atpakaļ uz mājaslapu
E-pasts:  Parole: atcerēties mani reģistrētiesaizmirsu parolimeklēt
Diskusijas Par Baznīcu luterāņi un pāvestieši
Voldemārs
Iesūtīts: 2007.03.01 09:10:12
Te pat lelb.lv ir ievietots kāds no luterāņu Misuri sinodes aizgājuša teologa Pipkorna raksts par to, ka luterāņiem būtu jāvienojas ar pāvestiešiem (Romas katoļiem).
Sauklis jau populārs, bet rodas daži jautājumi:
1. Cik aktuāls ir šāds viedoklis, ja pāvesta mācība nemainās ne par matu? [tam, domāju, ļoti uzskatāms piemērs ir nesen šī paša J.Racingera sarakstītais darbs, kas citas baznīcas neuzskata par baznīcām, un arī apgalvojums, ka Roma aizvien balstās Tridentes mācībās]?
2. Vai ir jēgpilni runāt par mācību saderību, ja tikai ārējā forma (vēsturiski liturģiskais veidojums) ir līdzīga?
3. Vai var runāt par Ticības apliecību [TA], saderību, ja vienojošas ir tikai pirmās trīs, ekumēniskās TA, bet par pārējo mācību no Romas puses ir lāsts?
Negribu nevienu aizvainot, bet šādi jautājumi rodas, ja izvērtē rakstu, kas ievietots šajā protālā un bijis publicēts arī "Svētdienas rītā".
Jau iepriekš pateicos par konstruktīviem viedokļiem!
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . >>
AutorsZiņas teksts
Jānis Ginters
# Iesūtīts: 2007.03.11 22:37:32
Voldemārs Kas ir tas konkrēti nepareizais par Pipkornu?
Vai viņš nebija aktīvs izgājējs no LCMS Concodria`s semināra, kuras rezultātā sašķēlās LCMS?
Vai viņš nebija Seminary in Exile (SEMINEX) un Association of Evangelical Lutheran Churches (AELC) organizators?
...Tiesa, viņš neko daudz nepaspēja pēc aiziešanas sadarīt...


