakostāļiem prakse iet mazliet šķērsām ar tām publiskajām lūgšanām mēlēs. Es ticu, ka daudziem no tiem, kas runā mēlēs, tā patiesi ir sv. Gara dāvana, it sevišķi ja redzam augļus viņu dzīvē. Tikai tā ir jāpielieto tā, lai celtu draudzi.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 34 , pavisam kopa bijuši: 3042