Atvaino, Voldema`r, vai Tu esi bijis pie Pipkorna darbi`bas blakus, ka ta`s lietas zini laba`k neka` Dr.Weinrihs? Tev vaira`ki cilve`ki raksti`ja, ka Pipkorns palika li`dz savai na`vei un nekur neaizga`ja. Vin`s` nebija SEMENEX organiza`tors. Nu pan`em un uzraksti epastu Dr.Weinriham, kurs` vin`u personi`gi pazina.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.03.11 23:43:38
Jāni+!
Paldies par padalīšanos par ekumēniskajām sarunām. Es par tām varu spriest tikai pēc avīžu ziņām un noslēgtiem dokumentiem. Tas, ko es, mazs cilvēciņš, redzu, nekādā ziņā nevirzās uz pozitīvo pusi. Par ko tad lielās galvas domā, ja ceļojums buksē?
Mana pieredze ar ekumēniskā saietā runajošu zviedru topošo mācītāji, nereti atkārtojas arī te Latvijā, ar nevienu vien zēnu un jau arī pieaugušu un pieredzējušu vīru. Tik biežai tendencei, arī ja tā ir tikai zemākajos vadības pārstāvju slaņos, tomēr ir zināms patiesības svars.
Par B. XVI prieks, bet cik tas ir patiesi, to radīs laiks, kas ir visu lietu kritērijs.
Atļaušos gan oponēt, diez vai visās baznīcās, kuras nes luterāņu vārdu, vai tiek pieskaitītas luteriskām, CA , nemaz nerunājot par citām LTA, ir nozīmīga. Tā oēc, manuprāt, luterāņi nav nemaz tik homogēna masa. Atliek pavērot un tad jau atbildes rodas pašas no sevis.
Vēl, par to antikrista būšanu. Jau teicu, ka diez vai ir pareizi salīdzināt LTA (ŠA) sacīto par amatu kā antikrista pazīmi, no Tridentas lāstiem pret konkrēti mācošiem un ticošiem.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.03.12 08:15:53
Jāni G.!
Man ir tā informācija, kuru iegūstu no dažādiem avotiem. Ne vienmēr tai ir taisnība, tādēļ es varu kļūdīties.
Ja šis interneta avots ir kļūdains, tad esmu maldījies un lūdzu piedošanu Dr. CAPipera labajai cieņai, Tev, kas tik pārliecināti aizstāv patiesību, Jānim+ un citiem, kas ir bijuši labāk informēti par mani.
Grēciniekam ir raksturīgi kļūdīties, tādēļ, ja šoreiz man tas ir sanācis, ņemu vērā šo kļūdu.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.03.12 08:20:49
Vēl, Jāni+ , par pārrunāto.
Luters labi runā par katra amatu uun tā atbildību, kas izriet no šīs atbildības. Man ir pieredze, kura veidojusies no nelieliem ekumēniskiem sanācieniem. Tajos piedalās studenti, mācītāji, prāvesti un akadēmiskie ļautiņi. Ar viņiem esmu runājis, viņu viedokļos esmu ieklausījies un izdaru secinājumus. Un vienīgā vide, ārpus šīm tikšanās reizēm domuapmaiņai, man ir šeit.
Tu esi bīskaps un baznīcas vadītājs, Tev ir citas iespejas un atbildība. Ja Racingers ir tik cildenus vārdus teicis, tad Tev arī uz to ir iespēja atsaukties. Luters runā par Wundermann, jeb cilvēku, kurš nes mieru un ir Dieva vēstnesis laicīgās lietās, taču uzskatu, ka arī baznīcpolitikas lietās šāds Wundermann lieti noderētu. Ja nu Tu dzirdi šos aicinājumus, un esi vidē, kur var vērst lietas par labu, lai Dievs Tevi svētī šo cildeno darbu veikt.
Tā sakot, katrs pēc savām iespējām!
+Jānis
# Iesūtīts: 2007.03.12 23:33:17
Voldemār,
paldies par labiem vēlējumiem! Arī par to Pipkorns pareizi teica, ka dialogam jānotiek visos līmeņos, bet tā, lai tas ne tikai notiktu labvēlīgā gaisotnē, bet to arī veicinātu. Īstenībā tas ir arī galvenais punkts visā, ko teicu - pat ja redzama vienība ir aiz kalniem, vajag meklēt kopīgu patiesību - kā sacija S.E.Brodds, nevis tirgojoties ar ticības apliecību, jo ar apliecību nevar tirgoties, bet kopā par jaunu ielūkojoties Rakstos. Pārējais ir Dieva rokās. Ka atšķirību ir daudz un tās nav vienkārši atrisināmas, par to liecina tas, ka ceļojums buksē. Bet tas pats arī liecina, ka ceļotāji nealkst pēc iespējas drīzāk formāli apvienoties, aizmirstot savu ticību un tradīciju.
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.03.13 07:53:10
Jāni+!
Par Broda sacīto.
Ko jaunu vēl var atrast Rakstos, kuros jau 2000 gadus skatās?
+Jānis
# Labojis +Jānis: 2007.03.13 09:27:39
Mārdevol,
Profesors R.Feldmanis īsi pēc savas 50. ordinācijas jubilejas man norādīja uz kādu rakstu vietu Pāvila vēstulēs un teica - šorīt man šī rakstu vieta atklājās pilnīgi jaunā gaismā.
Luteram pēc 1500 gadiem arī kas jauns atklājās.
Varbūt ir tā, ka kādus 5 gadus pēc Lutera Akadēmijas ir tāds state of mind, ka Rakstos vairs neko jaunu nevar ieraudzīt...?
Mulders
# Iesūtīts: 2007.03.13 09:51:10
Voldi, pat vairaak, ja tu Rakstos kaadu labu laiku vairs neko jaunu neatrodi, tad tu esi trubaa...
Mirga
# Iesūtīts: 2007.03.13 11:42:51
- pat ja redzama vienība ir aiz kalniem, vajag meklēt kopīgu patiesību - (+Jānis)
Tieši tā. Un viss ir atkal tik vienkārši, jo zinām, kur meklēt. - Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība . - Un Viņā visi ir viens.
Skolnieks
# Iesūtīts: 2007.03.13 11:51:45
Varbūt, ka Voldemārs domā pestīšanai svarīgās Rakstu vietas?! Jo luterāņi taču uzskata, ka pestīšani Raksti ir pietiekami skaidri un pilnīgi. Dažām konfesijām ar to Rakstu skaidrību ir kā ir, it sevišķi kur par pestīšanai nozīmīgām Rakstu vietām tiek runāts.
+Jānis
# Iesūtīts: 2007.03.13 12:25:52
Mirga ,
patiesi tā! Starp citu, tā ir viena no šobrīd aktuālajām ekumeniskajām tēzēm, kuru var iedzīvināt praktiskajos starpkonfesiju kontaktos tieši personīgajā un vietējā līmenī. Par līdzību lieto riteni un spieķus. Jo vairāk mēs katrs pa savu spieķi ticībā un svētdzīvē tuvojamies centram, t.i., Kristum, jo tuvāk pienākam arī cits citam.
Mulders
# Iesūtīts: 2007.03.13 12:34:11
+Jānis, tad šobrīd nav jautājums par ceļu pie Dieva, bet jautājums par ceļu pie Kristus?
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.03.13 20:42:21
Jāni+!
Es domāju, ka man nebija īsti jāpaskaidro, kādā nozīmē es rakstīju par to jaunu atrašanu? Bet es varu arī uzdot precīzāku jautājumu. Ko būtiski jaunu vēl var atrast Bībelē, kas jau nebūtu 2000 gadu laikā pietiekami apskatīts?
Papildjautājumi. Vai var būt kas atšķirīgs no tā, ka tikai Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība? Ka tikai žēlastībā ir pestīšana? Ka ir vēl kāds veids, kā saņemt Kristu dāvāto žēlastību kā pestījošā ticība?
Vai 5 gadi pēc LA beigšanas ir laiks, kad jāsāk iziet no šīm trim robežām - Raksti, žēlastība (Kristus), ticība?
Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.03.13 20:43:16
Mulder!
Vai arī Tev man ir jādod precizējošs jautājums
+Jānis
# Labojis +Jānis: 2007.03.14 00:04:57
Jēzus viņam saka: "Tik ilgi Es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi Mani sapratis, Mulder? Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu." (gandrīz Jņ.14:9 )

Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu. (Jņ.6:37)

Dzenieties man pakaļ tā, kā es Kristum! (1.Kor.11:1)
+Jānis
# Labojis +Jānis: 2007.03.14 00:13:19
Voldemār,
Tavs precizētais jautājums nav ne ar ko citāds kā neprecizētais. Vismaz es neuztvēru atšķirību. Taisni pārsteidzoši, bet disertācijas par Bībeles tēmām raksta vēl šobaltdien, un vienmēr atrod ko jaunu, ko uzrakstīt.
Tev būtu jāzin, ka Svētais Gars ir tas, kurš veido Baznīcas vienību un Svētais Gars darbojas caur ārējo vārdu. Kā gan citādi lai strādā baznīcas vienībai, ja ne kopīgi iedziļinoties Rakstos?
Brodds (konkrētā kontekstā un diskusijā) teica arī tā: "Lietas būtība neslēpjas tanī, kas rakstīts Konkordijas grāmatā, bet iemeslos, kādēļ jūs no Konkordijas izvēlaties to citātu kolekciju, kuru izvēlaties." Līdzīgi varētu teikt par Rakstiem.

Voldemārs
# Iesūtīts: 2007.03.14 09:43:09
Jāni+!
Man patīk paskaidrot un precizēt
Es rakstu par "būtiski jauniem" papildinājumiem, t.i., principiālas lietas, kuras varētu atrast Rakstos. Tieši tādēļ arī minēju tulkotas trīs "solas" kā robežas. Protams, ka šinīs robežās Raksti arvien ir radoši un spējīgi rādīt aspektus, kuri arvien izdaiļo kristīgo mācību. Taču tas, ko es apšaubu, vai ārpus tām robežām ir iesējama bibliska "jaunrade". Un ja arī būtu, vai tad nevajadzētu atteikties no visas luteriskās tradīcijas, jo tā tradīcija pastāv manis minētajās robežās. 2000 gadi tādu jaunradi nav uzrādījuši, atliek vērot, vai uzrādīs turpmāk.
Par Brodu. Mana pieredze ir tāda, ka viņam lielāka autoritāte par Vienprātības grāmatu ir N.Sēderblūms, tā kā man nepārsteidz viņa sacītais.
+Jānis
# Iesūtīts: 2007.03.14 09:56:34
Voldemār,
Man Brodds Sēderblūmu raksturoja kā nekonsekventu teologu, kā dēļ viņš nebrīnoties par dažādiem viņa izteikumiem. Neizklausījās, ka viņam Sēderblūms būtu autoritāte kādā guru nozīmē. Manuprāt Vienprātības grāmata viņam ir lielāka autoritāte nekā daļai mūsu teologu, kuri sevi apzīmē par konfesionāliem. Pēc manas pieredzes Brodds vismaz lasa un lieto visu Vienprātības grāmatu, nevis tikai savu iemīļoto citātu izlasi kā daudzi pie mums. Tādēļ viņam luterisms tiešām ir teoloģija nevis ideoloģija. Tādā sakarā arī viņa citāts.
eskaliburs [84.237.161.32]
# Iesūtīts: 2007.03.14 11:56:09
Jāni Vanag,
luterāņu mācītājam un teologam pēc definīcijas visa Vienprātības grāmata ir autoritāte. Vai tu to kā luterāņu bīskaps nezināji? Citāti no tās tiek piemeklēti pēc tēmas un vajadzības. Kā Brodds lasa un lieto Vienprātības grāmatu? Katru reizi no priekšvārda līdz "Par citiem novirzieniem (herēzēm) un sektām, kuras nekad nav pieņēmušas Augsburgas ticības apliecību". Apsveicama, bet neauglīga nodarbošanās.
+Jānis
# Iesūtīts: 2007.03.14 15:11:44
eskalibur,
katram kristietim pēc definīcijas 10. baušļi ir autoritāte. Diemžēl cilvēks nav definīcija. Bet par citātu piemeklēšanu pēc vajadzības jeb, lai pierādītu SAVU domu, Tev pilnīga taisnība. Tieši tā ļoti bieži dara. Tikai studēšanai parasti jānotiek ar pretēju intenci, proti, ka tekstam pieiet ar prātu, kas gatavs mainīties lasāmvielas iespaidā, nevis vienkārši meklē ilustrācijas savām idejām.
Tādu Broddu, par kādu man stāsti, es nepazīstu.
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . >>
Tēma ir slēgta, jūs nevarat iesūtīt komentārus

 Lapas redaktors:redaktors@lelb.lv; Copyright © 2006 LELB, created by MB Studija
Šajā stundā bijuši 74 , pavisam kopa bijuši: 3136